Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Mandragora autumnalis; Its Characterization, Antioxidant and Antimicrobial Activities

Türkiye farklı ekolojik koşullara sahip olması çoğu bitki türünün yetişmesine imkân sağlamaktadır. Bu bitkiler arasında yer alan kayısı (Prunus armeniaca L.) güzel renk, tat ve aroması, yüksek A vitamini ve diyet lifi içeriğiyle çok fazla tüketilen meyvelerin başında gelir. 2021 yılında yürütülen bu çalışma ile 8 çeşit ve 1 genotip olmak üzere 9 farklı kayısının Kayseri ili ekolojisinde yaprak ve meyve özellikleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda çeşitler arasında önemli farklılıklar gözlemlenmiştir. Özellikle Seo ve Rakowsky çeşitleri diğer çeşitlere göre hem yaprak hem de meyve özellikleri bakımından öne çıkan çeşitler olmuştur. Sonuç olarak, bu çalışma ile kayısı ıslahı için önemli olan adaptasyon sürecinin Kayseri ekolojisindeki durumu ilk kez değerlendirilmiş ve sonraki çalışmalara büyük katkı sağlayacağı hedeflenmiştir.

Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Mandragora autumnalis; Its Characterization, Antioxidant and Antimicrobial Activities

Since Turkey has different ecological conditions, it allows the cultivation of most fruit species. Among these fruits, apricot (Prunus armeniaca L.) is one of the most consumed fruits with its beautiful color, taste and aroma, high vitamin A and dietary fiber content. In this study carried out in 2021, it was determined leaf and fruit characteristics of 9 different apricots (8 varieties and 1 genotype) in the ecology of Kayseri province. As a result of the study, significant variations were observed in terms of the parameters examined among the varieties. Especially Seo and Rakowsky varieties became prominent in terms of both leaf and fruit characteristics compared to other cultivars. In summary, with this study, the situation in Kayseri ecology of the adaptation process, which is important for apricot breeding, was evaluated for the first time and it was aimed to contribute greatly to the next studies.

Kaynakça

Akin, E. B., Karabulut, I., Topcu, A. 2008. "Some Compositional Properties of Main Malatya Apricot (Prunus armeniaca L.) Varieties ", Food Chemistry, 107(2), 939-948.

Al-Rawi, W. A., Helmi, I. M., Jasim, N. A. 2011. "Effect of Winter Pruning and Enfaton on Yield and Carbohydrates Content of Branches of Apricot ", Iraqi Journal of Agricultural Science, 42(2).

Altan, H. 2019. "Bazı Melez Kayısı Genotiplerinin Fenolojik, Morfolojik Ve Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi" (Yayınlanmamış, Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Hatay.

Asma, B. M., Karaat, F. E., Cuhacı, C., Dogan, A., Karaca, H. 2017. "Apricot Breeding Studies and New Varieties in Turkey ", Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 5(11), 1429-1438.

Asma, B.M. 2012. "New Apricot Selections for Dried and Table Consumption in Eastern Anatolia- Turkey ", XV International Symposium on Apricot Breeding and Culture, Acta Horticulturae 966, 291-294.

Bayram, E., Kirici, S., Tansi, S., Yılmaz, G., Kizil, O. A. S., Telci, İ. 2010. "Tibbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttirilmasi Olanaklari ", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasi, Ziraat Mühendisligi VII. Teknik Kongresi, 11-15.

Bilgin, N. A., Misirli, A. 2016. "Bazı Kayısı (Prunus Armeniaca L.) Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerdeki Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ", Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5, 179-188.

Calabrese, F., Barone, F., Farina, V. 2010. "Two New Apricot Varieties ", XIV International Symposium on Apricot Breeding and Culture. Acta Horticulturae, 862, 119-122.

Guo, L., Dai J., Wang, M., Xu, J., Luedeling, E., 2015. "Responses of Spring Phenology in Temperate Zone Trees to Climate Warming: A Case Study of Apricot Flowering in China" Agricultural and Forest Meteorology, 201, 1–7.

Hormaza, J. I., Yamane, H., Rodrigo, J. 2007. "Apricot", In Fruits and Nuts (Pp. 171-187). Springer, Berlin, Heidelberg.

Milošević, T., Milošević, N., Glišić, I., Krška, B. 2010. "Characteristics Of Promising Apricot (Prunus armeniaca L.) Genetic Resources İn Central Serbia Based on Blossoming Period and Fruit Quality", Horticultural Science, 37(2), 46-55.

Moustafa, K., Cross, J. 2019. "Production, Pomological and Nutraceutical Properties of Apricot" Journal of Food Science and Technology, 56(1), 12-23.

Özkarakaş, İ., Ercan, N., Gürnil, K., Tokmak, S., Küçük, E. 2008. "Bazı Önemli Kayısı (Prunus armeniaca L.) Çeşitlerinin Ege Bölgesi Koşullarında Değerlendirilmesi", Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 18(1), 30-48.

Pınar, H., Bircan, M., Yılmaz, C., Yıldız, A., Paydaş Kargi, S., Kaşka, N., Yıldız, A., Son, L. 2010. "The Performance of Some Apricot Cultivars in The Mersin Ecological Conditions", XIV International Symposium on Apricot Breeding and Culture, Acta Horticulturae, 862, 109- 112.

Rezaei, M., Heidari, P., Khadivi, A. 2020. "Identification of Superior Apricot (Prunus armeniaca L.) Genotypes Among Seedling Origin Trees", Scientia Horticulturae, 262, 109062.

Son, L. 2018. "Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Silifke/Mersin Ekolojik Koşullarındaki Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Araştırmalar", Çukurova Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 33(2), 17-22.

Son, L., Bahar, A. 2018. "Investigations On Yield and Quality Characteristics of Some Early Table Apricot (Prunus armeniaca L.) Cultivars in Manavgat (Antalya) Ecological Conditions", Mediterranean Agricultural Sciences, 31(1), 1-4.

Yaman, M., Uzun, A. 2020. "Evaluation of Superior Hybrid Individuals With Intra and Interspecific Hybridization Breeding in Apricot", International Journal of Fruit Science, 20(Sup3), S2045-S2055.

Yaman, M., Uzun, A. 2021. "Farklı Tozlayıcıların Precoce De Tyrinthe Kayısı Çeşidinin Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi ". Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 36(1), 93-100.

Yılmaz., K.U. 2008. "Bazı Yerli Kayısı Genotiplerinin Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri İle Genetik İlişkilerinin Ve Kendine Uyuşmazlık Durumlarının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi", (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Adana.

Zhou, W., Niu, Y., Ding, X., Zhao, S., Li, Y., Fan, G., Liao, K. 2020. "Analysis of Carotenoid Content and Diversity in Apricots (Prunus armeniaca L.) Grown in China ", Food Chemistry, 330, 127223.

Kaynak Göster

APA Yaman, M. & Turan, S. (2021). Determination of Fruit and Leaf Characteristics of Some Apricot Varieties in Kayseri Ecology . Erzincan University Journal of Science and Technology , 14 (3) , 962-969 . DOI: 10.18185/erzifbed.968027
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1307-9085
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Erzincan Üniversitesi

20.1b6.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Gompertz Flexible Weibull Dağılımı için Tahmin Yöntemlerinin bir Karşılaştırması

Caner TANIŞ, Kadir KARAKAYA

Optimization of HPLC-FLD Conditions Using Analytical Quality by Design Approach for Quantification of Silodosin in Pharmaceutical Dosage Form

Mehmet Emrah YAMAN, Tuğrul Çağrı AKMAN

USP Tekniği ile Çeşitli Öncülerin ZnO İnce Filmler Üzerindeki Etkisi

Hilal Kübra SAĞLAM, Sevda SARITAŞ, Mehmet ERTUGRUL

Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Mandragora autumnalis; Its Characterization, Antioxidant and Antimicrobial Activities

Yeşim DAĞLIOĞLU, Betül ÖZTÜRK

Combine Effect of Vitamin C and Cadmium on the Aminoacid Content of Citrobacter Freundii

Muhammad Salihu IBRAHİM, Meltem ÇAKMAK, Dursun ÖZER, Fikret KARATAŞ, Sinan SAYDAM

Determination of Some Quality Properties of Blueberry Fruit Coated with Edible Coating (Vaccinium Arctostaphylos)

Zühal OKCU, Yasemin YAVUZ ABANOZ

A Redescription of Curteria curticristata (Willmann, 1951) (Acari: Erythraeidae)

İbrahim KARAKURT

The Identification and Characterization of Unsaturated Polyester Resins Used in the Coating Industry/ Boya Endüstrisinde Kullanılan Doymamış Polyester Reçinelerin Belirlenmesi ve Karakterizasyonu

Ayça BİÇEN, Nazlı GÜVENÇ

Aljinat/Kitosan Nanopartiküllere Pemetrekset Adsorpsiyonu ve Kontrollü İlaç Salımı

Ayça EREK, Safiye Kübra AKTAŞ, Yağmur ÖZDEMİR, Güliz AK

Determination of Egg Internal and External Quality Characteristics with Mathematical Formulas in Guinea Hens

Hanifi AYSONDU, Selçuk ÖZYÜREK