Mental Health and Quality of Life Differences Between the Family Members and Paid Caregivers in Brain Injury

Objective: In this study, physical, psychological effects and quality of life of caregivers of patients with brain injury due to stroke or trauma were evaluated; and the difference between the family members as caregivers and the paid caregivers were highlighted. Material and Methods: Fifty-four caregivers of patients were included in this cross-sectional study. Caregivers were grouped as relative group (n=43) and self-employed/employed group (n=11). Main characteristics of caregivers and patients were recorded. All caregivers completed Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and Short Form-36 (SF-36) questionnaires. Results: There was a statistically significant difference between the groups with regard to caregiving duration. In self-employed/employed group, patients were significantly older than another group (p

Beyin Hasarlı Hasta Bakımında, Hastaya Yakınlık Derecesinin Bakıcının Anksiyete, Depresyon, Yaşam Kalitesi Düzeyleri ile İlişkisi

Amaç: Bu çalışmada inme veya travmaya bağlı beyin hasarlı hastaların bakıcılarının fiziksel, psikolojik etkilenimleri ve yaşam kalitesi düzeyleri değerlendirilerek; etkilenim düzeyinde aileden biri olan bakıcılarla ücret karşılığı bakıcılık yapanlar arasındaki fark vurgulanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel olarak planlanan bu çalışmaya 54 hasta bakıcısı dahil edildi. Bakıcılar, akraba grubu (n=43) ve paralı bakıcılar (n=11) olarak iki gruba ayrıldı. Bakıcı ve hastaların temel karakteristik özellikleri kaydedildi. Tüm bakıcılar Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) ile Kısa Form-36 (SF-36) anketini doldurdu. Bulgular: Bakım süresi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Paralı bakıcı grubunda, hasta yaşı diğer gruptaki hasta yaşından anlamlı olarak daha fazlaydı (p

___

Çevikol A, Çakıcı A. İnme rehabilitasyonu. Oğuz H (editör). Tıbbi Rehabilitasyon. 3. Baskı, Ankara: Nobel Tıp Kitabevi, 2015, p.419-48.

Alaca R, Yaşar E. Travmatik beyin hasarında rehabilitasyon. Oğuz H (editör). Tıbbi Rehabilitasyon. 3. Baskı, Ankara: Nobel Tıp Kitabevi, 2015, p.419-48.

Kratz AL, Sander AM, Brickell TA, et al. Traumatic brain injury caregivers: a qualitative analysis of spouse and parent perspectives on quality of life. Neuropsychol Rehabil. 2017;27:16-37. [Crossref] [PubMed] [PMC]

Em S, Bozkurt M, Caglayan M, et al. Psychological health of caregivers and association with functional status of stroke patients. Top Stroke Rehabil. 2017;24:323-9. [Crossref] [PubMed]

Hunt D, Smith JA. The personal experience of carers of strok survivors: an interpretative phenomenological analysis. Disabil Rehabil. 2004;26:1000-11. [Crossref] [PubMed]

Ware JE, Kosinski M, Keller JL. SF-36 Physical and Mental Health Summary Scales: A User’s Manual. 5th ed. Boston, MA: The Health Institute, 1994. p.188.

Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand. 1983;67:361-70. [Crossref] [PubMed]

Mitchell AJ, Meader N, Symonds P. Diagnostic validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) in cancer and palliative settings: a meta-analysis. J Affect Disord. 2010;126:335-48. [Crossref] [PubMed]

Aşiret GD, Kapucu S. Burden of caregivers of stroke patients. Turk J Neurol. 2013;19:5-10. [Crossref]

Greenwood N, Mackenzie A, Cloud GC, et al. Informal carers of stroke survivors--factors influencing carers: a systematic review of quantitative studies. Disabil Rehabil. 2008;30: 1329-49. [Crossref] [PubMed]

Gündüz B, Erhan B. Quality of life of stroke patients’ spouses living in the community in Turkey: controlled study with short form-36 questionnaire. Journal of Neurological Sciences. 2008;25:226-34.

Visser-Meily A, Post M, Gorter JW, et al. Rehabilitation of stroke patients needs a familycentered approach. Disabil Rehabil. 2006;28:1557-61. [Crossref] [PubMed]

Anderson CS, Linton J, Stewart-Wynne EG. A population-based assessment of the impact and burden of caregiving for long-term stroke survivors. Stroke. 1995;26:843-9. [Crossref] [PubMed]

Wilz G, Kalytta T. Anxiety symptoms in spouses of stroke patients. Cerebrovasc Dis. 2008;25:311-5. [Crossref] [PubMed]

Hung JW, Huang YC, Chen JH, et al. Factors associated with strain in informal caregivers of stroke patients. Chang Gung Med J. 2012;35:392-401. [Crossref] [PubMed]

Jaracz K, Grabowska-Fudala B, Kozubski W. Caregiver burden after stroke: towards a structural model. Neurol Neurochir Pol. 2012;46:224-32. [Crossref] [PubMed]

Forsberg-Wärleby G, Möller A, Blomstrand C. Spouses of first-ever stroke patients: psychological well-beinig in the first phase after stroke. Stroke. 2001;32:1646-51. [Crossref] [PubMed]

Van Puymbroeck M, Rittman MR. Quality-oflife predictors for caregivers at 1 and 6 months poststroke: results of path analyses. J Rehabil Res Dev. 2005;42:747-60. [Crossref] [PubMed]

Ostwald SK, Bernal MP, Cron SG, et al. Stress experienced by stroke survivors and spousal caregivers during the first year after discharge from inpatient rehabilitation. Top Stroke Rehabil. 2009;16:93-104. [Crossref] [PubMed] [PMC]

Dennis M, O’Rourke S, Lewis S, et al. A quantitative study of the emotional outcome of people caring for stroke survivors. Stroke. 1998;29:1867-72. [Crossref] [PubMed]

Cameron JI, Cheung AM, Streiner DL, et al. Stroke survivor depressive symptoms are associated with family caregiver depression during the first 2 years poststroke. Stroke. 2011;42:302-6. [Crossref] [PubMed]

Clay OJ, Grant JS, Wadley VG, et al. Correlates of health-related quality of life in African American and Caucasian stroke caregivers. Rehabil Psychol. 2013;58:28-35. [Crossref] [PubMed] [PMC]

Morimoto T, Schreiner AS, Asano H. Caregiver burden and healthrelated quality of life among Japanese stroke caregivers. Age Ageing. 2003;32:218-23. [Crossref] [PubMed]

Roth DL, Perkins M, Wadley VG, et al. Family caregiving and emotional strain: associations with quality of life in a large national sample of middle-aged and older adults. Qual Life Res. 2009;18:679-88. [Crossref] [PubMed] [PMC]

McCullagh E, Brigstocke G, Donaldson N, et al. Determinants of caregiving burden and quality of life in caregivers of stroke patients. Stroke. 2005;36:2181-6. [Crossref] [PubMed]

___

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi
  • ISSN: 1309-3843
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: ayşe akgül

6.3b3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Eklem ve Tırnak Tutulumu ile Prezante Olan Psöriyatik Artrit Sine Psöriyazis Olgusu

MEHMET NAYİMOĞLU, AYŞE BANU SARIFAKIOĞLU, KÜBRA USTAÖMER

Ön Diz Ağrısı Nedeni Olarak Kuadriseps Yağ Yastığı Sıkışması

Tuba KANYILMAZ, Füsun ŞAHİN

Diz Osteoartritinde Nöropatik Ağrı ve Santral Sensitizasyonun Hastalık Şiddeti ve Radyolojik Evreleme ile İlişkisi

Gizem GÜMÜRDÜ, TUBA TÜLAY KOCA, Burhan Fatih KOÇYİĞİT, EJDER BERK, VEDAT NACİTARHAN, Mehmet Emre KURTGİL

The Effectiveness of Three-Dimensional Glasses in the Visual Field Defect in Patients with Traumatic Brain Injury: A Novel Therapy (TAMKAN’s Technique)

Arif Uğur TAMKAN, EBRU KARACA UMAY

Assessment of Frequency of Neuropathic Pain in Knee Osteoarthritis and its Relation to Functional State, Quality of Life and Depression

Mustafa Aziz YILDIRIM, KADRİYE ÖNEŞ, Gökşen GÖKŞENOĞLU

Pregabalin ve Gabapentin Kullanım Bozuklukları

Yakup ERDEN, Samet Sancar KAYA, Mehmet OKÇU

Lumbar Spinal Stenosis in Parkinson’s Disease

TUBA TÜLAY KOCA, VEDAT NACİTARHAN, YILMAZ İNANÇ

Mental Health and Quality of Life Differences Between the Family Members and Paid Caregivers in Brain Injury

Emre ATA, Emre ADIGÜZEL, Sezer KİRAZ, Murat KOSEM, EVREN YAŞAR

Diabetic Amyotrophic Neuralgia

Ayça URAN ŞAN, SERDAR KESİKBURUN, EVREN YAŞAR, A. Kenan TAN

Tetraparezik Hastada Gelişen Kas Güçsüzlüğü: Kritik Hastalık Nöropatisi

Azize SERÇE, EBRU KARACA UMAY, Alican KARAKUYU, Fatma NAZLI, Fatma Aytül ÇAKCI