Adana İlinde Sığırlarda Anaplasma marginale ve Anaplasma centrale’nin Serolojik ve Moleküler Yöntemler ile Araştırılması

Anaplazmozis tropikal ve subtropikal iklim bölgelerinde vektörler tarafından taşınan yaygın bir hastalıktır. Özellikle büyükbaş hayvancılık işletmelerinde son yıllarda sık tespit edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Adana ilindeki sığırlarda Anaplasma spp. prevalansını belirlemekti. Bu amaçla Adana'nın farklı iklim bölgelerine sahip on beş ilçesinde sığırlardan 187 kan örneği alınarak kompetetif ELISA (cELISA) ve Nested-PCR yöntemleriyle incelenmiştir. Sığırlarda seropozitiflik%38,5 (72/187) olarak belirlenmiştir. Ayrıca moleküler prevalans, Nested-PCR yöntemleriyle Anaplasma centrale için%1,6 (3/187), Anaplasma marjinale için%3,2 (6/187) olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma ile Türkiye'nin Adana ilinde sığır anaplazmozisi ile ilgili epidemiyolojik verileri ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve elde edilen verilerin hastalığın önlenmesine ve kontrol programlarına katkıda bulunacağı düşünülmüştür.

Investigation of Anaplasma marginale and Anaplasma centrale in Cattle in Adana Province by Serological and Molecular Methods

Anaplasmosis is a common disease in tropical and subtropical climate zone and is transmitted by vectors. Especially in large cattle management systems, it has started to be detected frequently in recent years. The aim of this study was to determine the prevalence of Anaplasma spp. in cattle in Adana province. For this aim, 187 blood samples were collected from cattle from fifteen districts of Adana that have different climatic zones and examined by Competitive ELISA (cELISA) and Nested-PCR methods. Seropositivity was determined as 38.5% (72/187) in cattle. The molecular prevalence was detected as 1.6% (3/187) for Anaplasma centrale and 3.2% (6/187) for Anaplasma marginale by Nested-Polymerase Chain Reaction (PCR) methods. In this study, epidemiological data related to bovine anaplasmosis in Adana province of Turkey were discussed in detail and it was thought that the obtained data would contribute to disease prevention and control programs.

Kaynakça

Abdela N, Ibrahim N, Begna F (2018). Prevalence, risk factors and vectors identification of bovine anaplasmosis and babesiosis in and around Jimma town, Southwestern Ethiopia. Acta Trop. 177, 9-18.

Açıcı M, Bölükbaş CS, Pekmezci GZ, Gürler AT, Umur Ş, Karaer KZ, Çakmak A, Nalbantoğlu AS, Nisbet C (2016). Seroepidemiological Survey of Bovine Tick-Borne Infections in The Black Sea Region of Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 40,170-174.

Ahmadi-Hamedani M, Khaki Z, Rahbari S, Kazemi B, Bandehpour M (2009). Molecular identification of anaplasmosis in goats using a new PCR-RFLP method. Iran J Vet Res., 10 (4), 367-372.

Aktas M, Özübek S (2017). Outbreak of anaplasmosis associated with novel genetic variants of Anaplasma marginale in a dairy cattle. Comp Immunol Microb. 54, 20–26.

Aktaş M, Altay K, Dumanli N (2011). Molecular detection and identification of Anaplasma and Ehrlichia species in cattle from Turkey. Ticks Tick-borne Dis., 2, 62–65.

Al-Kasar NR, Flayyih MM, Al-Jorany AD (2018). Molecular study of Anaplasma marginale parasite in carrier cattle in Al-Nasiriyah city. Iraqi J Vet Sci. 32(2), 299-301.

Ameen KAH, Abdullah BA, Abdul-Razaq RA (2012). Seroprevalence of Babesia bigemina and Anaplasma marginale in domestic animals in Erbil, Iraq. Iraqi J Vet Sci. 26, 109-114.

Atif FA, Khan MS, Iqbal HJ, Roheen T (2012). Prevalence of Tick-Borne Diseases in Punjab (Pakıstan) and Hematological Profile of Anaplasma marginale infection in Indigenous and Crossbred Cattle. Pak J Sci. 64(1), 11-16.

Aubry P, Geale DW (2011). A review of bovine anaplasmosis. Transbound Emerg Dis. 58(1), 1-30.

Aydın MF, Özübek S, Aktaş M (2019). Molecular survey of Anaplasma and Ehrlichia species in cattle from Karaman of Turkey, including a novel tandem report of Anaplasma marginale msp1a gene. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 66, 255-260.

Birdane FM, Sevinc F, Derinbay Ö (2006). Anaplasma marginale Infections in Daıry Cattle: Clinical Disease With High Seroprevalence. Bull Vet Inst Pulawy. 50, 467-470.

Gökçe G, Kırmızıgül AH, Yıldırım Y, Erkılıç EE (2013). Kars Yöresindeki Sığırlarda Anaplasma marginale Seroprevalansı. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 19 (Suppl-A), 187-190.

Hairgrove T, Schroeder ME, Budke CM, Rodgers S, Chung C, Ueti MW, Bounpheng, MA (2015). Molecular and serological in-herd prevalence of Anaplasma marginale infection in Texas cattle. Prev Vet Med. 119(1-2), 1-9.

Hoşgor M, Bilgic HB, Bakırcı S, Unlu AH, Karagenc T, Eren H (2015). Aydın Yöresinde Sığırlarda ve Kenelerde Anaplasma / Ehrlichia Türlerinin Belirlenmesi. Turkiye Parazitol Derg. 39, 291-298.

Isik N, Ekici OD, Sevinc F (2018). The Endemic Status of Anaplasma marginale in Cattle, in Turkey. Indian J Anim Res. 52(5), 750-753.

Jassem GA, Agaar OA (2015). Molecular and biochemical study of Anaplasma marginale in cattle in Wassit Province of Iraq. J Bacteriol Res. 7(4), 36-41.

Kawahara M, Rikihisa Y, Lin Q, Isogai E, Tahara K, Itagaki A, Hiramitsu Y, Tajima T (2006). Novel genetic variants of Anaplasma phagocytophilum, Anaplasma bovis, Anaplasma centrale, and a novel Ehrlichia sp. in wild deer and ticks on two major islands in Japan. Appl Environ Microbiol. 72(2), 1102-1109.

Khezri M (2015). Seroprevalence of Anaplasma Infection in Sheep and Cattle in Kurdistan Province of Iran with an Overview of One Decades of Its Epidemiological Status in Iran. J Sci Res Rep. 6(1), 26-36.

Knowles D, De Echaide ST, Palmer G, McGuire T, Stiller D, McElwain T (1996). Antibody against an Anaplasma marginale MSP5 Epitope Common to Tick and Erythrocyte Stages Identifies Persistently Infected Cattle. J Clin Mic. 34(9):2225-2230.

Kocan KM, de la Fuente J, Blouin EF, Coetzee JF, Ewing SA (2010). The natural history of Anaplasma marginale. Vet Parasitol. 167(2-4), 95-107.

Kocan KM, de la Fuente J, Cabezas-Cruz A (2015). The genus Anaplasma: new challenges after reclassification. Rev Sci Tech. 34(2), 577-586.

Molad T, Mazuz ML, Fleiderovitz L, Fish L, Savitsky I, Krigel Y, Leibovitz B, Molloy J, Jongejan F, Shkap V (2006). Molecular and serological detection of A. centrale- and A. marginale-infected cattle grazing within an endemic area. Vet Microbiol.,113(1-2), 55-62.

Noaman V, Moradi M (2019). Molecular Epidemiology and Risk Factors Assessment of Anaplasma spp. on Dairy Cattle in Southwest of Iran. Acta Vet Eurasia, 45, 30-36.

Oğuz B, Özdal N, Kılınç ÖO, Karakuş A, Çelik BA, Değer MS (2018). Van, Muş, Siirt Ve Diyarbakır İllerinde Sığırlarda Anaplasmosis’in Seroprevalansı. Kocatepe Vet J. 11(3), 208-214.

Radostits OM, Gay CC, Hinchcliff KW, Constable PD (2007). Anaplasmosis. In: Veterinary Medicine: Atextbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs,and goats. (10 th ed.) Saunders/Elsevier, pp 1455-1459.

Rar V, Golovljova, I (2011). Anaplasma, Ehrlichia, and "Candidatus Neoehrlichia" bacteria: pathogenicity, biodiversity, and molecular genetic characteristics, a review. Infect Genet Evol. 11(8), 1842-61.

Rathera SA, Taka H, Kakru DK (2016). Seroprevalence of Babesia bigemina and Anaplasma marginale in domestic animals of district Ganderbal. Sci J Vet Adv. 5(1), 74-79.

Salehi-Guilandeh S, Sadeghı-Dehkordi Z, Sadeghi-Nasab A, Yousefi A (2018). Molecular Detection of Anaplasma Spp. in Cattle of Talesh County, North Of Iran. Bulg J Vet Med. DOI: 10.15547/bjvm.2135.

Selçuk Ö, Alver O, Çatık S, Aydın L, Şenlik B (2015). Determination of Diagnostic Value Of cELISA For The Diagnosis Of Anaplasmosis in Clinically Suspected Ruminants.8Kafkas Univ Vet Fak. 21 (5), 691-695.

Shabana II, Alhadlag NM, Zaraket H (2018). Diagnostic tools of caprine and ovine anaplasmosis: a direct comparative study. BMC Vet Res. 14, 165.

Zabel TA, Agusto FB (2018). Transmission Dynamics of Bovine Anaplasmosis in a Cattle Herd. Interdiscip Perspect Infect Dis., Volume 2018 Article ID 4373981, 1-16.

Zhou M, Cao S, Sevinc F, Sevinc M, Ceylan O, Moumouni PFA, Jirapattharasate C, Liu M, Wang G, Iguchi A, Vudriko P, Suzuki H, Xuan X (2016). Molecular detection and genetic identification of Babesia bigemina, Theileria annulata, Theileria orientalis and Anaplasma marginale in Turkey. Ticks and Tick-borne Dis., 7, 126–134.

Kaynak Göster

APA Guven Gokmen, T , Günaydın, E , Sezer, O , Ayvazoğlu Demir, P , Ütük, A . (2019). Investigation of Anaplasma marginale and Anaplasma centrale in Cattle in Adana Province by Serological and Molecular Methods . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 30 (2) , 109-114 . DOI: 10.35864/evmd.631791

2435 3003

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Aşılı Köpeklerin İdrarlarında Leptospira spp. Varlığının PCR Yöntemi İle Araştırılması

Özgür AKGÜL, Özer AKGÜL, Naciye Yakut ÖZGÜR

Samsun’da 2004-2019 yılları arasında incelenen köpek meme tümörleri

Nilüfer KURUCA, Mustafa Yavuz GÜLBAHAR, Mahmut SÖZMEN, Murat YARIM, Yonca Betil KABAK, Efe KARACA, Sinem İNAL, Tolga GÜVENÇ

Koyunlarda Postpartum Dönemde Vaginal Svap Örneklerinden Elde Edilen Bakteri İzolasyonu ve Antibiyogram

Ufuk ÜLKER, M.ayşe DEMİREL

Salmonella Gallinarum ve Salmonella Pullorum için qPCR Tanı Kitinin Geliştirilmesi

Özlem ŞAHAN YAPICIER

Türkiye’deki Gökkuşağı Alabalıklarında Enfeksiyöz Pankreas Nekrozu Virüsü (IPNV), Viral Hemorajik Septisemi Virüsü (VHSV) ve Enfeksiyöz Hematopoetik Nekroz Virüsü’nün (IHNV) Serolojik Olarak Araştırılması

Cüneyt TAMER, Yüksel DURMAZ, Hasan Sercan PALANCI, Emre ÖZAN, Hamza KADI, Zafer YAZICI, Harun ALBAYRAK

Adana İlinde Sığırlarda Anaplasma marginale ve Anaplasma centrale’nin Serolojik ve Moleküler Yöntemler ile Araştırılması

Tülin GUVEN GOKMEN, Elçin GÜNAYDIN, Osman SEZER, Pınar AYVAZOĞLU DEMİR, Armağan Erdem ÜTÜK

Lumpy Skin Disease

Arif KARAOTCU, Yakup YILDIRIM

Tavuk Dışkıları ve Çevresel Örneklerden Salmonella Infantis Fajlarının İzolasyonu ve Karakterizasyonu

Ebru TORUN, Hamit Kaan MÜŞTAK

Kanatlı İntestinal Spiroketozis

Yavuz ÇOKAL, Elçin GÜNAYDIN

Sıcaklık Stresi ile İndüklenen Broilerde Farklı Oranlarda Uygulanan Bitkisel Eksraktların Bazı Kan Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi

Bülent BAYRAKTAR, Emre TEKCE