Tailgut kistinin MRG bulguları ve literatürün gözden geçirilmesi: Olgu sunumu

Tailgut kisti veya retrorektal kistik hamartoma, retrorektal-presakral boşlukta bulunan ve embriyonik hindgutun kalıntısı olan nadir görülen konjenital bir lezyondur. Orta yaş kadınlarda daha sık görülür. Genellikle asemptomatik olmasına rağmen abdominal ağrı veya konstipasyona neden olabilir. En önemli komplikasyonları, perianal veya anorektal fistül ile malign dejenerasyondur. Bu çalışmada nadir görülen tailgut kisti olan kadın olgunun MRG bulguları literatür gözden geçirmesi ile birlikte sunulmaktadır.

MRI Findings of Tailgut cyst and review of literature: A case report

Tailgut cyst or retrorectal cystic hamartoma is a rare congenital lesion thought to arise from vestiges of an embryonic hindg ut and is found in the retrorectal or presacral space. Tailgut cyst is more common in women and usually presents in middle age. It is usually detected as an asymptomatic mass but may be found in patients with abdominal pain or constipation. The most important complications of these cysts are pe rianal or anorectal fistulas and malignant degeneration. We aim to report magnetic resonance imaging findings of a case of tailgut cyst and review of literature.

Kaynakça

1. Menteş BB, Kurukahvecioğlu O, Ege B, et al. Retrorectal tumors: A case series. Turk J Gastroenterol 2008; 19: 40- 4.

2. Eser O, Arıkan Y, Korkmaz S, Tokyol Ç, Karavelioğlu E, Boyacı MG. Presakral kist: olgu sunumu. Kocatepe Tıp Derg 2011; 12: 175 -8 .

3. Yang DM, Park CH, Jin W, et al. Tailgut cyst: MRI Evaluation. AJR 2005; 184 : 1519 -23.

4. Ara C, Çoban S, Mecit E, Özgör D, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V. Nadir bir kist sebebi: endometrial doku içeren teratom. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg 2005; 12: 55 - 7.

5. Ünlü M, Özbilgin M, Sökmen S, Sarıoğlu S. Seromüköz bez yapıları içeren bir Tailgut kisti: Olgu sunumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg 2010; 24 : 143 -7.

6. Joyce EA, Kavanagh DO, Winter DC. A rare cause of low back pain: report of a tailgut cy st. Case Rep Med 2012; 2012: 623142.

7. Uzcu G, Barut AY, Öztürk A, Yardımcı AH, Aybar MD. Rektuma fistülize tailgut kisti: olgu sunumu. Istanbul Med J 2012; 13: 39 -2.

8. Aflalo -Hazan V, Rousset P, Mourra N, Lewin M, Azizi L, Hoeffel C. Tailgut cysts: MRI findings. Eur Radiol 2008; 18: 2586 -93.

Kaynak Göster

795 396

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Primer immün yetmezlikli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi

MEHMET KILIÇ, Erdal TAŞKIN, Ahmet SELMANOĞLU

Multiple renal arteries in patients with kidney transplantation: Initial experiences of the new kidney transplant center

Sertaç USTA, Vural SOYER, Barıs SARICI, Turgut PİŞKİN, Bülent ÜNAL

Amenore ile seyreden De Morsier Sendromu: Olgu sunumu

Orkide KUTLU, İBRAHİM ŞAHİN, ABDULLAH SAKİN, Bahri EVREN

Colostomy in children

ÜNAL BAKAL, MEHMET SARAÇ, TUGAY TARTAR, AHMET KAZEZ

Maligniteyi taklit eden rüptüre akciğer kist hidatik olgusu

Mehmet ÇELİK, MUSTAFA KOÇ, Saim BERÇİN, Hasan DEMİR, Reşat ÖZERCAN

Primeri bilinmeyen kanserlerde primer odak tespitinde PET/BT' nin etkinliği

FİKRİ SELÇUK ŞİMŞEK, Emre ENTOK

Thinprep ve konvansiyonel servikovajinal smearlarin histopatolojik sonuçlarının karşılaştırılması

Remzi ATILGAN, GÖKHAN ARTAŞ, Selçuk KAPLAN, Zehra Sema ÖZKAN, SALİH BURÇİN KAVAK, Behzat CAN, İBRAHİM HANİFİ ÖZERCAN, EKREM SAPMAZ

Degenerated primary retroperitoneal leiomyoma: A rare case

OKTAY ÜÇER, Bilal GÜMÜŞ, Hasan AYDEDE, Ali Rıza KANDİLOĞLU

Doksorubisin uygulanmasının sıçan böbrek dokusunda meydana getirdiği değişiklikler üzerine benfotiamin'in koruyucu etkileri

Feride ÇETİN, NEVZAT GÖZEL, Nalan KAYA, EBRU ÖNALAN, ALİ GÜREL, RAMAZAN ULU, TUNCAY KULOĞLU, EMİR DÖNDER

Böbreğin inflamatuar myofibroblastik tümörü: Nadir bir olgu

GÖKHAN ARTAŞ, İrfan ORHAN, H. İbrahim ÖZERCAN