MikroRNA’lar ve Atlarda MikroRNA’lar ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Öz MikroRNA’lar (miRNA)18-25 nükleotit (nt) uzunluğunda genom üzerinde protein kodlayan intron veya ekzon bölgelerindeki RNA genlerinden transkripsiyonu sağlanan, fakat proteine translasyonu gerçekleşmeyen, fonksiyonel RNA molekülleridir. Tüm canlılarda çeşitli fiziksel ve patolojik kondisyonlarda post–transkripsiyonel gen düzenleyici olarak miRNA’ların rolü evcil hayvanlar da dahil birçok organizmanın incelenmesiyle aydınlanmaktadır. miRNA’ların gen ekspresyonunda, fenotipik değişkenliğin şekillenmesinde ve hastalık gelişminde regülatör olarak önemli rollerinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaların ışığı altında miRNA’ların önemi son zamanlarda Veteriner Hekimlikte de fark edilmiştir. Taşıma ve eğlence için kullanılan, aynı zamanda ekonomik değere sahip evcil at (Equus caballus), insan uygarlığının çok önemli bir parçası olmuştur. Tıbbi açıdan at ile insan arasında alerji ve osteoartrit gibi 90’dan fazla kalıtsal hastalık ortaktır. Biyomekanik ve egzersiz fizyolojisi çalışmalarında en iyi model organizma attır. İnsanlık tarihi için at bu kadar önemli bir organizma olmasına rağmen, atlarda miRNA’lar ve miRNA’ların klinik kondüsyonlar üzerine etkisi hakkındaki çalışmalar oldukça azdır. Bu derleme miRNA’lar ve atlarda miRNA’lar ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Equus caballus, mikroRNA, mRNA

Kaynakça

1. Ai J, Zhang R, Li Y, Pu J, Lu Y, Jiao J, Li K, Yu B, Li Z, Wang R, Wang L, Li Q, Wang N, Shan H, Li Z, Yang B, (2009). Circulating microRNA-1 as a potential novel biomarker for acute myocardial infarction. Biochem Biophys Res Commun. 391(1):73-7.

2. Ai L, Xu M, Chen M, Zhang Y, Chen S, (2012). Characterization of microRNAs in Taenia saginata of zoonotic significance by Solexa deep sequencing and bioinformatics analysis. Parasitol Res 110: 2373–2378.

3. Akkaya Z, Dinçer P, (2013). Tedavi yaklaşımlarında yeni bir dönem: Kodlamayan RNA’lar ve hastalıklar. Marmara Medical Journal; 26: 5-10

4. Ambros V, Bartel B, Bartel DP, Burge CB, Carrington JC, Chen X, (2003). A uniform system for microRNA annotation. RNA 9: 277-99.

5. Barrey E, Bonnamy B, Barrey E, Mata X, Chaffaux S, (2010). Muscular microRNA expressions in healthy and myopathic horses suffering from polysaccharide storage myopathy or recurrent exertional rhabdomyolysis. Equine Vet J 42: 303–310.

6. Birney E, Stamatoyannopoulos JA, Dutta A, (2007). Identification and analysis of functional elements in 1% of the human genome by the ENCODE pilot Project. Nature.447: 799-816.

7. Boggs RM, Wright ZM, Stickney MJ, Porter WW, Murphy KE, (2008). MicroRNA expression in canine mammary cancer. Mamm Genome 19: 561–569.

8. Borchert GW, Davidson BL, (2006). RNA polymerase III transcribes human microRNAs. Nat Struct Mol Biol 13:1097-101.

9. Buza T, Arick M, Wang H, Peterson DG, (2014). Computational prediction of disease microRNAs in domestic animals. BMC Research Notes 7: 403.

10. Carninci P, Kasukawa T, Katayama S, (2005). The transcriptional landscape of the mammalian genome. Science. 309:1559-63.

11. Carrington JC, Ambros V, (2003). Role of microRNAs in plant and animal development. Sci Signal 301: 336–338.

12. Creighton CJ, Reid JG, Gunaratne PH, (2009). Expression profiling of microRNAs by deep sequencing. Brief Bioinform 10: 490–497.

13. Curtis HJ, Sibley CR, Wood MJA, (2012). Mirtrons, an emerging class of atypical miRNA. Wiley Interdiscip Rev RNA 3: 617-32.

14. Engels B, Hutvagner G, (2006). Principles and effects of microRNA-mediated post-transcriptional gene regulation. Oncogene 25: 6163–6169.

15. Fan P, Chen Z, Tian P, Liu W, Jiao Y, Xue Y, (2013). miRNA biogenesis enzyme drosha is required for vascular smooth muscle cell survival. PLoS ONE. 8: 1-11.

16. Frank F, Sonenberg N, Nagar B, (2010). Structural basis for 5’-nucleotide base-specific recognition of guide RNA by human AGO2. Nature 465: 818–822.

17. Galuppo L, Snyder J, Pascoe J, (1995). Laparoscopic anatomy of the equine abdomen. Am J Vet Res 56: 518–531.

18. Griffiths-Jones S, (2004). The microRNA Registry. Nucleic Acids Res., Database issue 32: D109-11.

19. Grishok A, Pasquinelli A E, Conte D, Li N, Parrish S, Ha I, (2001). Genes and Mechanisms Related to RNA Interference Regulate Expression of the Small Temporal RNAs that Control C. elegans Developmental Timing. Cell 106: 24-34.

20. Guo L, Lu Z, (2010). The Fate of miRNA* Strand through Evolutionary Analysis: Implication for Degradation As Merely Carrier Strand or Potential Regulatory Molecule. PLoS One. June 30; 5(6):e11387

21. Güzelgül F, Aksoy K, (2015). Bir Gen İfade Düzenleyicisi miRNA. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 24(4): 472-493.

22. Havens MA, Reich AA, Duelli DM, Hastings ML, (2012). Biogenesis of mammalian microRNAs by a non-canonical processing pathway. Nucleic Acids Res 40: 4626-40.

23. He L, Hannon GJ, (2004). MicroRNAs: small RNAs with a big role in gene regulation. Nat Rev Genet 5: 522-31.

24. Hentze MW, Preiss T, (2013). Circular RNAs splicing’s enigma variations. EMBO J. 32: 923-5.

25. Jha A, Mehra M, Shankar R, (2011). The regulatory epicenter of miRNAs. J Biosci. 36: 621-8.

26. Kaikkonen MU, Lam MT, Glass CK, (2011). Non-coding RNAs as regulators of gene expression and epigenetics. Cardiovasc Res 90: 430-40.

27. Kim, YK, Kim VN, (2007). Processing of intronic microRNAs. EMBO J. 26: 775–783.

28. Kim, VN, Han J, Siomi MC, (2009). Biogenesis of small RNAs in animals. Nature Rev. Mol. Cell Biol 10:126–139

29. Kim MC, Lee SW, Ryu DY, Cui FJ, Bhak J, Kim Y, (2014). Identification and Characterization of MicroRNAs in Normal Equine Tissues by Next Generation Sequencing. PLoS ONE 9(4): e93662.

30. Ladewig E, Okamura K, Flynt AS, Westholm JO, Lai EC, (2012). Discovery of hundreds of mirtrons in mouse and human small RNA data. Genome Res. 22: 1634-45.

31. Lau NC, Lim LP, Weinstein EG, Bartel DP, (2001). An Abundant Class of Tiny RNAs with Probable Regulatory Roles in Caenorhabditis elegans. Science 294:858-62.

32. Lee RC, Feinbaum RL, Ambros V, (1993). The C. elegans heterochronic gene lin-4 encodes small RNAs with antisense complementarity to lin-14. Cell. 75: 843-54.

33. Lee RC, Ambros V, (2001). An Extensive Class of Small RNAs in Caenorhabditis elegans. Science 294: 862-64.

34. Lee Y, Kim M, Han J., Yeom KH., Lee S. And Baek SH. et al, (2004). MicroRNA genes are transcribed by RNA polymerase II. EMBO J. 23:4051-60.

35. Liang Y, Ridzon D, Wong L, Chen C, (2007). Characterization of microRNA expression profiles in normal human tissues. BMC Genomics 8: 166.

36. Lund E., Güttinger S., Calado A., Dahlberg JE., Kutay U, (2004). Nuclear Export of MicroRNA Precursors. Science 303:95-8.

37. Olena AF, Patton JG, (2010). Genomic organization of microRNAs. J Cell Physiol. Mar;222(3):540-5.

38. O’toole AS, Miller S, Haines N, Zink MC, Serra MJ, (2006). Comprehensive thermodynamic analysis of 3’ doublenucleotide overhangs neighboring Watson-Crick terminal base pairs. Nucleic Acids Res. 34: 3338-3344.

39. Pauli A, Rinn JL, Schier AF, (2011).Non-coding RNAs as regulators of embryogenesis. Nat Rev Genet 12: 136-49.

40. Ruvkun G, (2001). Molecular biology. Glimpses of a tiny RNA world. Science 294: 797–799.

41. Thatcher EJ, Bond J, Paydar I, Patton JG, (2008). Genomic organization of zebrafish microRNAs. BMC Genomics 9: 253.

42. Treiber T, Treiber N, Meister G, (2012). Regulation of microRNA biogenesis and function. Tromb Haemotology 107:605-10.

43. Westholm JO, Lai EC, (2011). Mirtrons: microRNA biogenesis via splicing. Biochimie 93: 1897-904.

44. Zhou M, Wang Q, Sun J, Li X, Xu L, (2009). In silico detection and characteristics of novel microRNA genes in the Equus caballus genome using an integrated ab initio and comparative genomic approach. Genomics 94: 125–131.

45. Zhou M, Wang Q, Sun J, Li X, Xu L, Yang H, Shi H, Ning S, Chen L, Li Y, He T, Zheng Y, (2013). MicroRNA-mediated gene regulation: potential applications for plant genetic engineering. Plant Mol Biol. 83(1-2):59-75.

Kaynak Göster

APA Ekici, S , Özmen, Ö . (2016). MikroRNA’lar ve Atlarda MikroRNA’lar ile İlgili Yapılan Çalışmalar . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 27 (1) , 48-52 . DOI: 10.35864/evmd.514179

1590 918

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sığır ve Koyunlarda Eş Zamanlı Brusella ve Şap Aşısı Uygulamalarının Antikor Düzeylerine Etkisi

İbrahim HANCI, İ. Safa GÜRCAN, Ahmet SÖNMEZ

Contagious Ecthyma (ORF) enfeksiyonu görülen koyun ve kuzularda pestivirus varlığının araştırılması

Veli GÜLYAZ

Gen İdentifikasyonu ve DNA Kütüphanelerinin Oluşturulması

Gülseren Yıldız ÖZ, Vahdettin ALTUNOK

Contagious Ecthyma Virusu (ORF) İzolasyonunda FLK-BLV-044 Hücre Kültürünün Kullanılması

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Mustafa HASÖKSÜZ, Hüseyin ÇAKIROĞLU, Zeynel ARSLAN

Prevalence of Hyalomma aegyptium (Linneaus, 1758) on Tortoises (Testudo graeca) in Izmir and Aydin Province, Turkey

Serkan BAKİRCİ

Effect of Female Camel Urine on Different Testosterone Levels in Adult Male Rats

Khogali M.e. SALWA, Abd Alla M.a. DALİA, İshraga G. IBRAHİM, Esra M. MUSA, Samia H. ABDARAHMAN

Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri

Pınar PEKER AKALIN, Yaşar ERGÜN, Nuri BAŞPINAR, Gökhan DOĞRUER, Altuğ KÜÇÜKGÜL, Zafer CANTEKİN, Mustafa İŞGÖR, Mustafa SARIBAY, Ayhan BAŞTAN, Ece KOLDAŞ, Seçkin SALAR, İshak GÖKÇEK

Marmara Bölgesinde Yeni Doğan Buzağı İshallerinde Bovine Coronavirusların Saptanması ve Patojenite Çalışması

Züleyha PESTİL, Veli GÜLYAZ, Mustafa HASÖKSÜZ

Bakteriyofaj Tedavisi

Demet YAMAN AYDOĞAN, H. Hüseyin HADIMLI

Su Samurlarında (Lutra lutra) Görülen Hastalıklar

Banur BOYNUKARA, Timur GÜLHAN