MAURICE RAVEL’İN JEUX D’EAU ADLI ESERİNİN YORUM OLARAK İNCELENMESİ VE PİYANO TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖNERİLER

Maurice Ravel’in Jeux d’eau (Su Oyunları) eseri piyano repertuarında önemli bir yere sahiptir. Ravel, sembolizmden etkilenmiş bir bestecidir. Jeux d’eau da konusu gereği sembolizmi yansıtır; suyun berraklığını, düşüşünde çıkardığı sesleri, akarken zaman zaman hızlanıp yavaşlamasını betimler. Eser neşeli bir karakterdedir ve oldukça çeşitli ses renklerini barındırır. Jeux d’eau, teknik ve yorum açısından ileri düzeyde bir parça sayılabilir ve bunu yorumlayarak, ses renklerini elde edebilmek için piyanistin rahat bir tekniğe sahip olması gerekir. İcra sırasında teknik güçlükler yerine melodik yapı, berraklık ve renklere odaklanılmalıdır. Aynı zamanda Ravel net bir şekilde notada; tempo, nüans, ifade terimleri ve pedalleri belirtmiştir. Bu terimler ve pedallerin incelenip, uygulanması bestecinin tasarladığı metne sadık kalmak açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada melodinin ve renklerin ön plana çıkabilmesi için çeşitli teknik çalışmalar, pedal kullanımları ve parmak numaraları ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Dolayısıyla yorumcuyu teknik açıdan rahatlatarak müzikal anlayışa yönlendirmek ve Ravel’in yorumcudan istediği ses renklerinin betimlenmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

The Analysis of Maurice Ravel’s Jeux D’eau in terms of Performance and Technical Suggestions on Paino Technique

Jeux d’eau (Water Games) by Maurice Ravel is an important piece in the piano repertoire. Ravel as a composer is inspired by symbolism. Jeux d’eau also reflects symbolism as a solo piece for the piano. The piece discribes clarity of water, the sound of waterfall, acceleration and slow down while the water is dripping. Jeux d’eau has lots of colors of sound with joyful character. It is considered in terms of advanced technique and interpretation. The pianist should have flexible and comfortable technique in order to get pure colors of sound and take melodic structure, the phrase and the musicality into account. Ravel also remarqued clairly the indications of tempo, nuances, expressions and the pedals. It is important to analyse and perform this indications to realise what composer wants. Technical studies, utilizations of pedals and fingerings are proposed to pianists in this article, for transferring melodical lines and colors naturally. In this way the interpreter could discribe what Ravel wants as an interpretation.

Kaynakça

Alıcı, S. (2007). 19. Yüzyılda Sanatın Başkenti Paris ve İzlenimcilik Akımı. İdil Dergisi, Cilt:6, Sayı:38, 2977-2998.

Bocquillon, M. F. (2005). Empresyonizm. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Cassou, F., Brunel, P., Claudon, F., Pillement, G. & Richard, L. (2006). Sembolizm Sanat Ansiklopedisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çöloğlu, E. M. (2006). Debussy’nin Müziği ve Sembolist Şiir. Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 150- 178

Fleury, M. (1996). L’impressionisme et La Musique. Paris: Librarie Arthème Fayard.

Howat, R. (2009). The Art of French Piano Music Debussy, Ravel, Fauré, Chabrier. Filey: Yale University Press.

Lockspeiser, E & Halbreich, H. (2001) Debussy, Sa Vie et Sa Pensée. Fransa: Fayard.

Orenstein, A. (2011). Ravel: Man and Musician. New York: Dover Publications.

Pavel, G. M. (2016). Musical Dramaturgy in Jeux d’eau by Maurice Ravel. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VIII: Performing Arts, Vol. 9 (58) No. 2, 77-84.

Yazgan, B. (2012). Ravel Gaspard de la Nuit ve Albeniz Iberia Süitinde İspanyol Folklorunun Etkileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ejmd757097, journal = {Eurasian Journal of Music and Dance}, issn = {2651-4818}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {281 - 290}, doi = {10.31722/ejmd.757097}, title = {MAURICE RAVEL’İN JEUX D’EAU ADLI ESERİNİN YORUM OLARAK İNCELENMESİ VE PİYANO TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖNERİLER}, key = {cite}, author = {Han, Başak} }
APA Han, B . (2020). MAURICE RAVEL’İN JEUX D’EAU ADLI ESERİNİN YORUM OLARAK İNCELENMESİ VE PİYANO TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖNERİLER . Eurasian Journal of Music and Dance , (16) , 281-290 . DOI: 10.31722/ejmd.757097
MLA Han, B . "MAURICE RAVEL’İN JEUX D’EAU ADLI ESERİNİN YORUM OLARAK İNCELENMESİ VE PİYANO TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖNERİLER" . Eurasian Journal of Music and Dance (2020 ): 281-290 <
Chicago Han, B . "MAURICE RAVEL’İN JEUX D’EAU ADLI ESERİNİN YORUM OLARAK İNCELENMESİ VE PİYANO TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖNERİLER". Eurasian Journal of Music and Dance (2020 ): 281-290
RIS TY - JOUR T1 - MAURICE RAVEL’İN JEUX D’EAU ADLI ESERİNİN YORUM OLARAK İNCELENMESİ VE PİYANO TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖNERİLER AU - Başak Han Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31722/ejmd.757097 DO - 10.31722/ejmd.757097 T2 - Eurasian Journal of Music and Dance JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 290 VL - IS - 16 SN - 2651-4818- M3 - doi: 10.31722/ejmd.757097 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Music and Dance MAURICE RAVEL’İN JEUX D’EAU ADLI ESERİNİN YORUM OLARAK İNCELENMESİ VE PİYANO TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖNERİLER %A Başak Han %T MAURICE RAVEL’İN JEUX D’EAU ADLI ESERİNİN YORUM OLARAK İNCELENMESİ VE PİYANO TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖNERİLER %D 2020 %J Eurasian Journal of Music and Dance %P 2651-4818- %V %N 16 %R doi: 10.31722/ejmd.757097 %U 10.31722/ejmd.757097
ISNAD Han, Başak . "MAURICE RAVEL’İN JEUX D’EAU ADLI ESERİNİN YORUM OLARAK İNCELENMESİ VE PİYANO TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖNERİLER". Eurasian Journal of Music and Dance / 16 (Haziran 2020): 281-290 .
AMA Han B . MAURICE RAVEL’İN JEUX D’EAU ADLI ESERİNİN YORUM OLARAK İNCELENMESİ VE PİYANO TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖNERİLER. Eurasian Journal of Music and Dance. 2020; (16): 281-290.
Vancouver Han B . MAURICE RAVEL’İN JEUX D’EAU ADLI ESERİNİN YORUM OLARAK İNCELENMESİ VE PİYANO TEKNİĞİ AÇISINDAN ÖNERİLER. Eurasian Journal of Music and Dance. 2020; (16): 281-290.