Evcil Kedilerde Kuduz'un Teşhis Metodları ve Bulunuş Oranı

Veteriner hekim veya doktorlar tarafından Kuduz şüphesiylekontrol için gönderilen 100 adet kedi üzerinde çalışılmıştır.Kuduz virusunun bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak içinfare inokülasyonu testi kullanılmış fakat ajanın özel idantifikasyonuimmunolojik yoklamalarla yapılmıştır. Yoklamalar esnasında Hipocampustanyapılan değdirme prepamsyonlarına güvenilmemiştir.Hepsi de positif bulunan 5 kedide histopatolojik yoklamalar ilebayinde geniş lymphocyter yangı reaksiyonu görülmüştür.Klinik gözlernede kedilerin kuduzu, Toxoplasmose ve Thiamineyetersizliğinde görülen araz ile karıştırılır ise de histopatolojik bulgularınüç hastalıkta özellik göstermesi bunların ayrımsal tanımınınyapılabilmesini sağlar. Zira, Toxoplasmose'da bazen Toxoplasma kistlerininde bulunduğu nonpurulent granulom'lar ve Thiamine yetersizEğindegördüğümüz colliculi inferieuı·' deki çift taraflı ve simetrik şekillerindamar bozuklukları (genişleme ve fokal kanamalar) kuduzdagörülmediği gibi kuduzun karekteristik tablosu ve Negri cisimcikleride bu hastalıklarda bulunmaz.Araştırmalar sonunda günlük kedi kuduzu yoklamalarında enb::ıamlır metodların histopatolojik araştırmalar ve hassas fare inokülasyonuolduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Evcil Kedilerde Kuduz, Kuduz

(Diagnosis and incidence of Rabies in Domestic Cast). Translation.

...

Kaynakça

...

Kaynak Göster

APA Ertürk, E . (1962). Evcil Kedilerde Kuduz'un Teşhis Metodları ve Bulunuş Oranı . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 1 (6) , 504-505 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/61147/648515