TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME

Finansal okuryazarlık kavramı ülkemizdeki tasarruf oranlarının neden arttırılamadığının sorgulandığı bir ortamda günlük hayatımızda finans alanında giderek daha çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu kavram sadece ülkemizde değil, neredeyse tüm dünyada ülke politikalarına ve stratejilerine yön veren bir kavram haline gelmiştir. Bu alanda başta Dünya Bankası (Worldbank) ve Ekonomik Kalkınma İş birliği Örgütü (OECD) gibi birçok uluslararası kuruluş finansal okuryazarlık konusunda çeşitli araştırmalar ve raporlar yayınlayarak ülke yönetimlerini finansal okuryazarlığa hak ettiği önemi vermeye ve hatta onu devlet politikası haline getirmeye teşvik etmektedir. Bu çalışmada finans eğitimi ile finansal okuryazarlık arasındaki ilişki üniversitelerde verilen temel finans eğitimleri bağlamında değerlendirilecektir. Bunun için ise Haliç Üniversitesi'nde 2015 Şubat ile 2016 Haziran ayları arasında Kurumsal Finans ve Finansal Yönetim dersleri almış 300 öğrenci üzerinde öğrencilerin finansal okuryazarlık durumlarını ölçen bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın önemli bir özelliği öğrencilere bu dersler almadan önce ve aldıktan sonra anket uygulanarak finansal okuryazarlık anlamında bir gelişme kaydedip kaydetmediklerinin incelemiş olmasıdır. İnceleme sonucunda başta üniversitelerde olmak üzere tüm eğitim kurumlarında verilen finans eğitimine dair eleştirel bir değerlendirme yapılmıştır. 

___

BALL, S. J., Davies, J., David, M., and Reay, D. (2002). “Classification and Judgment: Social Class and the Cognitive Structures of Choice of Higher Education”. British Journal of Sociology of Education, 23: 51-72.

BOURDIEU, P. (1996). Homo Academicus. Cambridge : Polity Press.

EKİNCİ C., ve Burgaz, B. (2007). “Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 33: 119-135.

EKİNCİ, C.E. (1999). “Hacettepe ve Erciyes Üniversiteleri Öğrencilerinin Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Görüşlerinin Öğrencilerin Sosyoekonomik Özellikleri Temelinde Değerlendirilmesi”. Unpublished PhD Dissertation, Hacettepe University Social Sciences Institute, Ankara

FETTAHOĞLU, S. (2015). “Hane Halkının Finans Eğitimi ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Kocaeli’nde Bir Araştırma”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67, ss. 101-116.

GLASSER, W. (1999). Okulda Kaliteli Eğitim. (U. Kaplan Trans.), Beyaz Yayınları, İstanbul

OECD. (2012). PISA 2012 Results: Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century (Volume VI). PISA, OECD Publishing.

OECD. (2012). Financial education in schools. OECD Publishing.

OECD. (2015). National Strategies for Financial Education. OECD Publishing.

OECD. (2016). Financial Education in Europe Trends and Recent Developments Financial. OECD Publishing

SPK. (2014). Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları. Ankara: Sermaye Piyasası Kurumu.

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1076&ext=pdf (Erişim tarihi : 15 Nisan, 2017)

SPK. (2012). Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması Sonuç Raporu. Sermaye Piyasası Kurumu. Ankara. http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20121116&subid=0&ct=f (Erişim tarihi: 15 Nisan 2017).

TEDMEM (2016). Temel Bir Yaşam Becerisi: Finansal Okuryazarlık https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/temel-bir-yasam-becerisi-finansal-okuryazarlik (Erişim tarihi: 15 Nisan 2017).

YOUTIEA, J. and Shapira, P. (2008). Building An Innovation Hub: A Case Study of the Transformation of University Roles in Regional, Technological and Economic Development. Research Policy. 37, 1188–1204.

___

Bibtex @araştırma makalesi { emid505083, journal = {Ekonomi Maliye İşletme Dergisi}, eissn = {2667-4378}, address = {}, publisher = {Adil AKINCI}, year = {2018}, volume = {1}, number = {1}, pages = {12 - 20}, title = {TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Aydın, Alev Dilek} }
APA Aydın, A. D. (2018). TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME . Ekonomi Maliye İşletme Dergisi , 1 (1) , 12-20 .
MLA Aydın, A. D. "TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME" . Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 1 (2018 ): 12-20 <
Chicago Aydın, A. D. "TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME". Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 1 (2018 ): 12-20
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME AU - Alev Dilek Aydın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ekonomi Maliye İşletme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 20 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-4378 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ekonomi Maliye İşletme Dergisi TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME %A Alev Dilek Aydın %T TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Ekonomi Maliye İşletme Dergisi %P -2667-4378 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Aydın, Alev Dilek . "TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME". Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 1 / 1 (Haziran 2018): 12-20 .
AMA Aydın A. D. TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi. 2018; 1(1): 12-20.
Vancouver Aydın A. D. TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi. 2018; 1(1): 12-20.
IEEE A. D. Aydın , "TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME", Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 12-20, Haz. 2018