FRANSIZ MÜZİKOLOG LOUIS ALBERT BOURGAULT-DUCOUDRAY'E GÖRE DOĞU KROMATİĞİ VE ARMONİZESİ

Paris Konservatuarı'nda musiki tarihi öğretmeni olan Müzikolog Louis Albert Bourgault-Ducoudray (1840-1910) 1875 tarihinde araştırma yapmak üzere Fransa hükümeti tarafından görevlendirilmiş ve görev süresince İstanbul, İzmir ve Atina gibi şehirlerde musiki üzerine araştırmalarda bulunmuştur. Yaptığı araştırmalardan elde ettiği bilgi ve derlemeleri "Trente Melodies Populaires de Grece et D'orient/Yunanistan ve Şarktan 30 Popüler Melodi" başlığı adı altında 1877 yılında Paris'te yayınlamıştır. Mezkûr kitabında Bourgault-Ducoudray, halk ezgilerinin dizilerini Antik Yunan modlarından hareketle dörtlü ve beşliler ile açıklamış ve derlediği eserleri de çok seslendirmiştir. İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Bourgault-Ducoudray, öncelikli olarak Antik Yunan modlarını ele almış, Doğu kromatiği ve hibrit adını verdiği diziler ile ilişkilerini açıklamıştır. Kitabının ikinci bölümünde ise eserlerin büyük çoğunluğunun İzmir'den (Smyrne) derlendiği anlaşılan otuz adet piyano eşlikli şan eserinin notalarına yer vermiştir. Bourgault-Ducoudray kitabının ikinci bölümünde Atina, Megara, İstanbul ve İzmir'de bulunduğu süre içerisinde derlediği otuz halk ezgisini şan ve piyano için çok seslendirmiştir. Bu çalışmada Bourgault-Ducoudray'e göre Doğu kromatiği konusu incelenmiş ve Doğu kromatiği dizisine sahip olduğu düşünülen beş halk ezgisinin çok seslendirilmesinde kullanılan akorlarının analizine yer verilmiştir.

Eastern Chromatic And Harmonization According to French Musicologist Louis Albert Bourgault-Ducoudray

Musicologist Louis Albert Bourgault-Ducoudray (1840-1910), a music history teacher at the Paris Conservatory, was commissioned by the French government to do research in 1875, and during his tenure he conducted research on music in cities such as Istanbul, Izmir and Athens. He published the information and compilations he obtained from his research under the title "Trente Melodies Populaires de Grece et D'orient / 30 Popular Melodies from Greece and the Orient" in Paris in 1877. In the aforementioned book, Bourgault-Ducoudray explained the scales of folk songs with quartets and quintets, based on the Ancient Greek modes, and also did the polypohny of the works he compiled. In the first part of the book, which consists of two parts, Bourgault-Ducoudray primarily dealt with the Ancient Greek modes and explained their relations with the Eastern chromatic and hybrid scales. In the second part of his book, he included the notes of thirty piano-accompanied vocal works, most of which are understood to have been compiled from Izmir (Smyrne). In the second part of Bourgault-Ducoudray's book, he did polyphony of thirty folk songs for voice and piano, which he compiled during his time in Athens, Megara, Istanbul and Izmir. In this study, the subject of Eastern chromatic according to Bourgault-Ducoudray was examined and the analysis of the chords used in the polyphony of five folk songs thought to have an Eastern chromatic scale was included.

___

  • Yekta, R. (1907). İlm-i Âhenk ve Şark Mûsikîsine Tatbîki. İkdam Gazatesi, 4524.
  • Gorlinsky, V. (2021). Louis Bourgault-Ducoudray. Erişim adresi https://www.britannica.com/biography/Louis-Bourgault-Ducoudray
  • Yönetken, H. B. (1966). İlkokul Müzik Kılavuzu. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
  • Bourgault-Ducoudray, Louis Albert (1877). Trente Melodies Populaires de Grece et D'orient. Erişim adresi https://urresearch.rochester.edu/fileDownloadForInstitutionalItem.action;jsessionid=6DF1D9720AE5E5AAC699B20D1134AA67?itemId=23802&itemFileId=74211
  • Çergel, M. A. (2007). Raûf Yektâ Bey’in İkdâm Gazetesi’nde Neşredilen Türk Mûsikîsi Konulu Makâleler. (Yüksek lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı, İstanbul