BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ

Bu çalışmanın amacı, MEB şube müdürü adaylarının iş doyumu ile sosyal ve duygusal yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenmiş olup araştırmanın örneklemini, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13 Kasım-09 Aralık 2000 tarihleri arasında Yalova Çınarcık Esenköy Hizmet içi Eğitim Enstitüsü’nde açılan 370 numaralı Eğitim Yönetimi Kursu’na Türkiye’nin çeşitli illerinden ve MEB merkez örgütünden katılan 160 şube müdürü adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları, MEB şube müdürü adaylarının iş doyumu ile sosyal ve duygusal yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler olmadığını göstermiştir.  

A STUDY OF CORRELATlON BETWEEN JOB SATlSFACTlON AND SOClAL-EMOTlONAL LONENESS OF EDUCATlONAL ADMlNlSTRATORS lN TURKlSH PUBLlC SCHOOLS

The purpose of this study was to examine the relationship between job satisfaction and social and emotional loneliness level of prospective directors of National Ministry of Education. Data was collected from 160 individuals those who were participated in service education program that was organized by the National Ministry of Education. The results of the study indicated that there were no significant relationship between the level of job satisfaction and social and emotional loneliness of prospective directors of the National Ministry of Education. 

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ogusbd131461, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-9047}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2004}, volume = {5}, pages = {117 - 128}, doi = {}, title = {BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {Turan, Mehmet Şişman ve Selahattin} }
APA Turan, M. Ş. V. S. (2004). BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 117-128 .
MLA Turan, M. Ş. V. S. "BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2004 ): 117-128 <
Chicago Turan, M. Ş. V. S. "BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2004 ): 117-128
RIS TY - JOUR T1 - BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ AU - Mehmet Şişman ve Selahattin Turan Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 128 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-9047 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ %A Mehmet Şişman ve Selahattin Turan %T BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ %D 2004 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-9047 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Turan, Mehmet Şişman ve Selahattin . "BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 1 (Mart 2004): 117-128 .
AMA Turan M. Ş. V. S. BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 5(1): 117-128.
Vancouver Turan M. Ş. V. S. BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 5(1): 117-128.
IEEE M. Ş. V. S. Turan , "BAZI ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE SOSYAL - DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 117-128, Mar. 2004