MIGIRDİÇ PORTUKALYAN VE “ARMENİA” GAZETESİ (TERÖRİZMDEN ŞÜPHELİ ILIMLIĞA)

Mıgırdiç Portukalyan Ermeni devrimci hareketindeki en önemlikişilerden birisidir, ancak faaliyetleri ve çalışmaları konusunda genel birbilgi eksikliği dikkat çekmektedir. Nitekim bu eksiklik Marsilya’da1885’den 1923’e kadar Porukalyan tarafından Ermenice yayınlanan“Armenia” dergisi konusunda da görülmektedir. Bu makalede söz konusuaraştırma özellikle 1914, 1918, 1918, 1921, 1922 ve 1923 yıllarınıkapsamaktadır. Portukalyan’ın kişiliği çeşitli kaynaklara dayanarakanlaşılmaya çalışılacaktır. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise, sıkçadevrimcinin kişiliğinin dergi ile özdeşleştiği hatırlatılarak “Armenia”dergisi incelenecektir

MKRTICH PORTUKALIAN AND THE “ARMENIA” JOURNAL (FROM TERRORISM TO SKEPTICAL MODESTY)

Mkrtich Portukalian is one of the most significant figures inthe Armenian revolutionary movement, but there is a general lack ofknowledge about his activities and work. This applies to the famousjournal of “Armenia” published in Marseille from 1885 to 1923 byPortukalian in Armenian. In this paper, the period under researchespecially entails the years 1914, 1918, 1919, 1921, 1922 and 1923. Wewill try to convey Portukalian’s personality by referring to varioussources. In the second and third section, we will address the “Armenia”journal by frequently reminding that the revolutionist’s personalityidentifies with his journal

Kaynakça

ÇELEBYAN, Antranik (2004) Antranik Paşa Peri Yayınları

AKBULUT, Yılmaz (1998) Ermeniler ve Bingöl’de Ermeni Tehcirleri (Armenians and Armenian Relocations in Bingöl) Kültür Bakanlığı, Ankara

Aspirations et Agissements révolutionnaires des Comités Arméniens New edition. Ankara 2001.

Chrestomathie De L’Arménien moderne Avec Vocabulaire. Publiés par prédéric Macler. Bibliothèque de l’École Nationale des Langues orientales vivantes. pp. 393. Paris: Geuthner, 1932 Gerard Libaridian “Modern Armenia: people, nation, state”.

GÜRÜN, Kamuran (2005) Ermeni Dosyası Remzi Kitabevi, İstanbul HALAÇOĞLU, Yusuf (2004) Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul

MATTEI, Jean-Louis (2008) Büyük Ermenistan Peşinde Ermeni Komiteleri Bilgi Yayınevi, İstanbul

NALBANDIAN, Louise (1962) The Armenian revolutionary movement: the development of Armenian political parties through the nineteenth century University of California Press, California

NAZIM PAŞA, Hüseyin, Ermeni Olayları Tarihi (History of Armenian Events), Volume 1, Ankara.

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri (Armenian-French Relations in Otoman Documents) Director of project: Doç. Dr. Yusuf Sarınay p.31; Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (Armenian-English Relations in Ottoman Documents) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Volume IV. Prof. Dr.Ahmed Akgündüz, Doç.Dr.Said Öztürk, Dr.Recep Kara (OSAV.Ottoman Research Institute), Istanbul 2008.

PORTUKALIAN, Mkrtich (1983) La Question Arménienne Marseille

Kaynak Göster

Bibtex @ { erma521093, journal = {Ermeni Araştırmaları}, issn = {1303-068X}, eissn = {2687-3214}, address = {Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. Abidin Daver sok. No. 12/B Daire:4 Çankaya, ANKARA}, publisher = {Avrasya İncelemeleri Merkezi}, year = {2012}, volume = {}, pages = {47 - 76}, doi = {}, title = {MIGIRDİÇ PORTUKALYAN VE “ARMENİA” GAZETESİ (TERÖRİZMDEN ŞÜPHELİ ILIMLIĞA)}, key = {cite}, author = {Matteı, Jeanlouis} }
APA Matteı, J . (2012). MIGIRDİÇ PORTUKALYAN VE “ARMENİA” GAZETESİ (TERÖRİZMDEN ŞÜPHELİ ILIMLIĞA) . Ermeni Araştırmaları , (42) , 47-76 .
MLA Matteı, J . "MIGIRDİÇ PORTUKALYAN VE “ARMENİA” GAZETESİ (TERÖRİZMDEN ŞÜPHELİ ILIMLIĞA)" . Ermeni Araştırmaları (2012 ): 47-76 <
Chicago Matteı, J . "MIGIRDİÇ PORTUKALYAN VE “ARMENİA” GAZETESİ (TERÖRİZMDEN ŞÜPHELİ ILIMLIĞA)". Ermeni Araştırmaları (2012 ): 47-76
RIS TY - JOUR T1 - MIGIRDİÇ PORTUKALYAN VE “ARMENİA” GAZETESİ (TERÖRİZMDEN ŞÜPHELİ ILIMLIĞA) AU - Jeanlouis Matteı Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Ermeni Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 76 VL - IS - 42 SN - 1303-068X-2687-3214 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ermeni Araştırmaları MIGIRDİÇ PORTUKALYAN VE “ARMENİA” GAZETESİ (TERÖRİZMDEN ŞÜPHELİ ILIMLIĞA) %A Jeanlouis Matteı %T MIGIRDİÇ PORTUKALYAN VE “ARMENİA” GAZETESİ (TERÖRİZMDEN ŞÜPHELİ ILIMLIĞA) %D 2012 %J Ermeni Araştırmaları %P 1303-068X-2687-3214 %V %N 42 %R %U
ISNAD Matteı, Jeanlouis . "MIGIRDİÇ PORTUKALYAN VE “ARMENİA” GAZETESİ (TERÖRİZMDEN ŞÜPHELİ ILIMLIĞA)". Ermeni Araştırmaları / 42 (Eylül 2012): 47-76 .
AMA Matteı J . MIGIRDİÇ PORTUKALYAN VE “ARMENİA” GAZETESİ (TERÖRİZMDEN ŞÜPHELİ ILIMLIĞA). Ermeni Araştırmaları. 2012; (42): 47-76.
Vancouver Matteı J . MIGIRDİÇ PORTUKALYAN VE “ARMENİA” GAZETESİ (TERÖRİZMDEN ŞÜPHELİ ILIMLIĞA). Ermeni Araştırmaları. 2012; (42): 47-76.
IEEE J. Matteı , "MIGIRDİÇ PORTUKALYAN VE “ARMENİA” GAZETESİ (TERÖRİZMDEN ŞÜPHELİ ILIMLIĞA)", Ermeni Araştırmaları, sayı. 42, ss. 47-76, Eyl. 2012