PATLICAN (SOLANUM MELONGENA) SAPI ATIKLARININ POLİPROPİLEN BAZLI KOMPOZİTLERİN PRES KALIPLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİMİNDE DOLGU MADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada, polipropilen esaslı kompozitler üretilmiştir. Polimer matriste dolgu maddesi olarak patlıcan sapı unu ve uyumlaştırıcı olarak maleik anhidritle muamele edilmiş polipropilen (MAPP) kullanılmıştır. Çalışmanın amacı PP esaslı kompozit üretiminde patlıcan sapı ununun dolgu maddesi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda pres kalıplama yöntemiyle dört farklı kompozisyonda örnekler üretilmiştir. Üretilen örneklerin yoğunluk, çekme direnci, çekmede elastikiyet modülü, kopmada uzama, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü ve darbe direnci değerleri belirlenmiştir. İstatistik analiz sonuçlarına göre polimer matriste patlıcan sapı unu kullanım oranının darbe direnci üzerine önemli derecede bir etkisinin olmadığı, fakat çekme direnci, çekmede elastikiyet modülü, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü, kopmada uzama ve yoğunluk değerleri üzerinde önemli derecede etkili olduğu belirlenmiştir. Üretilen tüm örneklerin test sonuçları istenen standart değerleri sağlamıştır.

UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES

In this study, polypropylene based composites were manufactured. Eggplant stalk flour as filler and MAPP as coupling agent were used in the polymer matrix. The aim of the study is to investigate whether the eggplant stalk flour can be evaluated as a filler material in PP based composite production. For this purpose, four different composite samples were produced by compression molding method. Specific gravity, tensile strength, tensile modulus, elongation at break, flexural strength, flexural modulus and impact strength of the manufactured samples were determined. According to statistical analysis, percent of eggplant stalk had no significant effect on impact strength in polymer matrix. However, percent of eggplant stalk flour had significant effect on tensile strength, tensile modulus, flexural strength, flexural modulus, elongation at break and specific gravity. The all samples provided required standard values

Kaynak Göster

Bibtex @ { ejt376654, journal = {European Journal of Technique (EJT)}, issn = {2536-5010}, eissn = {2536-5134}, address = {INESEG Yayıncılık Dicle Üniversitesi Teknokent, Sur/Diyarbakır}, publisher = {Hibetullah KILIÇ}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {138 - 144}, doi = {}, title = {UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES}, key = {cite}, author = {Atar, İlkay and Başboğa, İbrahim Halil and Karakuş, Kadir and Mengeloğlu, Fatih} }
APA Atar, İ , Başboğa, İ , Karakuş, K , Mengeloğlu, F . (2016). UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES . European Journal of Technique (EJT) , 6 (2) , 138-144 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejt/issue/34032/376654
MLA Atar, İ , Başboğa, İ , Karakuş, K , Mengeloğlu, F . "UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES" . European Journal of Technique (EJT) 6 (2016 ): 138-144 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejt/issue/34032/376654>
Chicago Atar, İ , Başboğa, İ , Karakuş, K , Mengeloğlu, F . "UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES". European Journal of Technique (EJT) 6 (2016 ): 138-144
RIS TY - JOUR T1 - UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES AU - İlkay Atar , İbrahim Halil Başboğa , Kadir Karakuş , Fatih Mengeloğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - European Journal of Technique (EJT) JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 144 VL - 6 IS - 2 SN - 2536-5010-2536-5134 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 European Journal of Technique UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES %A İlkay Atar , İbrahim Halil Başboğa , Kadir Karakuş , Fatih Mengeloğlu %T UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES %D 2016 %J European Journal of Technique (EJT) %P 2536-5010-2536-5134 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Atar, İlkay , Başboğa, İbrahim Halil , Karakuş, Kadir , Mengeloğlu, Fatih . "UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES". European Journal of Technique (EJT) 6 / 2 (Ağustos 2016): 138-144 .
AMA Atar İ , Başboğa İ , Karakuş K , Mengeloğlu F . UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES. EJT. 2016; 6(2): 138-144.
Vancouver Atar İ , Başboğa İ , Karakuş K , Mengeloğlu F . UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES. European Journal of Technique (EJT). 2016; 6(2): 138-144.
IEEE İ. Atar , İ. Başboğa , K. Karakuş ve F. Mengeloğlu , "UTILIZATION OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA) STALKS AS A FILLER IN MANUFACTURING OF COMPRESS MOLDED PP BASED COMPOSITES", European Journal of Technique (EJT), c. 6, sayı. 2, ss. 138-144, Ağu. 2016