ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARIN CEZALANDIRILMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ

Bu inceleme Ermenilerin soykırımı savını reddedenleri cezalandırmak,Fransa, ABD ve Almanya’daki bazı sigorta şirketlerinden veya Türkiye’dentazminat almak için yaptıkları yargı mücadelelerini irdelemektedir.İnceleme sonucunda Ermenilerin hukuk alanındaki mücadelelerindebekledikleri başarıyı sağlayamadıklarına işaret edilmektedir

(ARMENIAN JUDICIAL ATTEMPTS TOWARDS THE PUNISHMENT OF THOSE WHO NEGATE GENOCIDE CLAIMS OR TO FORCE TURKEY FOR REPARATIONS)

This article examines judicial attempts by the Armenians for thepenalization of those who oppose the genocide claims, against insurancecompanies in France, US and Germany, and to force Turkey to paycompensation. In conclusion, this article argues that these judicial attemptsby the Armenians failed to prove succesful

Kaynakça

İçtihat Hukuku

Deirmendjian v. Deutsche Bank AG (2-2006cv00774)

Handyside/Birleşik Krallık Davası 7.12.1976-Series A No.24.Sh23-49) :

Giniewski v. France (Application no. 64016/00)

Chadian v Filipin Ulusal Bankası davası 1990)

Agudas Chasidei Chabad// Rusya Federasyonu davası 820069;

US / Belmont davası (1937), Dayton/Cekoslovak Sosyalist Cumhuriyeti davası

Deirmenjian v. Deutsche Bank 2007

US v Curties-Wright Export Corp. (1936)

Societe Nationale Ind.Serospatiale/District Court davası (1987)

Huynh v. Chase Manhattan Bank davası kararı (2006)

Garbis Davoyan, vd., Republic of Turkey, et al. Case No. CV 10-05636 DMG (SSx) 12 Temmuz 2010.

Bakalian v. Turkey et al. Case No CV 10-09596 SJO (JEMx) 5 Aralık 2010.

Wahba v. National Bank of Egypt 457 F.Supp.2d 721 (2006)

Kitap, Makale

Aktar, Ayhan Türk Milliyetçiliği, Gayrimüslimler ve Ekonomik Dönüşüm, İletişim Yayınları, 2006.

Alford, Roger “Armenian Genocide Claims Dismissed” http://opiniojuris.org/2007/12/31/armenian-genocide-claims-dismissed/

Aytaç, Önder “Emval-i Metruke” Adalet Dergisi, 42 (2012), s.1-48.

American-Turkish claims settlement : under the Agreement of December 24, 1923 and supplemental agreements between the United States and Turkey / opinions and report prepared by Fred K. Nielsen. Washington : U.S. Govt. Print. Off., 1937.

Ermeni Araştırmaları 127

2013, Sayı 46

“ANCA on AXA Settlement of Armenian Genocide Era Insurance Claims” Panarmenian, http://www.panarmenian.net/eng/news/15010/

“Armenian Family to Recover 11 Acres of Confiscated Land in Turkey” (Ermeni Ailesi Türkiye’de El Konulan 11 Dönüm Arazi’yi Geri Alacak) Armenian Reporter, 28 Kasım 2009, Sayı: 140, ss. 1-2

Bakar, Bülent (2009) Ermeni Tehciri Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları: Ankara, ss.183-192.

Bazyler, Michael J. (2002) “The Holocaust Restitution Movement in Comparative Perspective”, Berkeley Journal of International Law, Volume: 20, Issue: 1, ss. 11-44

Bazyler, Michael J. (2011) “From ‘Lamentation and Liturgy to Litigation’: The Holocaust-era Restitution Movement as a Model for Bringing Armenian Genocide-era Restitution Suits in American Courts” Marq. L. Rev. Sayı. 95 s. 251

Belge, Murat “1919 yargılamaları” Radikal 8-9 Nisan 2005

Bronstad, Amanda “Attorneys Ordered to Produce Records in Armenian Genocide Settlement” http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1202492829090&Attorneys_Ordere d_to_Produce_Records_in_Armenian_Genocide_Settlement#ixzz2lwgNsw lt”

“Deutsche Bank and Dresdner Bank representatives refused to meet Armenian Genocide heirs’ attorneys” Panarmenian, http://www.panarmenian.net/eng/world/news/22237/

Dündar, Fuat Modern Türkiye’nin Şifresi: İttihat ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918) İletişim Yayınları: İstanbul, 2010, s. 294-296; Foreign Sovereign Immunities Act, Erişim Adresi: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/part-IV/chapter-97 Erişim

Tarihi: 25 Mayıs 2012.

Highet, Keith ve George Kahale III (1991) “International Decisions: Chuidian v. Philippine National Bank” The American Journal of International Law, Vol. 85, No. 2 s. 344

Kardeş, Selahaddin Tehcir” ve Emval-i Metruke Mevzuatı, Malîye Bak. Strateji Gel. Bşk. Yayınları: Ankara, 2008.

Ermenilerin Soykırımı Savını Yadsıyanların Cezalandırılması veya Türkiye’den Tazminat Almak Amacı İle Yaptıkları Yargı Mücadeleleri 128

Pulat TACAR

Ermeni Araştırmaları

2013, Sayı 46

Sassounian, Harut “Federal Judge wronfully dismisses lawsuit on Armeniam properties in Turkey” California Courier, 3 April 2013

Şir, Aslan Yavuz “Diaspora Ermenileri ve ABD Mahkemelerindeki Girişimleri” Ermeni Araştırmaları Dergisi, 41 (2012), s.113-140.

Tacar, Pulat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Doğu Perinçek- İsviçre Davası- Bir Düşünceyi İfade Özgürlüğü Sorunu ve Adil Bellek talebi Ağustos 2012, Kaynak yayınları, İstanbul

Tacar, Pulat Y. (2011) “Türkiye’ye Karşı Hukuk Savaşı. Ermeni Asıllı ABD Vatandaşlarının ABD Mahkemelerinde Açtıkları davalar” Ermeni Araştırmaları Dergisi, 10 Yıl, Özel Sayı N.37-38

Tate Letter, reprinted at Alfred Dunhill of London,Inc. v.Cuba, 425 U.S. 682,711,96 S.Ct. 1854 (1976) (Appendix 2 to opinion of White.J.) “Tek amacımız para, Ağrı peşinat olabilir”, Habertürk, 14 Ağustos 2011.

Türk Ermeni İlişkilerinin gelişmesi ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu Gazi Üniversitesi, 2006, sh. 257-265

Ünsallı, Emre “Kireçburnu Tehciri Bekliyor” Yeni Aktüel, No:47, 2006 pp. 46- 49

Yegparyan, Geran “We’ll Sue!” Armenian Weekly http://www.armenianweekly.com72010/12/27/yegparian-we%e2%809911- sue/?utm

Zayas, Alfred de. The Genocide Against The Armenians 1915-1923 And The relevance Of The 1948 Genocide Convention, Beyrut, Haigazian University, Şubat 2010

Kaynak Göster

Bibtex @ { erma520989, journal = {Ermeni Araştırmaları}, issn = {1303-068X}, eissn = {2687-3214}, address = {Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. Abidin Daver sok. No. 12/B Daire:4 Çankaya, ANKARA}, publisher = {Avrasya İncelemeleri Merkezi}, year = {2013}, volume = {}, pages = {55 - 128}, doi = {}, title = {ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARIN CEZALANDIRILMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ}, key = {cite}, author = {Tacar, Pulat} }
APA Tacar, P . (2013). ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARIN CEZALANDIRILMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ . Ermeni Araştırmaları , (46) , 55-128 .
MLA Tacar, P . "ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARIN CEZALANDIRILMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ" . Ermeni Araştırmaları (2013 ): 55-128 <
Chicago Tacar, P . "ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARIN CEZALANDIRILMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ". Ermeni Araştırmaları (2013 ): 55-128
RIS TY - JOUR T1 - ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARIN CEZALANDIRILMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ AU - Pulat Tacar Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ermeni Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 128 VL - IS - 46 SN - 1303-068X-2687-3214 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ermeni Araştırmaları ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARIN CEZALANDIRILMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ %A Pulat Tacar %T ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARIN CEZALANDIRILMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ %D 2013 %J Ermeni Araştırmaları %P 1303-068X-2687-3214 %V %N 46 %R %U
ISNAD Tacar, Pulat . "ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARIN CEZALANDIRILMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ". Ermeni Araştırmaları / 46 (Aralık 2013): 55-128 .
AMA Tacar P . ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARIN CEZALANDIRILMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ. Ermeni Araştırmaları. 2013; (46): 55-128.
Vancouver Tacar P . ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARIN CEZALANDIRILMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ. Ermeni Araştırmaları. 2013; (46): 55-128.
IEEE P. Tacar , "ERMENİLERİN SOYKIRIMI SAVINI YADSIYANLARIN CEZALANDIRILMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAZMİNAT ALMAK AMACI İLE YAPTIKLARI YARGI MÜCADELELERİ", Ermeni Araştırmaları, sayı. 46, ss. 55-128, Ara. 2013