İki Yıllık UnutulanTaşlaşmışve Kopmuş DoubleJStentin Endoskopikve PerkütanYolla Çıkarılması

Tedavi süresi tamamlandığında çekilmesi gerekliliğinin hastaya bildirilmemesi veya hastanın bu durumdan haberdar olmasına rağmen bu işlem için sağlık kuruluşuna başvurmaması durumunda üriner sistemde unutulan üreteral double J stentler ürolojik vakalarda ender görülmemekte ve ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar enkrüstasyon,enfeksiyon, migrasyon, hidronefroz ve fragmantasyon durumları olarak sıralanabilirler. Böyle bir durumun gelişmemesi için double j kateter yerleştirilen hastaların bilgilendirilmesi ve takiplerinin dikkatli yapılması önem arz etmektedir. Bu olguda; 2 yıllık unutulmuş, kopmuş ve taşlaşmış double j stentinin endoskopik ve perkütan yolla üriner sistemden çıkarılması anlatılmıştır

Endoscopic and Percutaneous Removal of Forgotten Fragmanted and Stone Incrustated Double J Stent after Two Years

Forgotten ureteral double J stents due to lack in informing the patient about the necessity of the removal of the stent by completing the therapeutic period or patient"s choice not to apply are not rare and may cause serious problems. These problems may be listed as incrustation, infection, migration, hydronephrosis and fragmentation. In order to avoid such a condition informing the patients about their stents and close follow-up is crucial. In this case we presented the endoscopic and percutaneous removal of a forgotten fragmanted and stone incrustated double j stent after two years

Kaynakça

Saltzman B. Ureteral stents. Indıcations, variations and complications. Urol Clin North Am 1988; 15: 481-491.

Zimskind PD, Fetter TR, Wilkerson JL. Clinical use of long- term indwelling silicone rubber ureteral splints inserted cystoscopically. J Urol 1967; 97: 840-844.

Finney RP. Experience with new double J ureteral catheter stent. 1978. J Urol 2002; 167: 1135-81.

Seymour H, Patel U. Ureteric stenting: Current status. Semin Intervent Radiol 2000; 17: 351-365

Polland SG, MacFarlane R. Symptoms arising from ouble j ureteral stents. J Urol 1988; 139: 37-38.

Monga M, Klein E, Castaneda-Zuniga WR,Thomas R. The forgotten indwelling ureteral stent: a urological dilemma. J Urol 1995; 153: 1817-1819. 7.

Richter S, Ringel A, Shalev M, Nissenkom I. The indwelling ureteric stent: a 'friendly' procedure with unfriendly high morbidity. BJU Int 2000; 85: 408-411. 8.

Önal B, Ataus S, Uzun H, Kalkan M, Akaydın A, Öner A. Management of encrusted ureteral stents: A Case Report. Turkish Journal of Urology 2005; 31: 134-137. 9.

Sancaktutar AA, Tepeler A, Söylemez H, et al. A solution for medical and legal problems arising from forgotten ureteral stents: initial results from a reminder short message service (SMS). Urol Res 2012; 40: 253-258.

Kaynak Göster