İşgücüne Katılım Kararı: Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri

İşgücüne katılım, ekonomik faaliyetlerin arttırılıp büyüme ve kalkınmanın sağlanması açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, çalışma çağında olan bireylerin işgücüne katılım kararları üzerinde sosyo-ekonomik ve demografik etmenler ile 2008 finans krizinin yarattığı etkileri nitel bağımlı değişkenli panel veri modelleriyle incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, 2008 krizini kapsayan, 2007-2010 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Panel Veri Seti kullanılmaktadır. Türkiye'de kadınların işgücüne katılımının düşük olması nedeniyle kadın ve erkekler için ayrı modeller tahmin edilmekte ve karşılaştırma yapılabilmesi sağlanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, kriz döneminde hem kadın hem de erkeklerde işgücüne katılma olasılığı artmaktadır. İşgücüne katılımdaki artış, kadınlarda işsizliğin erkeklerde ise hem istihdam hem de işsizliğin artması ile ortaya çıkmaktadır. Üniversite mezunu olmak, kadınların işgücüne katılımlarında ve istihdamda olmalarında önemli bir belirleyicidir. Evlilik ve hanede küçük çocuk olması kadınların işgücüne katılım olasılığını azaltırken, erkeklerinkini arttırmaktadır.

Labor Force Participation Decision: Discrete Dependent Variable Panel Data Models

The labor force participation is important for the growth and development by increasing the economic activities. This study aims to investigate the socioeconomic and demographic factors and the effects of 2008 financial crisis influencing the labor force participation decisions of individuals in working age using discrete dependent variable panel data models. For this purpose, the 2007-2010 Income and Living Conditions Survey Panel Data Set covering the 2008 crisis is used. Since women’s labor force participation rate in Turkey is low, separate models are estimated for men and women enabling us to compare the results. According to the findings, the probability of labor force participation is increasing in both women and men during the crisis. The increase in labor force participation is due to the increase in unemployment in women and employment and unemployment in men. Having a university degree is an important determinant of women’s labor force participation and employment. While being married and having a child decrease the probability of labor force participation for women, increase the probability of labor force participation for men.

Kaynakça

Acar, Elif Öznur; Tansel, Aysıt (2016), “Defining and Measuring Informality: The Case of Turkish Labor Market”, Sosyoekonomi, Vol. 24(28): 147-174.

Alcan, Deniz; Can, Raif; Pektaş, Betül (2015), “Türkiye İşgücü Piyasasında Hareketlilik: Mikro Veriye Dayalı Analiz”, Kalkınma Bakanlığı Ekonomi Çalışma Tebliğleri Serisi, No: 2015/1.

Bahçe Kaya, Seçil; Memiş, Emel (2014), "The Uncounted Who Wish to Work-Distinct to the Unemployed or Similar?", Sosyoekonomi, Vol. 21(1): 305-333.

Becker, Gary S. (1965), “A Theory of the Allocation of Time”, The Economic Journal, Vol. 75, No. 299: 493-517.

Booth, Alison L.; Jenkins, Stephen P.; Serrano, Carlos Garcia (1999), “New Men and New Women? A Comparison of Paid Work Propensities from a Panel Data Perspective”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(2): 167-197.

Butler, J. S.; Moffitt, Robert (1982), "A Computationally Quadrature for the One-Factor Multinomial Probit Model", Econometrica, Vol. 50, No. 3: 761-764.

Cai, Lixin (2010), “Work Choices of Married Women: Drivers of Change”, Visiting Researcher Paper, Productivity Commission, Canberra.

Croda, Enrica; Kyriazidou, Ekaterini; Polycarpou, Ioannis (2011), “Intertemporal Labor Force Participation of Married Women in Germany: A Panel Data Analysis”, Working Paper Department of Economics of the Ca’ Foscari University of Venice, No:17.

Frees, Edward W. (2004), Longitudinal and Panel Data: Analysis and Applications in the Social Sciences, New York: Cambridge University Press.

Greene, William H. (2012) LIMDEP Version 10 Econometric Reference Guide, New York: Econometric Software, Inc.

Haan, Peter (2010), “A Multi-State Model of State Dependence in Labor Supply: Intertemporal Labor Supply Effects of a Shift from Joint to Individual Taxation”, Labor Economics, 17: 323-335.

Haynes, Michele; Western, Mark; Yu, Laurel; Spallek, Melanie (2006), “Methods for Categorical Longitudinal Survey Data: Understanding Employment Status of Australian Women”, Methods for Longitudinal Surveys (MOLS2006) Conference, University of Essex, Colchester, United Kingdom, July 12-14, 2006. (pp. 1-25).

Heckman, James J.; Willis, Robert J. (1977), “A Beta-Logistic Model for the Analysis of Sequential Labor Force Participation by Married Women”, The Journal of Political Economy, Vol. 85, Issue. 1: 27-58.

Hill, R. Carter; Griffiths, William E.; Lim, Guay C. (2011), Principles of Econometrics, Fourth Edition, United States of America: John Wiley & Sons.

Hyder, Asma; Behrman, Jere R. (2014), “Female Economic Activity in Rural Malawi”, J Dev Leadersh, 3(1): 1-10.

Hyslop, Dean R. (1999), “State Dependence, Serial Correlation and Heterogeneity in Intertemporal Labor Force Participation of Married Women”, Econometrica, Vol. 67, No. 6: 1255-1294.

İkizler, Hüseyin; Tunalı, İnsan (2012), “Agricultural Transformation and Labor Mobility During the ARIP Period in Turkey: Evidence From Micro-Data, 2000-2002”, Economic Research Forum Working Paper Series, No: 706.

Keane, Michael P.; Sauer, Robert M. (2010), “A Computationally Practical Simulation Estimation Algorithm for Dynamic Panel Data Models with Unobserved Endogenous State Variables”, International Economic Review, Vol. 51, No. 4: 925-958.

Lechmann, Daniel S. J.; Wunder, Christoph (2016), “The Dynamics of Solo Self-Employment: Persistence and Transition to Employership”, Labor and Socio-Economic Research Center Discussion Papers, No: 96.

Nakamura, Alice; Nakamura, Masao (1985), “Dynamic Models of the Labor Force Behavior of Married Women Which can be Estimated Using Limited Amounts of Past Information”, Journal of Econometrics, 27: 273-298.

Neyman, J.; Scott, Elizabeth L. (1948), “Consistent Estimates Based on Partially Consistent Observations”, Econometrica, Vol. 16, No. 1: 1-32.

Özer, Mustafa; Biçerli, Kemal (2003), “Türkiye'de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1): 55-85.

Prowse, Victoria (2012), “Modeling Employment Dynamics with State Dependence and Unobserved Heterogeneity”, Journal of Business&Economic Statistics, Vol. 30, No. 3: 411-431.

Rabe-Hesketh, Sophia; Skrondal, Anders (2012), Multilevel and Logitudinal Modeling Using Stata Volume II: Categorical Responses, Counts and Suvival, Third Edition, Texas: Stata Press.

Selim, Sibel; Kırgel, H. Duygu; Çelik, Orkun; Yazıcıoğlu, Hakan (2014), “Türkiye'de İşsizliğin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Panel Veri Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt. 10, Sayı. 22: 1-25.

Shiu, Ji-Liang; Hu, Yingyao (2013), “Identification and Estimation of Nonlinear Dynamic Panel Data Models with Unobserved Covariates”, Journal of Econometrics, 175(2013): 116-131.

Tansel, Aysıt; Kan, Elif Öznur (2012), “Labor Mobility Across The Formal/Informal Divide in Turkey: Evidence from Individual Level Data”, ERC Working Papers in Economics, No:12/01.

Taşçı, H. Mehmet; Tansel, Aysıt (2005a), “Unemployment and Transitions in the Turkish Labor Market: Evidence from Individual Level Data”, IZA Discussion Paper, No: 1663.

Taşçı, H. Mehmet; Tansel, Aysıt (2005b), “Youth Unemployment Duration in Turkey”, METU Studies in Development, 32: 517-545.TÜSİAD; KAGİDER (2008), Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri, İstanbul: Graphis Matbaa.

Voicu, Aleaxandru (2005), "Employment Dynamics in the Romanian Labor Market. A Markov Chain Monte Carlo Approach", Journal of Comparative Economics, 33(2005): 604-639.

Yerdelen Tatoğlu, Ferda (2012), Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı, İstanbul: Beta.

Kaynak Göster

APA Güneş, C . (2019). İşgücüne Katılım Kararı: Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 14 (2) , 315-330 . DOI: 10.17153/oguiibf.450826