NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN 1980 SONRASI TÜRK VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİSİ

Neoliberal küreselleşme sürecinde uygulanan çeşitli politikalar, devletlerin işlevlerinde değişikliklere neden olmuştur. Devletlerin işlevlerinde görülen değişiklikler ülkelerin vergi politikalarına da yansımıştır. Bu çalışmada ilk olarak neoliberal küreselleşme sürecinden ve onun etkilerinden bahsedilecektir. İkinci olarak devletlerin işlevlerindeki değişimlere değinilecektir. İlerleyen bölümlerde küreselleşmenin etkilerinin Türkiye'de 1980 sonrasında iktisadi ve mali yapısına yansımaları ifade edilmeye çalışılacaktır. Son olarak bu bağlamda Türkiye'de 1980 sonrası vergi politikalarında meydana gelen değişimlere yer verilecektir. 

THE IMPACTS OF NEOLIBERAL GLOBALIZATION ON TURKISH TAX POLICIES AFTER 1980

Various policies applied in the neoliberal globalization process have caused changes in the functions of the states. The changes in the functions of the goverments were also reflected in the tax policies of the countries. In this study, the neoliberal globalization process and its effects will be mentioned first. Secondly, the changes in the functions of the goverments will be mentioned. In the following sections, the effects of globalization will be tried to be expressed economic and financial structure in Turkey in the post-1980. Finally, in this context, the changes that will take place in tax policies in Turkey after 1980 will be mentioned.

Kaynakça

Bakkal, U., Susam, N. (2011). Küreselleşme Sürecinin Kamu Maliyesi Alanına Etkileri, İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(2), s. 23-50.

Friedman, T. (2000). Lexus ve Zeytinağacı Küreselleşmenin Geleceği, Boyner Holding Yayınları, İstanbul.

Giddens, A. (2000). Üçüncü Yol, (Çev. Mehmet Özay), Birey Yayıncılık, İstanbul.

Gezgin, S. (2005). Küreselleşmenin Medya ve Toplum Üzerine Etkileri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:21, s. 10.

Güngör, G., Aydın, A. (2011). Küreselleşmenin Türk Vergi Politikalari Üzerine Etkisinin 1980 Sonrası Analiz, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), s. 69-78.

Gürkan, C., Karahanoğulları, Y. (2014). Neoliberalizmin Krizi ve Kamu Maliyesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (27), s. 1-19.

Held, D., McGrew, A. (2008). Küresel Dönüşümler Büyük Küreselleşme Tartışması, Phoenix Yayınları, Ankara.

http://akademikperspektif.com/2014/08/06/verginin-kuresellesmesi/

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/HTML/VI/OECD/Tablo_21.xls.htm

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/HTML/VI/OECD/Tablo_23.xls.htm

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_67.xls.htm

http://www.seffaflik.org/wp-content/uploads/2017/02/Turkiyede-dolayli-ve-dolaysiz-vergi.pdf

http://www.isguc.org/?p=article&id=59&cilt=4&sayi=2&yil=2002

http://www.vergi.tc/makaleDetay/SizdenGelenler/-TURKIYE%E2%80%99DE-1980-SONRASI-UYGULANAN-VERGI-

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/HTML/VI/OECD/Tablo_7.xls.htmPOLITIKALARI-ve-GELIR-DAGILIMI-UZERINDEKI-ETKISI-I/90d5a558-d926-4720-a441-a3e9523b5f9e

Kargı, V., Özuğurlu, H. Y. (2007). Türkiye’de Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerine Etkileri: 1980-2005 Dönemi, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), s. 275-290.

Kazgan, G. (2008). Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2009): Ekonomi Politik Açısından Bir İrdeleme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Kürkçü, D., D. (2013). Küreselleşme Kavramı Ve Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar, The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 3(2), s. 1-11.

Mutlu, A., Çelen, M. (2012). Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçerisindeki Yeri: Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları, Yayın No: TÜSİAD-T/2012-10/532.

Özçelik, P., K. (2013). Neoliberal Küreselleşme Süreci ve Yoksulluk, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), s. 417-431.

Sarıaslan, O. (2010). Küreselleşmenin Temel Türk Vergi Kanunlarına Etkileri, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (1), s. 335-362. Sönmez, S. (1997). Küreselleşme Söylemi Ve Politikalarında Özelleştirmeye Verilen İşlev: İdeolojik, Ekonomik ve Mali Boyutlar, Dünya'da ve Türkiye’de Kamu Girişimciliğinin Geçmişi Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, TMMOB, s. 95-102. Şimşek, H., A. (2009). Yapısal Uyum Programları ve Kamu Açıkları, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı.

Tokatlıoğlu, M., Y. (2006). Küreselleşme ve Kamu Hizmetleri, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul.Tutal, N. (2006). Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık, Kırmızı Yayınları, İstanbul.

Tüleykan, H., Bayramoğlu, S. (2016). Türkiye’de 24 Ocak Kararları İle Başlayan Finansal Serbestleşmenin Günümüz İktisadi ve Mali Yapısına Yansımaları, The Journal of Academic Social Science Studies, 44(2), s. 401-420.

Uçkaç, A. (2010). Türkiye’de Neoliberal Ekonomi Politikaları ve Sosyo-Ekonomik Yansımaları. Maliye Dergisi, (158), s. 422-430.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { enderun371058, journal = {Enderun}, issn = {2618-592X}, eissn = {2618-592X}, address = {}, publisher = {Cihan USTA}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {27 - 44}, doi = {}, title = {NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN 1980 SONRASI TÜRK VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ÖZGÜL, Mahmut Hüdayi} }
APA ÖZGÜL, M . (2017). NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN 1980 SONRASI TÜRK VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİSİ. Enderun , 1 (2) , 27-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/enderun/issue/33280/371058
MLA ÖZGÜL, M . "NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN 1980 SONRASI TÜRK VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİSİ". Enderun 1 (2017 ): 27-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/enderun/issue/33280/371058>
Chicago ÖZGÜL, M . "NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN 1980 SONRASI TÜRK VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİSİ". Enderun 1 (2017 ): 27-44
RIS TY - JOUR T1 - NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN 1980 SONRASI TÜRK VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİSİ AU - Mahmut Hüdayi ÖZGÜL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Enderun JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 44 VL - 1 IS - 2 SN - 2618-592X-2618-592X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Enderun NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN 1980 SONRASI TÜRK VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİSİ %A Mahmut Hüdayi ÖZGÜL %T NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN 1980 SONRASI TÜRK VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİSİ %D 2017 %J Enderun %P 2618-592X-2618-592X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZGÜL, Mahmut Hüdayi . "NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN 1980 SONRASI TÜRK VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİSİ". Enderun 1 / 2 (Ekim 2017): 27-44 .
AMA ÖZGÜL M . NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN 1980 SONRASI TÜRK VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİSİ. Enderun. 2017; 1(2): 27-44.
Vancouver ÖZGÜL M . NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN 1980 SONRASI TÜRK VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİSİ. Enderun. 2017; 1(2): 44-27.