DEBUSSY L’ISLE JOYEUSE FORM ANALİZİ ve YORUM ÖNERİLERİ

20. yy empresyonist besteci Debussy’nin müziği, empresyonist ressamlar gibi, çok sayıda renk, ton ve betimleme içerir. Yorumcu açısından, parçanın besteleniş sürecini, bestecinin yazı stilini anlamak, eseri seyirciye en doğru şekilde aktarabilmek açısından önemlidir. Debussy’nin empresyonist yazı stilini incelemek amacıyla, örnek olarak L’isle Joyeuse seçilmiştir. Parça orkestral kaliteye sahiptir. Ritmik bütünlük, armonilerin buğulu etkisi ve ani karakter değişimleri, kusursuz ve son derece başarılı bir şekilde hesaplanmıştır.Piyanist için, L’isle Joyeuse, teknik ve yorum açısından birçok özellik barındırır. Renklerin ve nüansların zenginliği, ritmik çeşitlilik, melodik çizgiler bunların bazılarıdır.Çalışmada, L’isle Joyeuse’ün besteleniş süreci anlatılacak, parçanın form analizi yapılacaktır. Bunların devamı olarak da piyanistlere, çalınışı kolaylaştırmak adına, çeşitli teknik ve yorum önerileri sunulacaktır.

FORM ANALYSE and INTERPRETATION RECOMMENDATIONS of DEBUSSY’S L’ISLE JOYEUSE

Debussy’s music as a 20th century impressionist composer, contains many colors, tones and illustrations, like impressionist painters. In terms of the composer, understand the composing process of the piece and the writing style of the composer is important to transmit the piece to the listeners in the best way.L’isle Joyeuse was chosen as an example to examine Debussy’s composing style. Because, this piece was composed in orchestral form. Rhythmic integrity, misty effect of harmony and sudden character change have been perfectly and extremely successfuly expressed.L’isle Joyeuse contains many features in terms of technique and interpretation. Richness of colors and nuances, rhythmic diversity and melodic lines are theexamples of these features.In this work, the process of composing L’isle Joyeuse will be explained and the form of the piece will be analyzed. As their continuation, some suggestions will be presented to pianists about technical and interpretation to make playing easier.

Kaynakça

BOCQUILLON, M. F. (2005). Empresyonizm, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

BROWN, M. (2004-2005). “Composing with Prototypes: Charting Debussy's ‘L'Isle Joyeuse”. Intégral Intégral, Vol. 18/19.

CHARTON, A. (2012). Debussy, Paris: Editions Gallimard

DURAND & Fils. (1904). L’isle Joyeuse, First Edition, Paris: D. & F. (http://imslp.org/wiki/L'Isle_joyeuse_(Debussy,_Claude)

FLEURY, M. (1996). L’impressionisme et la Musique, Paris: Librairie Arthème Fayard.

HOWARD, R. (2009). The Art Of French Piano Music, North Yorkshire: Yale Uni. Press

KLEIN, L. Michael (2007). “Debussy's L'Isle joyeuse as Territorial Assemblage”. University of California Press 19th-Century Music, Vol. 31, No. 1

LOCKSPEISER, E. ve HALBREICH, H. (2001). Debussy, Sa Vie et Sa Pensée, Fransa: Fayard

STILLMAN, M. (2007). Debussy, Painter of Sound and Image, Fransa: The Flutist Quarterly.

TOKATLI SAYARI, E. (2010). Performans Tekniği Açısından Debussy Etüdler: II. Defter, Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { konservatuvardergisi581613, journal = {Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi}, issn = {2146-7765}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {9 - 29}, doi = {}, title = {DEBUSSY L’ISLE JOYEUSE FORM ANALİZİ ve YORUM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {Gören, Başak} }
APA Gören, B . (2016). DEBUSSY L’ISLE JOYEUSE FORM ANALİZİ ve YORUM ÖNERİLERİ . Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi , (9) , 9-29 .
MLA Gören, B . "DEBUSSY L’ISLE JOYEUSE FORM ANALİZİ ve YORUM ÖNERİLERİ" . Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi (2016 ): 9-29 <
Chicago Gören, B . "DEBUSSY L’ISLE JOYEUSE FORM ANALİZİ ve YORUM ÖNERİLERİ". Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi (2016 ): 9-29
RIS TY - JOUR T1 - DEBUSSY L’ISLE JOYEUSE FORM ANALİZİ ve YORUM ÖNERİLERİ AU - Başak Gören Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 29 VL - IS - 9 SN - 2146-7765- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi DEBUSSY L’ISLE JOYEUSE FORM ANALİZİ ve YORUM ÖNERİLERİ %A Başak Gören %T DEBUSSY L’ISLE JOYEUSE FORM ANALİZİ ve YORUM ÖNERİLERİ %D 2016 %J Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi %P 2146-7765- %V %N 9 %R %U
ISNAD Gören, Başak . "DEBUSSY L’ISLE JOYEUSE FORM ANALİZİ ve YORUM ÖNERİLERİ". Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi / 9 (Aralık 2016): 9-29 .
AMA Gören B . DEBUSSY L’ISLE JOYEUSE FORM ANALİZİ ve YORUM ÖNERİLERİ. EKOD. 2016; (9): 9-29.
Vancouver Gören B . DEBUSSY L’ISLE JOYEUSE FORM ANALİZİ ve YORUM ÖNERİLERİ. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi. 2016; (9): 9-29.
IEEE B. Gören , "DEBUSSY L’ISLE JOYEUSE FORM ANALİZİ ve YORUM ÖNERİLERİ", Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, sayı. 9, ss. 9-29, Ara. 2017