Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde gelişen nozokomiyal sepsiste mortalite için risk faktörleri

Amaç: Nozokomiyal sepsis, yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Klinik çalışmanın amacı, yoğun bakım ünitelerindeki nozokomiyal sepsiste mortaliteyle ilişkili risk faktörlerinin tespitidir. Bu çalışmada yoğun bakım ünitelerinde mortaliteyle ilişkili risk faktörleri bulunmaya çalışıldı. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışma Fırat Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri’nin bir yıllık izlemi ile yapıldı. YBÜ’ne kabul edilen hastalar en azından 48 saat izlendikten sonra çalışmaya dahil edildi. Nozokomiyal infeksiyonların tanısı CDC (Center for Disease Control and Prevention) kriterlerine göre kondu ve spesifik infeksiyon alanlarına göre sınıflandırıldı. Bulgular: 470 hastadan 81’inde YBÜ kaynaklı sepsis atağı gelişti. YBÜ’nde nozokomiyal sepsis oranı %17.2 (81/470) ve mortalite oranı %63 (51/81) idi. Sepsis atağında gereksinim duyulan mekanik ventilasyon, entübasyon, nazogastrik tüp, üriner kateter mortaliteyi önemli ölçüde artırıyordu. Solunum yetmezliği, H2 reseptör antagonisti kullanımı mortaliteyi artırıyordu. Nozokomiyal sepsisin en sık primer kaynağı pulmoner %38.3, üriner % 29.7 ve intra-abdominal infeksiyonlar %12.4 idi. Kültür pozitif hastalardaki en sık mikroorganizmalar Pseudomonas spp. %22.3 (%14.5 P.aeruginosa), E.coli %17.1, S.aureus %17 (%9 metisilin-rezistans), Acinetobacter spp. %13.1 idi. Sonuç: Mortaliteyle ilişkili en önemli risk faktörleri yaş, APACHE II skoru yüksekliği, mekanik ventilasyon, entübasyon, nazogastrik tüp, üriner kateterizasyon, solunum yetmezliği, H2 reseptör antagonisti kullanımı ve H2 reseptör antagonisti kullanma süresi olarak gözlemlendi.

Risk factors for mortality of nosocomial sepsis in intensive care unit of Firat University Hospital

Objective: Several problems are present nosocomial sepsis which still remains an important health problem in Turkish intensive care units (ICUs). The aim of the study is to decrease the mortality rate of nosocomial sepsis in ICUs. This study sought to find mortality – related risk factors in ICUs. Material and Methods: The prospective study was performed with following of one year in the ICUs of Firat University Hospital. The patients who were followed in the ICUs for at least 48 hours were enrolled in the study. Nosocomial infections were defined according to the Center for Disease Control and Prevention (CDC) criteria and were categorised by specific infection site. Results: Among the 470 patients, 81 had ICU- acquired sepsis episodes. In- ICUs nosocomial was sepsis rate 17.2% (81/470) and mortality rate 63% (51/81). Needs for mechanical ventilation, entubation, nasogastric catheter, urinary catheters episodes of sepsis were significantly associated with fatalities. Respiratory failure, used of H2 receptor antagonist was associated with a fatal outcome. The most frequent primary sources of nosocomial sepsis were lungs 38.3%, urinary 29.7% and intra-abdominal 12.4%. Cultures were positive of the patients with common microorganisms were Pseudomonas spp. 22.3% (14.5% P.aeruginosa), E.coli 17.1%, S.aureus 17% (including 9% methicillin-resistant), Acinetobacter spp. 13.1%. Conclusion: The most important risk factors of mortality were observed older age, high APACHE II score, mechanical ventilation, intubation, nasogastric catheterization, urinary catheterization, respiratory failure and used H2 receptor antagonist.

___

1. Balk RA. Severe sepsis and septic shock. Definitions, epidemiology, and clinical manifestations Crit Care Clin 2000; 16: 179-192.

2. Richards MJ, Edwards JR, Culver DH, et al. Nosocomial infections in medical intensive care units in the United States. Crit Care Med 1999; 27: 887-892.

3. Spengler RF, Greenough WB, 3rd.Hospital costs and mortality attributed to nosocomial bacteremias. JAMA 1978; 240: 2455- 2458.

4. Jarvis WR, Selected aspects of the socioeconomic impact of nosocomial infections: morbidity, mortality, cost, and prevention. Infect Control Hosp Epidemiol 1996; 17: 552-557.

5. Pittet D, Tarara D, Wenzel RP. Nosocomial bloodstream infections in critically ill patients. Excess length of stay, extra costs, attributable mortality. JAMA 1994; 271: 1598-1601.

6. Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG. The nationwide nosocomial infection rate. A new need for vital statistics. Am J Epidemiol 1985; 121: 159-167.

7. Yalçın AN, Hayran M, Unal S. Economic analysis of nosocomial infections in a Turkish university hospital. J Chemother 1997; 9: 411-414.

8. Bone RC, Balk RA, Cerra FB, et al. Definition for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovatıive therapies in sepsis. Chest 1992; 101: 1644-1655.

9. Zâhorec R, Strakovâ J, Mikula J, et al. Epidemiyology of Severe Sepsis in Intensive care Units in the Slovak Republic. Infection 2005; 33: 122-128.

10. Finfer S, Bellomo R, Lipman J, et al. Adult-population incidence of severe sepsis in Australian and New Zealand intensive care units. Intensive Care Med 2004; 30: 589-596.

11. Vincent JL, Sakr Y, Sprung CL, Reinhart MR, et al. Sepsis in European Intensive Care Units: Result of the SOAP Study. Crit Care Med, 2006; 34: 344-353.

12. Colpan A, Akinci E, Erbay A, et al. Evaluation of risk factors for mortality in intensive care units: a prospective study from a referral hospital in Turkey. Am J Infect Control 2005; 33: 42-47.

13. Arvanitidou M, Katikaridou E, Douboyas J, Tsakris A. Prognostik factors for nosocomial bacteremia outcome: a prospective study in a Greek teaching hospital. J Hosp Infect 2005: 61; 219-224

14. Van Gestel A, Bakker J, Veraart CP, van Hout BA. Prevalence and incidence of severe sepsis in Dutch intensive care. Crit Care Med 2004; 8: 153-162.

15. Wichmann MW, Inthorn D, Andress HJ, Scildberg FW, Incidense and mortality of severe sepsis in surgical intensive care patients: the influence of patient gender on disease process and outcome. Intensive Care Med 2000: 26; 167-172.

16. Warren KD, Zack EJ, Elward MA, et al. Nosocomial primary bloodstream infections in intensive care unit patients in a Nonteaching Community Medical Center: A 21-Month Prospective Study. Clinical Infectious Diseases 2001; 33: 1329-1335.

17. Annane D, Aegerter P, Jars-Guincestre MC, Guidet B; CUBRéa Network Current epidemiology of septic shock: the CUBRéa Network. Am J Respir Crit Care Med 2003; 168: 165- 172.

18. Erbay H, Yalçın NA, Serin S, et al. Nosocomial infections in intensive care unit in a Turkish university hospital: a 2-year survey. Intensive Care Med 2003; 1482-1488.

19. Alberti C, Brun-Buisson C, Goodman S.V, et al. Epidemiyoloji of sepsis and infection in ICU patients from an international multicentre cohort study. Intensive Care Med 2002; 28: 108-121.

20. Alberti C, Brun-Buisson C, Goodman SV, et al. Influence of systemic inflammatory response syndrome and sepsis on outcome of critically iii infected patients. Am J Respir 2003; 168: 77-84.

21. Raymond DP, Shawn J, Cradtree DT, et al. Impact of bloodstream ınfection on outcomes among ınfected surgical ınpatient. Annal Surg 2000; 233: 549–555.

22. Dettenkofer M, Ebner W, Els T, et al. Surveillance of nosocomial infections in a neurology intensive care unit. J Neurol 2001; 248: 959-964.

___

Fırat Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-9818
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

23b9.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fırat Üniversitesi Elazığ sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler

Zuhal CİHANGİROĞLU, SÜLEYMAN ERHAN DEVECİ

Rijit bronkoskopi uygulanan 54 olgunun retrospektif analizi

GÖNÜL SAĞIROĞLU

Mediastinoskopi sırasında innominate arter yaralanmasına bağlı ciddi kanama: Olgu sunumu

Celal YAVUZ, Abdurrahman ABAKAY, Güven TEKBAŞ, Yahya İSLAMOĞLU, Şevval EREN

Imatinib (Gleevec) induced worsening of pericardial effusion in CML

Dalia HAMMOUD, Mazen SHAHEEN, Rayane NASSAR

Hemoglobin varyantının HbA1c ölçümüne etkisi

BERRAK GÜVEN, MURAT CAN, Zeynep ESKİCİ

Safra kesesinin nadir bir polipoid lezyonu: Adenomyomatozis

Ahmet Fikret YÜCEL, AHMET PERGEL, İbrahim AYDIN, Doğan YILDIRIM, Murat MOUNLA, Nilgün DEMİRBAĞ, Dursun Ali ŞAHİN

Deneysel diyabetin sıçan böbrek dokusunda meydana getirdiği değişiklikler üzerine enalapril ve losartan’ın etkilerinin incelenmesi

Mehmet Murat DOĞAN, EMİR DÖNDER, Tuncay KULOĞLU, Dürrin Özlem DABAK

Aktif ve latent tüberkülozlu olguların tanısında tüberkülin deri testi ile quantiferon-tb gold ın tube testinin etkinliğinin karşılaştırılması

Levent KILIÇ, FİGEN DEVECİ, Teyfik TURGUT, Esra KOÇDEMİR, NEVİN İLHAN

Yukarı Fırat Bölgesinde multipl skleroz tanısı ile izlenen hastaların klinik ve demografik özellikleri

Serpil BULUT, Hakverdi KILIÇ, Caner Feyzi DEMİR

Leigh syndrome: Cranial MRI and MR spectroscopy findings

Hasan AYDIN, VOLKAN KIZILGÖZ, Baki HEKİMOĞLU