Aydın İlinde Tüketime Sunulan Çöp Şişlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi

 Bu çalışmada, yaz ve kış dönemlerinde Aydın ilinde çeşitli restoranlardan toplanan 100 adet çöp şiş örneği mik-

Examination of the Microbiological Quality of Çöp Şiş Available for Consumption in the Province of Aydın

In this study, 100 samples of çöp şiş collected from a variety of restaurants in the summer and winter seasons were examined in terms of microbiological properties in the province of Aydın. When microbiological analysis results are evaluated considering the numbers TVC in the winter season between 4.14 to 7.12 log cfu/g and an average 5.53 log cfu/g, in the summer season, between 4.50-7.81 log cfu/g and an average 6.33 log cfu/g. When the numbers of S. aureus obtained from çöp şiş evaluated; in the winter season <2 to 5.81 log cfu/g and averaged 5.04 log cfu/g, while in the summer season <2 to 6.07 log cfu/g, and 4.80 per log cfu/g, respectively. In the winter 16 of 50 çöp şiş samples, (32 %), in the summer 30 of 50 çöp şiş samples (60 %) S. aureus have been identified. When the number of coliform bacteria examined in the study, in the summer season between 2-6.23 log cfu/g, number in the specified dilution rates and aver-age 4.83 log cfu/g, in the winter season <2 between 5.21 log cfu/g, and an average of 3.93 log cfu/g, respectively. When the number of E. coli assessed, in the summer minimum of <2, max of 4.51 log cfu/g and 3.65 log cfu/g was determined. When the yeast and mold counts evaluated in the summer 2.84-6.19 log cfu/g and an average range of 4.88 log cfu/g, while in the winter <2-5.54 log cfu/g in the range of 4.47 average log cfu/g was determined. Our study Salmonella spp. in terms of presence in the summer season in 6 of 50 samples (12 %), while in the winter season of 1 out of 50 samples (2 %) Salmonella spp. presence was detected. The results of this study, during the production of çöp şiş samples, until the cut consumption of red meat because it was determined that enough non-observance of hygienic conditions micro-biological criteria is generally inadequate. In the examples of çöp şiş that cause food infections of S. aureus, Salmonella spp. and coliform bacteria poses a risk to public health. 

Kaynakça

Akan İM, (2009). Et ve Bazı Et Ürünleri ile Soğuk Hava Depolarında Pseudomonas Türlerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Konya 2009, 56.

Al-Jasass FM, (2013). Assessment of the Microbial Growth and Chemical Changes in Beef and Lamb Meat Collected From Supermarket and Shop During Summer and Winter Season. Res J Recent Sci. 2(4), 20-27.

Aydemir Atasever M, Atasever M, (2015). Kıymalarda bazı patojenlerin izolasyon ve identifikasyonu. İÜ Vet Fak Derg. 41(1), 60-68.

Bostan K, Yılmaz F, Muratoğlu K, Aydın A, (2011). Pişmiş döner kebaplarda mikrobiyolojik kalite ve mikrobiyel gelişim üzerine bir araştırma. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 17 (5), 781-786.

Cohen N, Ennaji H, Hassa M, Karib H, (2006). The bacterial quality of red meat and offal in Casablanca (Morocco). Mol Nutr Food Res J. 50, 557-562.

Çıtak S, Gündoğan N, Kala E, (2009). Ankara ilindeki dondurulmuş et ve sebzelerde koliform ve enterokokların fekal indikatör bakteri olarak değerlendirilmesi. Türk Hij Den Biyol Derg. 66(4), 145-151.

David P, David J, Stephen M, lan J, John S, (2008). A national survey of the microbiological quality of retail raw meats in Australia. J Food Protect. 6, 1232-1236.

Ertaş N, Yıldırım Y, Karadal F, Al S, (2013). Hayvansal gıdalarda Escherichia coli O157 H7’nin önemi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg. 10(1), 45-52.

Halkman K, (2005). Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Başak Matbaacılık, Ankara. 358.

Hauge SJ, Wahlgren M, Rotterud OJ, Nesbakken T, (2011). Hot water surface pasteurisation of lamb carcasses: microbial effects and cost-benefit considerations. Int J Food Microbiol. 146 (2011), 69-75.

Hughes FA, Adu-Gyamfi A, Appiah V, (2015). Microbiological and parasitological quality of local beef retailed in accra and radiation sensitivity of Salmonella spp. Int J Curr Microbiol Appl Sci. 4(4), 86-96.

Iyer A, Kumosani1 T, Yaghmoor S, Barbour E, Azhar E, Harakeh S, (2013). Escherichia coli and Salmonella spp. in meat in Jeddah, Saudi Arabia. J Infect Devel Count. 7 (11), 812-818.

Kıvanç B, Kunduoğlu B, (1996). Eskişehir’de tüketilen köftelerin mikrobiyolojik incelenmesi ve halk sağlığı açısından önemi. AÜ Fen Fak Derg. 1, 5-15.

Koçak P, (2013). Aydın İlindeki Mandıralarda Üretilip Satışa Sunulan Beyaz, Tulum, Kaşar ve Lor Peynirlerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Aydın, 77.

Mohamed EAA, (2007). The Microbiological Load of Fresh and Processed Meat. Univ Vet Med. 163.

Nursoy G, Akgün S, (1997). Ankara’daki askeri birliklerin ihtiyacı için alınan sığır etlerinin mikrobiyolojik kaliteleri üzerinde araştırmalar. Gıda Derg. 22(3), 241-245.

Oxoid, (2006). The Oxoid Manual 9th, Oxoid Limited, England. 624.

Öksüztepe G, Güran HŞ, İncili GK, Gül SB, (2011). Elazığ’da tüketime sunulan fermente sucukların mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi. Fırat Üniv Sağl Bil Vet Derg. 25(3), 107-114.

Özdemir H, (2007). Sığır Karkaslarında Mikrobiyel Yüzey Kontaminasyonunun Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu. 20070810008HPd, Ankara, s11.

Özmen S, (2002). Çanakkale İlindeki Mezbahaların Kritik Kontrol Noktalarından Alınan Numunelerde Koliform, Escherichia coli ve Escherichia coli O157:H7 Varlığı Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. 2002, 76.

Thomas N, Pal M, Aylate A, (2015). Bacteriological quality of raw meat collected from municipality slaughter house and local marketa in and around Wolaita Soddo Town, Southern Ethiopia. Vet Health Sci Res. 3(8), 75-81.

Tuncer BH, (2008). Bitlis ili ve çevresindeki askeri mutfaklarda kullanılan sığır gövde etlerinde bazı patojenlerin varlığı. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Van 2008, 72.

Web_1,(2016). http://ziyafetgrup.com/index.php?icerik=213&goster=214, 12.09.2016.

Kaynak Göster

APA Demirpençe, H , Beyaz, D , Savaşan, S . (2019). Aydın İlinde Tüketime Sunulan Çöp Şişlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 30 (1) , 20-26 . DOI: 10.35864/evmd.586544