Psödotümör orbita, gerçekten psödo bir tümör

Orbital psödotümör etiyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmeyen, nonspesifik inflamatuar bir olaydır. Tüm orbita içi yapılar lokal ya da diffüz olarak tutulabilir. Kliniğinde ani başlangıçlı göz ağrısı en önemli belirti olmakla beraber, göz kapaklarında ödem ve kızarıklık, göz hareketlerinde kısıtlanma ve propitozis görülebilir. Wegener granülomatozisi, sarkoidoz, idiopatik mediastinal fibrozis, retroperitoneal fibrozis, kolanjit, vaskulit ve lenfoma gibi bazı hastalıklar ile birlikte görülebilir. Tanısı çoğunlukla klinik olarak konulur ve radyolojik olarak desteklenir. Olgumuza bir dış merkezde orbital selülit nedeniyle tedavi uygulanmış, diğer bir merkezde ise malignite şüphesiyle biyopsi planlanmıştır. Kliniğimize başvurduğunda ise psödotümör orbita tanısı konulmuş ve başarıyla tedavi edilmiştir.

Orbital pseudotumor, it is really a pseudotumor

Orbital inflammatory pseudotumor is a nonspecific phenomenon which has unknown etiology and pathogenesis. All the orbital soft tissue compartments can be affected locally or diffusely. Clinically, a sudden-onset eye pain is one of the most common characteristics of this disease, in addition swelling and redness of the eyelids, proptosis, and limitation of eye movements can be occured. It may be associated with some diseases, such as Wegener's granulomatosis, sarcoidosis, idiopathic mediastinal fibrosis, retroperitoneal fibrosis, cholangitis, vasculitis, and lymphoma. The diagnosis usually is made clinically and radiologically supported. The case underwent a treatment in an outer center due to orbital cellulites then he was suspected malignancy in another center and biopsy was planned. After referral to our clinic he was successfully treated for pseudotu orbila.

Kaynakça

1. Jacobs D, Galeta S. Diagnosis and Management of Orbital Pseudotumor. Curr Opin Ophthalmol 2002; 13: 347-51.

2. Zurlo A, Sancesario G, Bernardi G et al. Orbital Pseudotumor: Case Report and Literature Review. Tumori 1999; 85: 68-70.

3. Stevens JL, Rychwalski PJ, Baker RS, Kielar RS. Pseudotumor of the orbit in early childhood. J AAPOS 1998; 2: 120-3.

4. Mahr MA, Salomao DR, Garrity JA. Inflammatory Orbital Pseudotumor with extension beyond the orbit. Am J Ophthalmol 2004; 138: 396-400.

5. Andrew Hk, Hahn JF, Craciun A et al. Intracranial Extension of Inflammatory Pseudotumor of the Orbit. J Neurosurg 1996; 85: 510-3.

6. Char DH, Miller T. Orbital pseudotumor. Fine-needle aspiration biopsy and response to therapy. Ophthalmology 1993; 100: 1702-10.

7. Yeşildağ A, Adanır E, Köroğlu M, Baykal B, Kerman G, Oyar O. Orbital psödotümör ve hipofiz makroadenom birlikteliği: MRG bulguları. SDÜ Tıp Fak Derg 2004; 11: 18-20.

8. Ayberkin E, İnce E, Tekin D, Fitöz S, Suskan E. Tekrarlayan Orbital Myozitli Bir Olgu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007; 60: 116-9.

9. Jacobs D, Galetta S. Diagnosis and management of orbital pseudotumor. Curr Opin Ophthalmol 2002; 13: 347-51.

10. Rotman MI, Zoarski GH. The Orbit. In: Sutton D. Textbook of Radiology and Imaging (6th Ed) London, Churchill Livingstone, 1998; 1325-48.

11. Schick U, Hassler W. Neurosurgical management of orbital inflammations and infections. Acta Neurochir 2004; 146: 571-80.

12. Weissler MC, Miller E, Fortune MA. Sclerosing orbital pseudotumor: a unique clinicopathologic entity. Ann Otol Rhinol Laryngol 1989; 98: 496-501.

13. Weber AL, Romo LV, Sabates NR. Pseudotumor of the orbit. Clinical, pathologic, and radiologic evaluation. Radiol Clin North Am 1999; 37: 151-68.

14. Brown DH, MacRae DL, Allen LH. Orbital Pseudotumors. J Otolaryngol 1988; 17: 164-8.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-9818
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

3.5b 1.9b