Türkiye'de Sanayileşmeye Yönelik Yeni Bir Perspektif Arayışı

Türkiye’de sanayi sektörü gözle görülür bir şekilde gerileme eğilimindedir. Bu eğilim diğer ana sektörleri de olumsuz etkilemekte ve kronikleşen sorunlara neden olmaktadır. Üstelik bu sorunlar kısır bir döngü içerisinde kendini tekrarlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, sanayisizleşme süreci içindeki Türkiye için yeni sanayileşme önerilerini farklı düzlemlerde tartışmayı sağlamaktır. Çalışmada öncelikle sanayileşme adına dünyada neler olduğuna dair saptamalar yapılmış, “Türkiye geçmişte ve günümüzde bu sanayileşmenin neresinde yer almıştır?” Sorusu yanıtlanmaya çalışıldıktan sonra da bilgi toplumu olma yolunda yeni bir sanayileşme önerisi ve stratejisi sunulmuştur.

Kaynakça

CHANG, Ha–Joon ve GRABEL, Ilene; (2004), Reclaiming Development An Alternative Policy Manual, Zed Books, United Kingdom.

DOĞRUEL, Fatma ve A. Suut DOĞRUEL; (2006), Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar, Arjantin, Brezilya, Meksika, İsrail, Türkiye,1. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

DURA, Cihan ve Hayriye ATİK; (2002), Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, 1. Baskı, Literatür Yayıncılık, İstanbul. ERKAN, Hüsnü; (1998), Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, 4. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

ERKAN, Hüsnü; (2000), Ekonomi Politikasının Temelleri, Dördüncü Baskı, İlkem Ofset, İzmir.

ERKAN, Hüsnü, Yaşar UYSAL, Canan ERKAN, Mevlüt ÇETİNKAYA, Selim ŞANLISOY, Nuri Erkin BAŞER, Kerim Eser AFŞAR ve Üzeyir AYDIN; (2007), Türkiye İçin Bilgi Bazlı Sürdürülebilir Yenilikçi Sanayileşme Stratejisi, İzmir: Ege Genç İşadamları Derneği.ESER, Uğur; (1993), Türkiye'de Sanayileşme, 1. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.

HAMİTOĞULLARI, Beşir ve T. Güngör URAS; (1974), Teknoloji Transferi Sorunu ve Türkiye, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara.

KAZGAN, Gülten; (2009), Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Yeni Ekonomik Düzen, Genişletilmiş 5. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

KIRIM, Arman; (2007), Türkiye Nasıl Zenginleşir?, 1. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

KİPER, Mahmut; (2009), Üretim Ekonomisi İçin Sanayi ve Teknoloji Politikaları, 1.Baskı, Dünya Yayıncılık, İstanbul.

KONUKMAN, Aziz; (2009), "Türkiye'de Makroekonomik Dengelerin Analizi ve Yeni Bir Sanayileşme Stratejisi Önerisi", Alternatif Sanayileşme Önerileri, Aziz KONUKMAN, Mustafa

SÖNMEZ ve Şule DALDAL-NECEF (Ed.), Kalkedon Yayınları, İstanbul.

SÖNMEZ, Mustafa; (2002), "Kriz, IMF ve Sermaye Birikiminde Tıkanma", Bizim İçin Ağlama IMF, Masis KÜRKÇÜGİL (Ed.), Everest Yayınları, s. 112.

ŞAHİNKAYA, Serdar; (2009), Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Ekonomisinin İnşası, 2. Baskı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.

ŞAHİNKAYA, Serdar; (2012), "Türkiye Sanayileşme Tarihinden İki Kesit: Birinci Sanayi Planı 1933 ve Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011 - 2014)", 3. Ulusal İktisat Kongresi, 29 Şubat - 2 Mart, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, İzmir.

ŞENSES, Fikret ve Erol TAYMAZ; (2003), "Unutulan Bir Toplumsal Amaç Sanayileşme Ne oluyor? Ne Olmalı?", İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Ahmet Haşim KÖSE, Fikret ŞENSES ve Erinç YELDAN (Ed.), İktisat Üzerine Yazılar 2, İletişim Yayınevi, s. 455.

TOKGÖZ, Erdinç; (1999), Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi, 5. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara.

TÜREL, Oktar; (2004), "Dünyada Sanayileşme Deneyimi: Geçmiş Çeyrek Yüzyıl (1975 - 2000) ve Gelecek İçin Beklentil -er", Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar, Korkut Boratav'a Armağan, Ahmet Haşim KÖSE, Fikret ŞENSES ve Erinç YELDAN (Ed.), İktisat Üzerine Yazılar 1, İletişim Yayınları, s. 34.

TÜREL, Oktar; (2007), "Türkiye'de Sanayi Politikalarının Dünü Bugünü", Bağımsız Sosyal Bilimciler Yayını, https:// www.bagimsizsosyalbilimciler.org/Yazilar_Uye/TurelJan08.pdf, 15.05.2014.

Kaynak Göster