Contagious Ecthyma Virusu (ORF) İzolasyonunda FLK-BLV-044 Hücre Kültürünün Kullanılması

Öz Bu çalışma, FLK-BLV-044 hücre kültürünün Contagious Ecthyma (CE) enfeksiyonuna yakalanmış kuzu ve oğlaklardan

Kaynakça

1. Abu Elzein EME, Housavi FMT, (2009). Drastic cutaneous multi-focal orf infection in goats, causing severe dysfunctioning. Rev Sci Tech Off Int Epiz, 28(3),1025-1029.

2. Buddle BM, Dellers RW, Schuring GG, (1984 a). Heterogenecity of contagious ecthyma virus isolates. Am J Vet Res, 45(1), 75-79.

3. Buddle BM, Dellers RW, Schuring G. G, (1984 b). Contagious echtyma virus-vaccination failures. Am. J. Vet. Res, 45(2), 263-266.

4. Coates JW, Haff S, (1990). Contagious ecthyma: An unusual distribution of lesions in goats. Can Vet J, 31, 209-210.

5. Çabalar M, Voyvada H, Sekin S, (1996). Van yöresinde bir sürüde ecthyma contagious (Orf) olgusu. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 43,45-51.

6. De la Concha-Bermejillo A, Guo J, Zhang Z, Waldron D, (2003). Severe persistant orf in young goats. J Vet Diagn Invest, 15, 423-431.

7. Ekicioğlu G, Özkan N, Şalvaazar E, (2005). Hematoksilen- Eozin (hematoxylin-eosin) (H&E). Aegean Pathology Journal, 2, 58-61.

8. Ergin H, Köklü A, (1974). Ektima virusunun doku kültürlerinde pasajı ve antijenik özelliklerinin incelenmesi. Pendik Vet Mikrobiyol Derg, 6(2),12-20.

9. Guo J, Rasmussen J, Wünschmann A, De la Concha- Bermejillo A, (2004). Genetic characterization of orf viruses isolated from various ruminant species of a zoo. Vet Microbiol, 99, 81-92.

10. Hawkins CD, Ellis TM, Davis MK, Peet RL, Parkinson J, (1991). An unusual outbreak of contagious ovine ecthyma. Aust Vet J, 68, 210-211.

11. Hooser SB, Scherbo G, Morin DE, Whiteley HE, (1989). A typical contagious ecthyma in a sheep after extensive cutaneous thermal injury. Jaoumo, 195(9), 1255-1256.

12. Housawi FMT, Abu Elzein EME, Amin MM, Al Afaleg AI, (1991). Contagious pustular dermatitis (orf) infection in sheep and goats in Saudi Arabia. Vet Rec, 128, 550-551.

13. Inoshima Y, Morooka A, Sentsui H, (2000). Detection and diagnosis of parapoxvirus by polimerase chain reaction. Journal of Virological Methods, 84, 201-208.

14. Mondal B, Bera AK, Hosamani M, Tembhurne PA, Bandyopadhyay SK, (2006). Detection of virus from an outbreak in goats and its genetic relation with other Parapoxviruses. Vet Res Commun, 30, 531-539.

15. Nettleton PF, Gilray JA, Yirrell DL, Scott GR, Reid HW, (1996). Natural transmission of orf virus from clinically normal ewes to orf-naive sheep. Vet Record, 139, 364-366.

16. Pye D, (1989). Cell lines for growth of sheep viruses. Aust Vet J, 66(7), 231-232.

17. Sanchez RL, Hebert A, Lucia H, Swedo J, (1985). A case report with histologic, electron microscopic and immunoperoxidase studies. Arch Pathol La Med, 109, 166-170.

18. Zhang K, Lu Z, Shang Y, Zhergld, Jin Y, He J, Liu , (2010). Diagnosis and phylogenetic analysis of orf virus from goats in China. Virology Journal,7, 78.

Kaynak Göster

APA Gülyaz, V , Saraç, F , Hasöksüz, M , Çakıroğlu, H , Arslan, Z . (2016). Contagious Ecthyma Virusu (ORF) İzolasyonunda FLK-BLV-044 Hücre Kültürünün Kullanılması . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 27 (1) , 8-11 . DOI: 10.35864/evmd.514122

2482 3028

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Marmara Bölgesinde Yeni Doğan Buzağı İshallerinde Bovine Coronavirusların Saptanması ve Patojenite Çalışması

Züleyha PESTİL, Veli GÜLYAZ, Mustafa HASÖKSÜZ

Bakteriyofaj Tedavisi

Demet YAMAN AYDOĞAN, H. Hüseyin HADIMLI

Sığır ve Koyunlarda Eş Zamanlı Brusella ve Şap Aşısı Uygulamalarının Antikor Düzeylerine Etkisi

İbrahim HANCI, İ. Safa GÜRCAN, Ahmet SÖNMEZ

Contagious Ecthyma (ORF) enfeksiyonu görülen koyun ve kuzularda pestivirus varlığının araştırılması

Veli GÜLYAZ

Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri

Pınar PEKER AKALIN, Yaşar ERGÜN, Nuri BAŞPINAR, Gökhan DOĞRUER, Altuğ KÜÇÜKGÜL, Zafer CANTEKİN, Mustafa İŞGÖR, Mustafa SARIBAY, Ayhan BAŞTAN, Ece KOLDAŞ, Seçkin SALAR, İshak GÖKÇEK

Effect of Female Camel Urine on Different Testosterone Levels in Adult Male Rats

Khogali M.e. SALWA, Abd Alla M.a. DALİA, İshraga G. IBRAHİM, Esra M. MUSA, Samia H. ABDARAHMAN

Prevalence of Hyalomma aegyptium (Linneaus, 1758) on Tortoises (Testudo graeca) in Izmir and Aydin Province, Turkey

Serkan BAKİRCİ

Contagious Ecthyma Virusu (ORF) İzolasyonunda FLK-BLV-044 Hücre Kültürünün Kullanılması

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Mustafa HASÖKSÜZ, Hüseyin ÇAKIROĞLU, Zeynel ARSLAN

MikroRNA’lar ve Atlarda MikroRNA’lar ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Seda EKİCİ, Özge ÖZMEN

Gen İdentifikasyonu ve DNA Kütüphanelerinin Oluşturulması

Gülseren Yıldız ÖZ, Vahdettin ALTUNOK