Bingöl’de yetiştirilen sığır sürülerinde Bovine Viral Diyare Virüs enfeksiyonunun varlığının ve yaygınlığının belirlenmesi

Persistant Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) sığır yetiştiriciliğinde önemli bir hastalıktır. Persiste infekte (PI, Kalıcı olarak enfekte olmuş) hayvanlar, virüs aktarımında sürülerin içinde ve arasında ana virüs taşıyıcısıdır. Bu nedenle, PI hayvanların varlığı belirlenmeli ve sürüden uzaklaştırılmalıdır. Bu çalışmada, Bingöl Çevresinde yetiştirilen ve değişik amaçlarla Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi klinilerine getirilen sığırlardan toplanan toplam 105 kan örneği alındı. Bu kan örneklerinde BVDV antijeni ve antikorlarının varlığı, enzim immünolojik test (ELISA) testi ile araştırıldı. Örneklerde 12 /105'te (%11,42) BVDV antijenlerinin ve 40/105'te (%38,09) antikorların varlığı tespit edildi. PI hayvanlar BVDV antikoru taşımayan, sadece antijen tespit edilenler olarak belirlendi. Bu oran bu bölgede 3/105 (%2,85) olarak belirlendi. Bu hayvanlar sürekli hastadırlar ve virüsü yayarlar. İldeki rasyonel sığır yetiştiriciliği açısından bölgedeki hastalığın kontrol edilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Eradikasyon, gelişmiş sürü sağlığının ek avantajını sunar; bununla birlikte sıkı biyogüvenlikle taranması gereken uygun bir sığır popülasyonu oluşturur.

Determination of presence and prevalence of Bovine Viral Diarrhea Virus infection in cattle herds in Bingol province

Persistant bovine viral diarrhoea virus (BVDV) is an important cultivate disease in cattle breeding. Persistent infected (PI) animals are the main virus carrier within and between flocks at virus transmission. Consequently the presence of persistent ınfected (PI) animals should be determined and removed from the herd. In this study, a total of 105 blood samples collected from the cattle were brought to the Bingol University Faculty of Veterinary Medicine around Bingol for different purposes. The presence of BVDV antigen and antibodies in these blood samples was investigated by enzyme immunoassay (ELISA) test. The presence of BVDV antigens in12/105 ( 11.42% ) and antibodies in 40/105 (38.09%) were detected of the samples. On the other hand In the tree cattle BVDV antibody was not detected but only the antigen was detected. This states that 3/105 (2.85%) animals had persistent BVDV infection. These animals are constantly sick and they spread out the virus. In this article, the presence and the incidence of persistent BVDV in the region was demonstrated 3/105 (2.85%) by this study. It has emphasized the need to control of the disease in the region for rational cattle breeding in the province. Eradication offers the supplementary advantage of developed herd health; however, it also composes a favorable cattle population that needs to be screened by strict biosecurity.

Kaynakça

Ak S, Fırat İ, Bozkurt HH, Gülyaz V, Ak K, (2002). The prevalence of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) infections in cattle and existence of persistently infected cattle in the Trakya Region. Turk J Vet Anim Sci. 26, 245-248.

Alpay G, Toker EB, Yeşilbağ K, (2019). Persistent BVD virus infections in offspring from imported heifers. Trop Animal Health Prod. 51, 297-302.

Burgu İ, Alkan F, Özkul A, Yeşilbağ K, Karaoğlu T, Güngör B, (2003). Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinde bovine viral diarrhea (BVDV) enfeksiyonunun epidemiyolojisi ve kontrolü. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 50, 127-133.

Donis RO, (1995). Molecular biology of bovine viral diarrhea virus and its interactions with the host. In: Ž. Baker JC, Houe H. Eds. , Bovine Viral Diarrhea Virus. Vet. Clin. North Am.: Food Anim. Pract. 11pp. 393–424.

Duncan AJ, Gunn GJ, Humphry RW, (2016). Difficulties arising from the variety of testing schemes used for bovine viral diarrhoea virus (BVDV) Vet Record. 178, 292–292.

Edgar RC, (2004). MUSCLE: multiple sequence alignment with high accuracy and high throughput. Nucleic Acids Res. 32, 1792–1797.

Erol N, Gür S, Acar A, (2014). A Serological investigation for Bovine Viral Diarrhea Virus infection in and around Afyonkarahisar province West Anatolia, Kocatepe Vet J. 7, 17-21.

Fray MD, Paton D J, Alenius S, (2000). The effects of bovine viral diarrhoea virus on cattle reproduction in relation to disease control, Anim Reprod Sci. 60, 615-627.

Greiser-Wilke I, Grummer B, Moennig V, (2003). Bovine viral diarrhoea eradication and control programmes in Europe, Biologicals. 31, 113–118.

Houe H, (1999). Epidemiological features and economical importance of bovine virus diarrhoea virus(BVDV) infections, Vet Microbiol. 64, 89- 107.

Kayacan G, Yapıcı O, (2008). Konya İli ve çevresinde bulunan süt sığırcılığı işletmelerinde ki hayvanlara ait kan ve süt serumlarında Bovine Viral Diarrhea (BVDV)’una karşı oluşan antikorların ELİSA ile araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Sağlık Bilimleri Enstitüsü, s: 1-44.

Mockeliuniene V, Salomskas A, Mockeliunas R, Petkevicius S, (2004). Prevalence and epidemiological features of bovine viral diarrhoeavirus infection in Lithuania, Vet. Microbiol, 99, 51–57.

Oğuzoğlu TÇ, Koç B T, Coşkun N, Doğan F, Duran-Yelken S, (2019). Endless variety for bovine virus diarrhea viruses: new members of a novel subgroup into Pestivirus A from Turkey, Trop Animal Health Prod, 51, 1083-1087.

Öztürk D, Kale M, Pehlivanoğlu F, Hasırcıoğlu S, Türütoğlu H, (2012). Evaluation for Some Bacterial and Viral Abortions of Dairy Cattle Farms in Burdur District of Turkey Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, 255-258.

Polak MP, Zmudsinki JF, (1999). Prevalance of bovine viral diarrhea virus infection in bulls in artificialinsemination centers in Poland Vet Microbiol, 64, 253-257.

Reinhardt G, Riedmann S, Ernst S, Aguilar M, Enriquez R, Gallardo J, (1990). Seroprevalance of Bovine Viral Diarrhea/Mucosal Disease in Southern Chile, Prev Vet Med, 10, 73-78.

Richter V, Lebl K, Baumgartner W, Obritzhauser W, Käsbohrer A, Pinior B, (2017). A systematic worldwide review of the direct monetary losses in cattle due to bovine viral diarrhoea virus infection, Vet J, 220, 80–87.

Şimşek A, Öztürk F, (1997). Klinik olarak sağlıklı sığır sürülerinde persiste bovine viral diarrhea virus enfeksiyonlarının araştırılması ve epizootiyolojik önemi Vet Bilimleri Derg, 13, 113–119.

Tan MT, Karaoğlu T, Erol N, Yıldırım Y, (2006). Serological and virological investigations of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) infection in dairy cattle herds in Aydın province, Turk J Vet Anim Sc, 30, 299-304.

Vargas D, Jaime J, Vera V, (2009). Perspectivas para el control del Virus de la Diarrea Viral Bovina (BVDV), Rev Colomb Cienc Pecu, 22,677–88.

Wittum TE, Grotelueschen DM, Brock KV, Kvasnicka WG, Floyd JG, Kelling CL, Odde KG, (2001). Persistent bovine viral diarrhoea virus infection in US beef herds, Prev VetMed, 49, 83–94.

Walz PH, Grooms DL, Passler T, Ridpath JF, Tremblay R, Step DL, Callan RJ, Givens MD, (2010). Control of Bovine Viral Diarrhea Virus in Ruminants, J Vet Intern Med, 24, 476–486.

Yazıcı Z, Okur Gümüşova S, Albayrak H, (2007). Serological profile of some viral infections in unvaccinated cattle in Turkey, Medycyna Wet, 63, 187-189.

Zimmer GM, Van Maanen C, De Goey I, Brinkhof J, Wentink GH, (2004). The effect of maternal antibodies on the detection of bovine virus diarrhoea virus in peripheral blood samples, Vet. Microbiol, 100, 145-149.

Kaynak Göster

APA Gürçay, M , Kececi, H , Öztürk, M . (2020). Determination of presence and prevalence of Bovine Viral Diarrhea Virus infection in cattle herds in Bingol province . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 31 (1) , 34-38 . DOI: 10.35864/evmd.658433

2484 3028

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Contagious Ektima Aşı suşunun MDBK hücre kültürüne adaptasyonu ve kuzularda bağışıklık-stabilite çalışmaları

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Esra SATIR, Serdar UZAR, Eray ATIL

Contagious Ektima (CE) aşısının bağışıklık ve zararsızlık çalışmalarında tavşanların kullanılması

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Mustafa HASÖKSÜZ, Serdar UZAR

Bir organize sütçü işletmede Bovine Partainfluenza 3 Virus enfeksiyonunun prekolostral olarak serolojik değerlendirmesi.

Sibel GÜR, Ayşe GENCAY GÖKSU, Fatih Mehmet BİRDANE

Kanatlı Hayvanlarda Mukozal Bağışıklık

Zeynep ŞIK

Investigation of Nasal Staphylococcus aureus carriage in hospital employees and rapid detection of PVL and mecA genes by RT-PCR

Dilek DÜLGER, Seda EKİCİ, Özgür ALBUZ, Ahu PAKDEMİRLİ

Van yöresinde koyun klinik mastitis olgularından izole edilen bakteri türlerinin prevalansı ve antimikrobiyel duyarlılıkları

Mehmet GÖKHAN, Özgül GÜLAYDIN

Balıklardan izole edilen bakteriyel etkenler: Beş yıllık değerlendirme

Zeynep ŞIK, Özlem ALTINTAŞ, Enes Gazi ATICI

Enrofloxacin, Linco-Spectin ve Florfenicol antibiyotiklerinin BHK-21 hücre kültürü ve FMD 146S virus partikülü-infektif titreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi

Banu BAYRİ ÖZBİLĞE, Veli GÜLYAZ, Neslihan TAŞÇENE, Şükran YILMAZ, Yasemin GÜLTEKİN, Ayşenur ULUSOY, Mustafa HASÖKSÜZ, Gonca ÖZTAP

Bir inekte Ovine Herpesvirüs-2’nin neden olduğu Sığır Gangrenli Nezlesi olgusu

Hamdi AVCI, Emrah İPEK, Ali Rıza BABAOĞLU, Erkmen EKİPMEN, Ahmet AYDOĞAN

Taze tavuk etlerinde aktif ambalajlama uygulamaları

Özlem KIZILIRMAK ESMER, Özge ÖZER, Farnaz NASERİFAR