GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GERÇEKLİĞİNDEN SOYUTLANAN ÜLKE: ERMENİSTAN

Güney Kafkasya’nın tam ortasında yer alan Ermenistan, İran dışındakikomşularıyla çok ciddi tarihsel ve siyasal problemler yaşayan bir ülkedir.Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından milliyetçi eksende kurgulanmışbir siyasal yapıyı içselleştirmiş olan bu küçük Kafkas ülkesi, Rusya’nınGüney Kafkasya’daki en önemli müttefiki olarak bilinmektedir. Türkiye veAzerbaycan ile yaşadığı tarihsel boyuta haiz ve toprak tabanlı problemlernedeniyle bugününü ve geleceğini Rusya ile diaspora Ermenilerininyardımlarına bağımlı hale getiren Ermenistan, irredentizm tabanlı bir dışpolitika izlemektedir. Ermenistan’ın yansıttığı bu dış politika anlayışı,ülkenin Güney Kafkasya bağlamlı enerji ve ulaştırma projelerindensoyutlanmasına yol açmaktadır. Ermenistan’ın Rusya’ya olanbağımlılığından ve bölgesel izolasyondan kurtulabilmesi için, tarihselçarpıtmalara ve yaratılara dayalı siyasal anlayıştan uzaklaşması vedemokrasiyi her yönüyle içselleştirmesi gerekmektedir

(COUNTRY ISOLATED FROM THE REALITY OF REGIONAL COOPERATION IN SOUTH CAUCASUS: ARMENIA)

Armenia, which is situated in the very middle of South Caucasia,is a country who have serious historical and political problems with herneighbours, instead of Iran. This little Caucasian country which interioriseda political understanding that refers to nationalism is known as the mostsignificant ally of Russia in the South Caucasus Region. Armenia becomesaddicted to the assistance of Russia and the “diaspora” , because of theongoing historical and soil-based problems with Turkey and Azerbaijan.Today Armenia is adopting an irredantist foreign policy against Turkey andAzerbaijan. This foreign policy understanding reflects Armenia to be isolatedfrom the energy and transportation based projects which are related withthe South Caucasus. Armenia needs to be estranged from the distortionoriented foreign policy creations and should interiorise democracy in allterms for avoding the Russian dependency and regional isolation

Kaynakça

“Armenia: Picking up the Pieces” , International Crisis Group, April 8, 2008, (Çevrimiçi), http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/b48_armenia_picking_u p_the_pieces.pdf , 30 Ocak 2012.

“Iran, Armenia Agree to Implement Energy, Transportation Projects”, History of Truth, September 19, 2011, (Çevrimiçi), http://www.historyoftruth.com/new/index.php?option=com_content&vie w=article&Itemid=119&id=10170 , 29 Ocak 2012.

“Minsk Group” , OSCE, (Çevrimiçi), http://www.osce.org/mg , 25 Ocak 2012.

“Quick Sands on Political Landscape?: Armenian Opposition Expects Great Changes Before its February Activation”, Armenia Now, December 9, 2011, (Çevrimiçi), http://www.armenianow.com/news/politics/33988/opposition_governmen t_politics , 7 Ocak 2012.

“Republic of Armenia: Presidential Election: 19 February 2008”, OSCE Election Observation Mission Report, May 30, 2008, (Çevrimiçi), http://www.osce.org/odihr/elections/armenia/32115 , 22 Ocak 2012.

“Şarkıcı Aznavour Ermenistan’ın İsviçre Büyükelçisi”, NTVMSNBC, 6 Mayıs 2009, (Çevrimiçi), http://www.ntvmsnbc.com/id/24964188 , 31 Ocak 2012.

“Taşnaklar Hükümetten Çekildi”, BBC Turkish, 27 Nisan 2009, (Çevrimiçi), http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090427_armenia.shtml , 31 Ocak 2012.

“Total Ancestry Reported”, American Fact Finder, (Çevrimiçi), http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xh tml?pid=ACS_10_1YR_B04003&prodType=table , 12 Ocak 2012.

Akgönül, Samim, “Fransa Ermeni Toplumu ve Türkiye: Propaganda ve Lobicilik”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 5, Bahar 2002.

Aslan, Ali H. , “Obama Neden Soykırım Demedi?”, Zaman, 26 Nisan 2010. Astourian, Stephan H., “From Ter Petrosian to Kocharian: Leadership Change in Armenia”, Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies, Berkeley, 2000.

Avagyan, Gagik and Hiscock, Duncan, “Security Sector Reform in Armenia”, Saferworld, Small Arms and Security in the Caucasus Report, May 2005. Ayvazyan, Armen, “The Enhancement of Armenia-Diaspora Relations as a Way of Addressing the Challenges Facing the Armenian Nation”, May 20, 2005, (Çevrimiçi), http://hayq.org/upload/files/Enhancement_of_ArmeniaDiaspora_Relations_ENG.pdf , 31 Ocak 2012.

Baser, Bahar and Swain, Ashok, “Diaspora Design Versus Homeland Realities: Case Study of Armenian Diaspora”, Caucasian Review of International Affairs, Vol.3, No.1, 2009, ss. 45-62.

Bakalian, Anny P. , Armenian Americans: From Being to Feeling Armenian, New Jersey, Transaction Publishers, 2011.

Cabbarlı, Hatem, Ermenistan’da İktidar Mücadelesi, İstanbul, Barış Platin Basın Yayın, 2005.

Cabbarlı, Hatem, “Ermenistan ve Rusya Arasında Gelişen Askeri İşbirliği” , Caspian Weekly, 9 Şubat 2011, (Çevrimiçi), http://tr.caspianweekly.org/ana-kategoriler/orta-dogu/3375-ermenistanve-rusya-arasinda-gelisen-askeri-isbirligi.html , 25 Ocak 2012.

Chicky, Jon E., “The Russian-Georgian War: Political and Military Implications for US Policy” , Silk Road Studies, Policy Paper, February 2009.

Cornell, Svante E. , “US Engagement in the Caucasus: Changing Gears” , Helsinki Monitor, No.2, 2005, ss. 111-119.

Çiçek, Kemal, “Ermeni Yasa Tasarısı’nın İçeriği ve İddialara Verilen Cevaplar” , Ermeni Araştırmaları, Sayı 23-24, 2006.

Çoruh, Haydar, “Psikolojik Savaş Kıskacında Türkiye (Genocide, Tehcir, Meds Yeghern)” , Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, C.17, Sayı 42, 2010.

Demirtepe, Turgut, Dağlık Karabağ Sorunu: Dar Alanda Büyük Oyun, Ankara, USAK Yayınları, 2011.

Ertan, Fikret, “Gümrü Üssü ve Ötesi”, Zaman, 3 Ağustos 2010.

“Rusya Ermenistan’la Askeri Üs Antlaşması İmzaladı” , Star, 20 Ağustos 2010, (Çevrimiçi), http://www.stargazete.com/dunya/rusya-ermenistanla-askeri-us-antlasmasi-imzaladi-haber-287261.htm , 25 Ocak 2012.

Ertan, Fikret, “İran-Ermenistan İlişkileri Gittikçe Gelişiyor” , Zaman, 18 Temmuz 2010.

Gregg, Heather S. , “Divided They Conquer: The Success of Armenian Ethnic Lobbies in the US” , (Çevrimiçi), http://intersci.ss.uci.edu/wiki/eBooks/Articles/Success%20of%20Armeni an%20Lobbies%20Gregg.pdf , 31 Ocak 2012.

Guzzini, Stefano, “A Reconstruction of Constructivism in International Relations”, European Journal of International Relations, Vol. 6, No. 2, 2000, ss. 147-182.

Has, Kerim, “Putin-Medvedev Tandemi: Yönetilebilir Demokrasi?”, USAK, 17 Ekim 2011, (Çevrimiçi), http://www.usak.org.tr , 25 Ocak 2012.

İsmayilov, Elnur, “Güney Kafkasya’da Savaş Boruları Çalıyor” , Focus Haber, 18 Kasım 2010, (Çevrimiçi), http://www.focushaber.com/guneykafkasya-da-savas-borulari-caliyor-y-34.html , 31 Ocak 2012.

Kantarcı, Şenol, “Ermeni Lobisi: ABD’de Ermeni Diasporasının Oluşması ve Lobi Faaliyetleri”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 1, Mart-Nisan-Mayıs 2001.

Karabayram, Fırat, Güney Kafkasya Jeopolitiğinde Rusya Gerçeği, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2011.

Kasım, Kamer, “11 Eylül Sürecinde Kafkasya’da Güvenlik Politikaları”, OAKA, C.1, No.1, 2006, ss. 19-35.

Kasım, Kamer, “19 Şubat 2008 Ermenistan Devlet Başkanlığı Seçimleri”, OAKA, Yıl 3, Sayı 5, 2008, ss. 191-196.

Kasım, Kamer, Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya, Ankara, USAK Yayınları, 2009.

Kelkitli, Fatma Aslı, “Russian Foreign Policy in South Caucasus Under Putin”, Perceptions, Winter 2008, ss. 69-86.

Kumkale, Tahir Tamer, Diaspora Ermenileri’nin Soykırım Yalanları ve Mücadele Yöntemlerimiz, İstanbul, Pegasus Yayınları, 2007.

Külebi, Ali, “ABD’de Ermeni Örgütlenmesi”, 25 Nisan 2011, (Çevrimiçi), http://alikulebi.com/haberdetay.asp?HaberNo=214 , 10 Ocak 2012.

Laçiner, Sedat, Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası, Ankara, USAK Yayınları, 2008.

Lütem, Ömer Engin, “Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin Kararı”, Ermeni Araştırmaları, Ekim 2008, (Çevrimiçi), http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=Makaleler&MakaleNo =2994 , 30 Ocak 2012.

Mammadov, Galib, “Nagorno Karabakh Conflict: Armenia’s Victory or Nightmare?”, Foreign Policy Journal, October 13, 2011, (Çevrimiçi), http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/10/13/nagorno-karabakhconflict-armenias-victory-or-nightmare-2 , 31 Ocak 2012.

Manaseryan, Tatoul, “Diaspora the Comparative Advantage for Armenia”, Armenian International Policy Research Group, Working Paper No.4/14, January 2004.

Mert, Okan, Türkiye’nin Kafkasya Politikası ve Gürcistan, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2004.

Minassian, Gaidz, “Armenia, A Russian Outpost in the Caucasus?” , Russie Nei Visions, February 2008.

Nye, Joseph S. ve Welch, David A., Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Renan Akman (Çev.), İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

Oğan, Sinan, “Ve Ermenistan’da Turuncu Devrim Başladı”, TÜRKSAM, 2 Mart 2008, (Çevrimiçi), http://www.turksam.org/tr/yazdir1396.html , 28 Ocak 2012.

Öztarsu, Mehmet Fatih, “İran’ın Dağlık Karabağ Politikaları” , Stratejik Düşünce Enstitüsü, 7 Temmuz 2010, (Çevrimiçi), http://www.sde.org.tr/tr/haberler/1164/iranin-daglik-karabagpolitikalari.aspx , 30 Ocak 2012.

Poghosyan, Armen, “Winds of Change in Armenian Politics”, Institute For War&Peace Reporting, May 27, 2011, (Çevrimiçi), http://iwpr.net , 7 Ocak 2012.

Kaynak Göster

Bibtex @ { erma521068, journal = {Ermeni Araştırmaları}, issn = {1303-068X}, eissn = {2687-3214}, address = {Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. Abidin Daver sok. No. 12/B Daire:4 Çankaya, ANKARA}, publisher = {Avrasya İncelemeleri Merkezi}, year = {2013}, volume = {}, pages = {233 - 276}, doi = {}, title = {GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GERÇEKLİĞİNDEN SOYUTLANAN ÜLKE: ERMENİSTAN}, key = {cite}, author = {Tüysüzoğlu, Göktürk} }
APA Tüysüzoğlu, G . (2013). GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GERÇEKLİĞİNDEN SOYUTLANAN ÜLKE: ERMENİSTAN . Ermeni Araştırmaları , (44) , 233-276 .
MLA Tüysüzoğlu, G . "GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GERÇEKLİĞİNDEN SOYUTLANAN ÜLKE: ERMENİSTAN" . Ermeni Araştırmaları (2013 ): 233-276 <
Chicago Tüysüzoğlu, G . "GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GERÇEKLİĞİNDEN SOYUTLANAN ÜLKE: ERMENİSTAN". Ermeni Araştırmaları (2013 ): 233-276
RIS TY - JOUR T1 - GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GERÇEKLİĞİNDEN SOYUTLANAN ÜLKE: ERMENİSTAN AU - Göktürk Tüysüzoğlu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ermeni Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 276 VL - IS - 44 SN - 1303-068X-2687-3214 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ermeni Araştırmaları GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GERÇEKLİĞİNDEN SOYUTLANAN ÜLKE: ERMENİSTAN %A Göktürk Tüysüzoğlu %T GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GERÇEKLİĞİNDEN SOYUTLANAN ÜLKE: ERMENİSTAN %D 2013 %J Ermeni Araştırmaları %P 1303-068X-2687-3214 %V %N 44 %R %U
ISNAD Tüysüzoğlu, Göktürk . "GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GERÇEKLİĞİNDEN SOYUTLANAN ÜLKE: ERMENİSTAN". Ermeni Araştırmaları / 44 (Mayıs 2013): 233-276 .
AMA Tüysüzoğlu G . GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GERÇEKLİĞİNDEN SOYUTLANAN ÜLKE: ERMENİSTAN. Ermeni Araştırmaları. 2013; (44): 233-276.
Vancouver Tüysüzoğlu G . GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GERÇEKLİĞİNDEN SOYUTLANAN ÜLKE: ERMENİSTAN. Ermeni Araştırmaları. 2013; (44): 233-276.
IEEE G. Tüysüzoğlu , "GÜNEY KAFKASYA’DA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GERÇEKLİĞİNDEN SOYUTLANAN ÜLKE: ERMENİSTAN", Ermeni Araştırmaları, sayı. 44, ss. 233-276, May. 2013