Lactococcus garvieae İzolatlarının Antimikrobiyal Direnç Profillerinin Fenotipik ve Genotipik Olarak Belirlenmesi

Öz Antimikrobiyel ajanların su ürünleri yetiştiriciliğindeki yoğun ve bilinçsiz kullanımı sucul ortamda antibiyotik dirençli bakterilerin ve antibiyotik direnç genlerinin oluşumuna neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda su ve sediment antibiyotik direnç genleri için rezervuar durumuna dönüşebilir ve bu genler horizontal gen transferi ile insan ve balık patojenleri arasında yayılabilirler. Bu çalışmada Türkiye’nin değişik bölgelerinden izole edilmiş 25 L. garvieae izolatının 14 farklı antibiyotiğe karşı duyarlılıkları Kirby Bauer disk difüzyon yöntemiyle belirlendi. İzolatların sahip oldukları çeşitli antibiyotik direnç genlerinin varlığı spesifik primer çiftlerinin kullanıldığı PCR metodu ile belirlendi. Ayrıca izolatlar arasındaki olası klonal ilişkiler RAPD-PCR metodu ile ortaya konuldu. İzolatların tamamının en az 4 farklı antibiyotiğe karşı dirençli olduğu, bir izolatın ise 9 farklı antibiyotiğe karşı direnç ile en yüksek direnç profiline sahip olduğu belirlendi. İzolatlardan birinin (%4) sulI direnç genine, altısının (%24) sulII direnç genine ve bir izolatın (%4) tetD direnç genine sahip olduğu belirlendi. İzolatların ERIC2 primeri ile 3 farklı genotipe ayrıldığı ve izolatların büyük bir bölümünün (16 izolat) baskın tip olan LG2 genotipine dahil olduğu belirlendi. Çalışmada çoklu ilaç direncinin yüksek oranda saptanması balık hastalıklarının tedavisinde uygun antimikrobiyel ajanların seçilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

Kaynakça

1. Altun S, Onuk EE, Çiftçi A, Büyükekiz AG, Duman M, (2013). Phenotypic, genotypic characterisation and antimicrobial susceptibility determination of Lactococcus garvieae strains. Kafkas Üni Vet Fak Derg. 19, 375-381.

2. Aoki T, Takami K, Kitao T, (1990). Drug resistance in a nonhemolytic Streptococcus sp. isolated from cultured yellowtail Seriola quinqueradiata. Dis Aquat Org. 8, 171-177.

3. Austin B, Austin AD, Bacterial fish pathogens: Diseases of farmed and wild fish, 5th edn. Springer/Praxis Publishing, Chichester, 2012.

4. Baydan E, Yurdakök B, Aydın FG, (2012). Balıklarda antibiyotik kullanımı. Turkiye Klinikleri J Vet Sci. 3(3), 45-52.

5. Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI). The susceptibility of the isolates was determined according to Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing: Twenty-First Informational Supplement, Zone Diameter Standards for Enterococcus spp. (7). CLSI.: Performance standarts for antimicrobial susceptibility testing; Twentyfirst Informational Supplement, 2011.

6. Didinen BI, Yardımcı B, Onuk EE, Metin S, Yıldırım P, (2014). Naturally Lactococcus garvieae infection in Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss Walbaum, 1792): New histopathological observations, phenotypic and molecular identification. Rev Med Vet. 165(1-2), 12-19.

7. Duman M, (2017). Gökkuşağı alabalıklarında görülen motil aeromonas (Aeromonas hydrophila, A. sobria, A. caviae), Yersinia ruckeri ve Lactococcus garvieae bakterilerinin antimikrobiyal duyarlılıkları ve duyarlılıkta rol oynayan genlerin tespiti. Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Doktora Tezi, sayfa: 70.

8. Foschino R, Nucera D, Volponi G, Picozzi C, Ortoffi M, Bottero MT, (2008). Comparison of Lactococcus garvieae strains isolated in northern Italy from dairy products and fishes through molecular typing. J Applied Microbiol. 105(3), 652-62

9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB). Bakanlığımızdan izinli veteriner tıbbi ürünler listesi. https:// www.tarim.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Veteriner- Saglik-Urunleri. 2018. İnternet Erişimi: 15.03.2018.

10. Heuer OE, Kruse H, Grave K, Collignon P, Karunasagar I, Angulo FJ, (2009). Human health consequences of use of antimicrobial agents in aquaculture. Clin Infect Dis. 49, 1248-1253.

11. Hirono I, Aoki T, (2001). Characterization of structure and genes of R Plasmid from fish-pathogenic Lactococcus garvieae. Proc Jpn Soc Antimicrob Anim. 23, 22-24.

12. Kav K, Erganiş O, (2008) Antibiotic susceptibility of Lactococcus garvieae in Rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) farms. Bull Vet Inst Pulawy. 52, 223-226.

13. Kawanishi M, Kojima A, Ishihara K, Esaki H, Kijima M, Takahashi T, Suzuki S, Tamura Y, (2005). Drug resistance and pulsed-field gel electrophoresis patterns of Lactococcus garvieae isolates from cultured Seriola (yellowtail, amberjack and kingfish) in Japan. Lett Appl Microbiol. 40, 322-328.

14. Kubilay A, Altun S, Ulukoy G, Diler O, (2005). Lactococcus garvieae suşlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 1(1), 39-48.

15. Marti E, Variatza E, Balcazar JL, (2014). The role of aquatic ecosystems as reservoirs of antibiotic resistance. Trends Microbiol. 22(1), 36-41.

16. Meyburgh CM, Bragg RR, Boucher CE, (2017). Lactococcus garvieae: an emerging bacterial pathogen of fish. Dis Aquat Org. 123, 67-79.

17. Ng LK, Marti, I, Alfa M, Mulvey M, (2001). Multiplex PCR for the detection of tetracycline resistant genes. Mol Cel Prob. 15, 209-215.

18. Ngo TPH, Smith P, Bartie KL, Thompson KD, Verner-Jeffreys DW, Hoare R, Adams A, (2018). Antimicrobial susceptibility of Flavobacterium psychrophilum isolates from the United Kingdom. J Fish Dis. 41, 309-320.

19. Onuk EE, Çiftçi A, Fındık A, Çiftçi G, Altun S, Balta F, Özer S, Çoban AY, (2011). Phenotypic and Molecular Characterization of Yersinia ruckeri Isolates from Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) in Turkey. Berl Munch Tierarztl Wochenschr. 124(7-8), 320-328.

20. Pei R, Kim SC, Carlson KH, Pruden A, (2006). Effect of river land scape on the sediment concentrations of antibiotics and corresponding antibiotic resistance genes (ARG). Water Res. 40, 2427-2435.

21. Raissy M, Moumeni M, (2016). Detection of antibiotic resistance genes in some Lactococcus garvieae strains isolated from infected Rainbow trout. Iran J Fish Sci. 15(1), 221-229.

22. Raissy M, Shahrani M, (2015). Detection of tetracycline resistance genes in Lactococcus garvieae strains isolated from Rainbow trout. World Academy of Science, Engineering ve Technology, International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food ve Biotechnological Engineering. 9(2), 126-129.

23. Ravelo C, Magarinos B, Lopez-Ramade S, Toranzo AE, Romalde JL, (2003). Molecular fingerprinting of fishpathogenic Lactococcus garvieae strains by Random Amplified polymorphic DNA Analysis. J Clin Microbiol. 41(2), 751-756.

24. Roberts MC, Chung WO, Roe D, Xia M, Marquez C, Borthagaray G, Whittington WL, Holmes KK, (1999). Erythromycin resistant Neisseria gonorrhoeae and oral commensal Neisseria spp. carry known rRNAmethylase genes. Antimicrob Agents Chemother. 43(6), 1367-1372.

25. Taylor NGH, Verner-Jeffreys DW, Baker-Austin C, (2011). Aquatic systems: maintaining, mixing and mobilising antimicrobial resistance? Trends Ecol Evol. 26(6), 278-284.

26. Türe M, Boran H, (2015). Phenotypic and genotypic antimicrobial resistance of Lactococcus sp. strains isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Bull Vet Inst Pulawy. 59, 37-42.

27. Van TTH, Chin J, Chapman T, Tran LT, Coloe PJ, (2008). Safety of raw meat and shellfish in Vietnam: an analysis of Escherichia coli isolations for antibiotic resistance and virulence genes. Int J Food Microbiol. 124, 217-223.

28. Vendrell D, Balcazar JL, Ruiz-Zarzuela I, De Blas I, Girones O, Muzquiz JL, (2006). Lactococcus garvieae in fish: a review. Comp Immun Microbiol Infect Dis. 29, 177-198.

29. Versalovic J, Koeuth T, Lupski R, (1991). Distribution of repetitive DNA sequences in eubacteria and application to fingerprinting of bacterial genomes. Nucleic Acids Res. 19(24), 6823-6831.

30. Zlotkin A, Eldar A, Ghittino C, Bercovier H, (1998). Identification of Lactococcus garvieae by PCR. J Clin Microbiol. 36, 983-985.

Kaynak Göster

APA Hancı, İ , Onuk, E . (2018). Lactococcus garvieae İzolatlarının Antimikrobiyal Direnç Profillerinin Fenotipik ve Genotipik Olarak Belirlenmesi . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 29 (2) , 94-103 . DOI: 10.35864/evmd.513437

1180 251

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Gökkuşağı Alabalığı Kökenli Listonella anguillarum İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik Karakterizasyonu

Ertan Emek ONUK, Soner ALTUN, Muhammed DUMAN, İzzet Burçin SATICIOĞLU, Hamit Kaan MÜŞTAK

The First Detection and Phylogenetic Analysis of Bovine Astrovirus from Diarrheic Calves in Turkey

Turhan TURAN, Hakan IŞIDAN

Sularda, İnsan Enfeksiyonları ile İlişkili Norovirus Genogruplarının Real-Time PCR Yöntemi ile Saptanması

Mehmet DEMİRCİ, Akın YİĞİN, Nadire ESER, Hikmet DİNÇ

Taze Peynirlerden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Genotiplendirilmesi

Sadık SAVAŞAN, Ergün Ömer GÖKSOY

Subklinik Mastitis’in Anadolu Mandalarının Süt Kompozisyonundaki Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi

Hande GÜRLER, Gülay ÇİFTCİ, Ayhan BAŞTAN

Ekotoksikoloji Alanında Balık Hücre Hatlarının Kullanımı

Aylin PEHLİVAN, Enes ATMACA, Abdurrahman AKSOY

Rekombinant DNA Teknolojisinin Veteriner Aşılarda Kullanımı

Merve Gizem SEZENER, Alper ÇİFTCİ, Arzu FINDIK

Türkiye’de Kronik İshalli Kedilerde Tritrichomonas foetus’ün Araştırılması ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Didem PEKMEZCİ, Gökmen Zafer PEKMEZCİ, Ümit ÖZCAN, Duygu DALGIN, Mehmet TÜTÜNCÜ

Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus ve Önemi

Barışhan DOĞAN, Mücahit PALAZ, Müjgan İZGÜR

Acute Phase Proteins in Staphylococcus aureus Positive Milks

Sena ÇENESİZ, Hande GÜRLER, Arzu FINDIK, Gülay ÇİFTCİ, Ali ERTEKİN, Metin ÇENESİZ