ERMENİ SEVK VE İSKÂNININ (TEHCİRİN) ALTINDA YATAN NEDENLER

Bu makalede Ermenilerin tehcir kararının hangi şartlar altında vehangi sebepler ile alındığı, bu kararın alındığı tarihte Osmanlı devletininiçinde bulunduğu koşullar incelenmektedir. Çalışmada Osmanlı devletinintehcir kararı alırken karşı karşıya kaldığı güvenlik tehdidi, bu tehditlebaşetmek için gerekli kaynakların bulunmayışı gibi faktörler ele alınmaktadur. Buna göre alınan kararın bir zorunluluktan ileri geldiği göz ardıedilirken bu süreç ile ilgili Batılı kaynaklarda yapılan değerlendirmelerinsöz konusu koşulları ve sebepleri kasıtlı bir şekilde nasıl çarpıttığı, böylece Osmanlı devletini ve Türkiye’yi nasıl baskı altına almaya çalıştıklarıgösterilmeye çalışılmıştır

(REASONS BEHIND THE RELOCATION OF ARMENIANS)

In this article, the reasons behind the relocation of the OttomanArmenians and the condisitons in which this decision was made areanalysed. The article evaluates those factors such as security risks in theEastern part of the Ottoman state and the fact that there was a lack ofresources to handle this risk. Accordingly, the relocation decision wasbased on an inevitable necessity to take precautions in the region, whileWestern sources deliberately ignore the conditions and the reasons forsuch a decision, and therefore try to incriminate Ottoman state andTurkey

Kaynakça

ATBD, Ekim 1985, Sayı 85, Belge 2003, 2005

Bayur, Hikmet Yusuf. Türk İnkılap Tarihi, I/1, III/3, Ankara 1963, BOA. HR. HU, Kr.173/5

Deutscbiscbes und Armenien, 1914-1918, yay. Johannes Lepsius, Potsdam 1919, s. 65, 46 ve s. 56 nr. Belgelerden nakleden N. Göyünç, DH. EUM. 2. Şube, nr. 2D/13

Gaston, Gaillard. Türk Ermeni Sorunu, çev. Nuri Bilgin. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk-Ermeni İlişkileri Grubu Yay. İzmir 2003,

Genelkurmay, nr. I/ı, KLS 44. Dosya 207, F. 2-3

Halaçoğlu, Yusuf. Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2001,

Meclis-i Vükelâ Mazbatası, Defter nr. 198, Karar sıra no. 163 (Ek-II) OBE, s.6’dan BOA, DH, ŞFR, nr. 52/102 OBE, s. 30-32

Özdemir, Hikmet. vd., Ermeniler; Sürgün ve Göç, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2004

Pomiankowski, Joseph. Der Zusammenbruch des Ottomaniscben Reiches.

Erinnerungen an der Türkei aus der Zeit des Weltkrieges, Zürich, Leipzig,

Wien 1928, sahife 159’dan naklen N. Göyünç

Süslü, Azmi. vd., Türk Tarihinde Ermeniler, Ankara 1995,

ŞFR. Nr. 54-A/112). ŞFR. Nr. 57/51 (Ek-VIII); nr. 57/71 (Ek-IX).

ŞFR. Nr. 54-A/157; nr. 56/280; nr. 56/387

ŞFR. Nr. 56/149; 55-A/73; nr. 54-A/248

ŞFR. Nr. 56/278; nr. 56/280; nr. 56/308

Kaynak Göster

Bibtex @ { erma520454, journal = {Ermeni Araştırmaları}, issn = {1303-068X}, eissn = {2687-3214}, address = {Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti. Abidin Daver sok. No. 12/B Daire:4 Çankaya, ANKARA}, publisher = {Avrasya İncelemeleri Merkezi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {221 - 264}, doi = {}, title = {ERMENİ SEVK VE İSKÂNININ (TEHCİRİN) ALTINDA YATAN NEDENLER}, key = {cite}, author = {Serdar, M Törehan} }
APA Serdar, M . (2015). ERMENİ SEVK VE İSKÂNININ (TEHCİRİN) ALTINDA YATAN NEDENLER . Ermeni Araştırmaları , (52) , 221-264 .
MLA Serdar, M . "ERMENİ SEVK VE İSKÂNININ (TEHCİRİN) ALTINDA YATAN NEDENLER" . Ermeni Araştırmaları (2015 ): 221-264 <
Chicago Serdar, M . "ERMENİ SEVK VE İSKÂNININ (TEHCİRİN) ALTINDA YATAN NEDENLER". Ermeni Araştırmaları (2015 ): 221-264
RIS TY - JOUR T1 - ERMENİ SEVK VE İSKÂNININ (TEHCİRİN) ALTINDA YATAN NEDENLER AU - M Törehan Serdar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ermeni Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 264 VL - IS - 52 SN - 1303-068X-2687-3214 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ermeni Araştırmaları ERMENİ SEVK VE İSKÂNININ (TEHCİRİN) ALTINDA YATAN NEDENLER %A M Törehan Serdar %T ERMENİ SEVK VE İSKÂNININ (TEHCİRİN) ALTINDA YATAN NEDENLER %D 2015 %J Ermeni Araştırmaları %P 1303-068X-2687-3214 %V %N 52 %R %U
ISNAD Serdar, M Törehan . "ERMENİ SEVK VE İSKÂNININ (TEHCİRİN) ALTINDA YATAN NEDENLER". Ermeni Araştırmaları / 52 (Aralık 2015): 221-264 .
AMA Serdar M . ERMENİ SEVK VE İSKÂNININ (TEHCİRİN) ALTINDA YATAN NEDENLER. Ermeni Araştırmaları. 2015; (52): 221-264.
Vancouver Serdar M . ERMENİ SEVK VE İSKÂNININ (TEHCİRİN) ALTINDA YATAN NEDENLER. Ermeni Araştırmaları. 2015; (52): 221-264.
IEEE M. Serdar , "ERMENİ SEVK VE İSKÂNININ (TEHCİRİN) ALTINDA YATAN NEDENLER", Ermeni Araştırmaları, sayı. 52, ss. 221-264, Ara. 2015