Samsun ili ve ilçelerinde yetiştirilen Anadolu mandalarının dışkı örneklerinde Escherichia coli O157:H7’nin tespiti

Öz p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'; min-height: 15.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 4.0px 19.0px; text-align: justify; line-height: 9.1px; font: 9.0px 'Times New Roman'} span.s1 {font: 12.0px 'Times New Roman'}  Mandalar, pek çok hayvan türü gibi bazı hastalıkların duyarlı hayvan popülasyonlarına ve insanlara bulaştırılmasında rol oynamaktadır. Enterohemorajik Escherichia coli (EHEC) suşları, insanlarda hemorajik kolitis (HC) ve hemorajik üremik sendrom (HUS) başta olmak üzere ölümcül enfeksiyonlara neden olmaktadır. Bu enfeksiyonlardan sorumlu başlıca EHEC serotipinin E. coli O157:H7 olduğu ortaya konulmuştur. Bu araştırmada, Samsun ili ve ilçelerindeki Anadolu Mandalarına ait 1000 dışkı örneği E. coli O157:H7 açısından standart kültürel metot ile incelendi. İncelenen 1000 dışkı örneğinden 38 (%3.8) E. coli O157:H7 serotipi, 400 (%40) E. coli O157:H7 serotipi yönünden negatif E. coli olmak üzere toplam 438 (%43.8) E. coli izole ve identifiye edildi. İzolatların tamamı penisilin G ve eritromisine dirençli, danofloksasin, amokssisilin+klavulanik asit, sefaperazon, ampisilin+sulbaktam, oksitetrasiklin ve ampisiline duyarlı olarak bulundu. Bu araştırma ile bölgemizde ilk kez Anadolu Mandalarına ait dışkı örnekleri E. coli O157:H7 serotipi yönünden incelendi. Bu araştırmadan elde edilen verilerin, yöremizde yapılacak benzer çalışmalara kaynak teşkil edebileceği kanısına varıldı.

Kaynakça

1. Ahmadi M, Tokmechi A, Kazemnia A, (2008). Study of antimicrobial susceptibility and plasmid analysis of Escherichia coli in Iran, Urmia. J Vet Res. 63(2), 25-29. 2. Anonim, (2017). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Mart 2017 Verileri, Erişim adresi: http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/ SagMenuVeriler/HAYGEM.pdf, Erişim Tarihi: 26.04.2017. 3. Beraldo LG, Borges CA, Maluta RP, Cardozo MV, Rigobelo EC, Avila FA, (2014). Detection of Shiga toxigenic (STEC) and enteropathogenic (EPEC) Escherichia coli in dairy buffalo. Vet Microbiol. 170, 162-166. 4. Borriello G, Lucibelli MG, De Carlo E, Auriemma C, Cozza D, Ascione G, Scognamiglio F, Iovane G, Galiero G, (2012). Characterization of enterotoxigenic E. coli (ETEC), Shigatoxin producing E. coli (STEC) and necrotoxigenic E. coli (NTEC) isolated from diarrhoeic Mediterranean water buffalo calves (Bubalus bubalis). Res. Vet Sci. 93, 18-22. 5. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (2013). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twenty-third informational supplement M100-S23. Wayne, PA. 6. Çabalar M, Boynukara B, Gülhan T, Ekin İH, (2001). Prevalence of rotavirus, Escherichia coli K99 and O157:H7 in healthy dairy cattle herds in Van, Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 25, 191-196. 7. Ferens WA, Hovde CJ, (2011). Escherichia coli O157:H7: animal reservoir and sources of human infection. Foodborne Pathog Dis. 8(4), 465-487. 8. Galiero G, Conedera G, Alfano D, Caprioli A. (2005). Isolation of verocytotoxin-producing Escherichia coli O157 from water buffaloes (Bubalus bubalis) in southern Italy. Vet Rec. 156, 382-383. 9. Gülhan T, (2003). Sağlıklı görünen hayvanların dışkılarından izole edilen Escherichia coli suşlarının biyokimyasal, enterotoksijenik ve verotoksijenik özelliklerinin belirlenmesi. YYÜ Vet Fak Derg. 14(1), 102-109. 10. Hadimli HH, Pinarkara Y, Sakmanoğlu A, Sayin Z, Erganiş O, Uslu A, Al-Shattrawi HJ, (2017). Serotypes of Salmonella isolated from feces of cattle, buffalo, and camel and sensitivities to antibiotics in Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 41, 193-198. 11. Idrees M, Shah MA, Michael S, Qamar R, Bokhari H, (2011). Antimicrobial resistant Escherichia coli strains isolated from food animals in Pakistan. Pakistan J Zool. 43(2), 303-310. 12. Islam MA, Mondol AS, de Boer E, Beumer RR, Zwietering MH, Talukder KA, Heuvelink AE, (2008). Prevalence and genetic characterization of Shiga toxin-producing Escherichia coli isolates from slaughtered animals in Bangladesh. Appl Environ Microbiol. 74, 5414-5421. 13. Katakweba AAS, Møller KS, Muumba J, Muhairwa AP, Damborg P. Rosenkrantz JT, Minga UM, Mtambo MMA, Olsen JE, (2014). Antimicrobial resistance in faecal samples from buffalo, wildebeest and zebra grazing together with and without cattle in Tanzania. J Appl Microbiol. 118, 966-975. 14. Mahanti A, Samanta I, Bandopaddhay S, Joardar SN, Dutta TK, Batabyal S, Sar TK, Isore DP, (2013). Isolation, molecular characterization and antibiotic resistance of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) from buffalo in India. Lett Appl Microbiol. 56, 291-298. 15. Mahanti A, Samanta I, Bandopaddhay S, Joardar SN, Dutta TK, Sar TK, (2014). Isolation, molecular characterization and antibiotic resistance of Enterotoxigenic E. coli (ETEC) and Necrotoxigenic E. coli (NTEC) from healthy water buffalo. Vet Arhiv. 84(3), 241-250. 16. Mishra RP, Jain U, Bist B, Verma AK, Kumar A, (2016). Prevalence of vero toxic Escherichia coli in fecal samples of domestic as well as wild ruminants in Mathura districts and Kanpur zoo. Vet World. 9(1), 71-74. 17. Naag D, Swamy M, Shrivastav AB, (2015). Detection of verotoxin producing strain of E. coli in buffalo calves. Buffalo Bulletin. 34(2), 227-229. 18. Nizza S, Mallardo K, Marullo A, Iovane V, De Martino L, Pagnini U, (2010). Antibiotic susceptibility of haemolytic E. coli strains isolated from diarrhoeic faeces of buffalo calves. Ital J Anim Sci. 9:e26, 134-136. 19. Oliveira MG, Brito JRF, Carvalho RR, Guth BEC, Gomes TAT, Vieira MAM, Kato MAMF, Ramos II. Vaz TMI, Irino K, (2007). Water buffaloes (Bubalus bubalis) identified as an important reservoir of Shiga toxin-producing Escherichia coli in Brazil. Appl Environ Microbiol. 73, 5945-5948. 20. Paul SK, Khan MSR, Rashid MA, Hassan J, Mahmud SMS, (2010). Isolation and characterization of Escherichia coli from buffalo calves in some selected areas of Bangladesh. Bangl J Vet Med. 8(1), 23-26. 21. Rahimi E, (2012). Prevalence and virulence genes of Escherichia coli O157:H7/NM isolated from the feces of water buffaloes, camels, cattle, sheep and goats in Iran. Philipp J Vet Med. 49(2), 96-102. 22. Rahimi E, Momtaz H, Behzadnia A, Baghbadorani ZT, (2014). Incidence of Listeria species in bovine, ovine, caprine, camel and water buffalo milk using cultural method and the PCR assay. Asian Pac J Trop Dis. 4(1), 50-53. 23. Rehman MU, Rashid M, Sheikh JA, Bhat MA, (2014). Molecular epidemiology and antibiotic resistance pattern of Enteropathogenic Escherichia coli isolated from bovines and their handlers in Jammu, India. J Adv Vet Anim Res. 1(4), 177-181. 24. Şeker E, Yardımcı H, (2008). First isolation of Escherichia coli O157:H7 from faecal and milk specimens from Anatolian water buffaloes (Bubalus bubalus) in Turkey. J S Afr Vet Assoc. 79, 167-170. 25. Şeker E, Yardımcı H, (2010). The aerobic bacterial flora of the nasal cavity in healthy Anatolian water buffalo calves. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 57, 65-67. 26. Şeker E, Kuyucuoğlu Y, Sareyyüpoğlu B, Yardımcı H, (2010). PCR detection of Shiga toxins, enterohaemolysin and intimin virulence genes of Escherichia coli O157:H7 strains isolated from faeces of Anatolian water buffaloes in Turkey. Zoonoses Public Health. 57, 33-37. 27. Vu-Khac H, Cornick NA, (2008). Prevalence and genetic profiles of Shiga toxin-producing Escherichia coli strains isolated from buffaloes, cattle, and goats in central Vietnam. Vet Microbiol. 126, 356-363. 28. Yaghobzadeh N, Ownagh A, Mardani K, Khalili M, (2011). Prevalence, molecular characterization and serology of Shiga toxin producing Escherichia coli isolated from buffaloes in West Azerbaijan, Iran. Int J Vet Res. 5(2), 113-117. 29. Yılmaz A, Gün H, (2007). Manda karkasları ve rektal swaplarında Escherichia coli O157:H7 varlığının araştırılması. İstanbul Üniv Vet Fak Derg. 33(3), 59-65.

Kaynak Göster

APA Nuhay, Ç , Gülhan, T . (2017). Samsun ili ve ilçelerinde yetiştirilen Anadolu mandalarının dışkı örneklerinde Escherichia coli O157:H7’nin tespiti . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 28 (1) , 39-45 . DOI: 10.35864/evmd.530097