Pınarbaşı-Uzunyayladaki Ahşap Direkli Camiler

Bu araştırmada bugüne kadar üzerine hiçbir çalışma yapılmamış olan üç adet ahşap direkli ve kalemişi süslemeli camilerin tanıtımı yapılacaktır. Kayseri/Pınarbaşı ilçesinin Methiye, Hilmiye ve Altıkesek köylerinde bulunan bu camilerin planları, malzemeleri ve süslemeleri bütün ayrıntılarıyla incelenerek hem kendi hem de Anadolu Türk Sanatı içerisindeki yer ve önemleri ortaya koymaya çalışılacaktır XX. Yüzyılın hemen başında inşa edilen ve mahalli sanatçıların özel becerilerini ortaya koyduğu her üç camide geleneksel ahşap mimarisinin taşradaki şaşırtıcı örnekleri olması bakımından çok önemlidir.

In this paper, three mosques at Methiye, Hilmiye and Altıkesek villages in Pınarbaşı town in Kayseri district, will be studied. These mosques on those no works had been done so far, were built with wooden poles and decorated in the form of kalemişi technique. These mosques are so important for the Turkish art regarding to their plans, decorations and used materials These mosques which were built in the very beginning of the XXth century, are very important because of they were built by local labours and masters, and show their artistic abilities in their geographical positions.

Kaynak Göster

APA Denktaş, M . (2004). Pınarbaşı-Uzunyayladaki Ahşap Direkli Camiler . Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (16) , 53-91 .