Etlik Veteriner Kontrol ve Arast1rma ~ Enstitüsü 1921-1973

Öz Türk ulusu, Birinci Dünya Savaşında aldığı yaralar kapanmadan, yeni

Kaynakça

yok

Kaynak Göster

APA İyigören, B . (1973). Etlik Veteriner Kontrol ve Arast1rma ~ Enstitüsü 1921-1973 . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , ETLİK VETERİNER BAKTERİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 52. yıl Özel Sayısı , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/45161/562817