Divriği Hamamları

Divriği ilçe merkezinde bugün için biri kullanılır durumda üç hamam bulunmaktadır. Bu makalede üç hamamın plân ve fotoğraflarla tanımları yapılarak, seyahatname, mahkeme kayıtları, tahrir defterleri ve vakfiyeler gibi tarihi belgeler de dikkate alınıp tarihlendirilecektir. Sonuçta; Anadolu Türk hamam mimarisi içindeki yerleri değerlendirilmektedir

There are three baths at Divriği town in Sivas District, one of them are still being used. In this article these three baths will be described with plans and photographs, and dated regarding to historical documents such as travellers’ notes, court records of the Ottoman (şeriyye sicilleri), waqfiyya, registration books. At the end, their places in the architecture of Turkish Anatolian baths will be evaluated

Kaynak Göster

APA Özbek, Y . (2004). Divriği Hamamları . Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (16) , 191-228 .