Fatih Dönemi Düşünce Hayatına Genel Bir Bakış

Öz Fâtih dönemi, düşünür ve ilim adamı bakımından, önceki dönemlere göre iki kat oranda artan bir yükselişe tanıklık eder. Bunda bir yönetici olarak Fatih’in çok büyük katkısı vardır. Şöyle ki, ülkesine yetişmiş eleman getirtmesi, yabancı kültürlerden yararlanması, sahn medreselerini açtırması, ilim eserlerinin yazımını teşvik etmesi ve münazaralar tertiplemesi, dönemindeki düşünce hayatının gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir. Bilim, Felsefe, Kelam ve Tasavvuf alanlarında yetişen elemanlar ve eserleri incelendiğinde, onların mensup oldukları geleneğe bağlı olarak belli ölçüde bir üretimde bulundukları söylenebilir. Bilimsel üretim, daha çok, Tıp ve Matematik bilimlerde gözlenirken Kelam ve Tasavvuf alanında da gözle görülür bir canlılık vardır

Kaynak Göster

APA Cihan, A . (2003). Fatih Dönemi Düşünce Hayatına Genel Bir Bakış . Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (14) , 119-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/issue/23747/252994