D-8 Ülkelerinde Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Nedensellik Analizi

Öz Bir toplumun ekonomik açıdan başarılı olabilmesi için ekonomik ve politik yapının birlikte incelenmesi gereklidir. Çalışmada iktisadi performansı etkileyen en önemli faktörlerden birisi olan politik istikrarsızlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. D-8 (Türkiye, Endonezya, İran, Mısır, Pakistan, Nijerya, Malezya, Bangladeş) ülkeleri için kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasıla ve politik istikrarsızlık arasındaki ilişki Panel VAR analizi ile incelenmiştir. Kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasıla için 1990-2014 yıllarını kapsayan döneme ait veriler Dünya Bankası veritabanından temin edilmiştir. Politik istikrasızlık verileri ise PRS Group tarafından yayınlanan politik risk endeksi alınmış ve analize dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda, politik istikrarsızlıktan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir.

Kaynakça

Alesina, Alberto, Şule Özler, Nouriel Roubini and Phillip Swagel (1996). “Political Stability and Economic Growth”. Journal of Economic Growth 1(2): 189-211.

Arslan, Ünal (2011). “Siyasi İstikrarsızlık ve Ekonomik Performans: Türkiye Örneği”. Ege Akademik Bakış 11(1): 73-80.

Asteriou, Dimitrios and Simon Price (2001). “Political Instability and Economic Growth: UK Time Series Evidence”. Scottish Journal of Political Economy 48 (4): 383-399.

Bienen, Henry, John Londregan and Nicolas Van de Walle (1994). “Ethnicity, Leadership Succession, and Economic Development in Africa”. 1993 Working Paper Series: Executive Summaries. Institute for Policy Reform: Washington, D.C.

Bozkurt, H. (2007). Zaman Serileri Analizleri. Bursa, Ekin Yayınları.

Gordon, P. ve Wang, L. (2004). Does Economic Performance Correlate with Big Government. Econ Journal Watch, 1(2). 192-221.

Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 37(3), 424- 438.

İnsel, Ahmet (1991). “Siyasal Bir Süreç Olarak İktisadi Kalkınma II”. Birikim 21: 12–23.

Kurzman, Charles, Regina Werum and Ross E. Burkhart (2002). “Democracy’s Effect on Economic Growth: A Pooled: Time-Series Analysis, 1951-1980”. Studies in Comparative International Development 37 (1): 3-33.

Leahy John V. and Toni M. Whited (1996). “The Effect of Uncertainity on Investment Some Stylized Facts”. Journal of Money, Credit and Banking 28 (1): 64-83. Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. The Review of Economic Studies, 42(2):169-190.

Parlakyıldız, Merve (2015). “Makro Ekonomik ve Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: Latin Amerika Örneği”. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi 19 (2): 1-11.

Sakamato, Takayuki (2005). “Economic Performance of ‘Weak’ Governments and Their Interaction with Central Banks and Labour: Deficits, Economic Growth, Unemployment and Inflation, 1961–1998”. European Journal of Political Research 44 (6): 801-836.

Şanlısoy, Selim ve Recep Kök (2010). “Politik İstikrarsızlık - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1987–2006)”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (1): 101-125.

Şimşek, T. (2015). Politik istikrarsızlık çerçevesinde politika ve iktisat etkileşimi. Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 3(2), 39–54.

Tang, C. F. ve Abosedra, S. (2014). The Impacts of Tourism, Energy Consumption and Political Instability on Economic Growth in The MENA Countries. Energy Policy, 68: 458-464.

Şimşek, T. Yiğit, E. (2017). BRICT Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Petrol Fiyatları, CO2 Emisyonu, Kentleşme ve Ekonomik Büyüme Üzerine Nedensellik Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12 (3), 117-136.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { enderun900299, journal = {Enderun}, issn = {2618-592X}, eissn = {2618-592X}, address = {}, publisher = {Cihan USTA}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {79 - 87}, doi = {}, title = {D-8 Ülkelerinde Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Nedensellik Analizi}, key = {cite}, author = {Yiğit, Emre} }
APA Yiğit, E . (2021). D-8 Ülkelerinde Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Nedensellik Analizi . Enderun , 5 (1) , 79-87 .
MLA Yiğit, E . "D-8 Ülkelerinde Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Nedensellik Analizi" . Enderun 5 (2021 ): 79-87 <
Chicago Yiğit, E . "D-8 Ülkelerinde Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Nedensellik Analizi". Enderun 5 (2021 ): 79-87
RIS TY - JOUR T1 - D-8 Ülkelerinde Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Nedensellik Analizi AU - Emre Yiğit Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Enderun JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 87 VL - 5 IS - 1 SN - 2618-592X-2618-592X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Enderun D-8 Ülkelerinde Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Nedensellik Analizi %A Emre Yiğit %T D-8 Ülkelerinde Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Nedensellik Analizi %D 2021 %J Enderun %P 2618-592X-2618-592X %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Yiğit, Emre . "D-8 Ülkelerinde Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Nedensellik Analizi". Enderun 5 / 1 (Mart 2021): 79-87 .
AMA Yiğit E . D-8 Ülkelerinde Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Nedensellik Analizi. Enderun. 2021; 5(1): 79-87.
Vancouver Yiğit E . D-8 Ülkelerinde Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Nedensellik Analizi. Enderun. 2021; 5(1): 79-87.
IEEE E. Yiğit , "D-8 Ülkelerinde Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Nedensellik Analizi", Enderun, c. 5, sayı. 1, ss. 79-87, Mar. 2021