MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA E-DÖNÜŞÜM: 509 NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN TİCARİ HAYATA ETKİLERİ

21. Yüzyılda, bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişim ve değişim, başta ticaret olmak üzere, birçok alanda kişi ve kurumların iş süreçlerini ve yaşam biçimlerini hızla değiştirmektedir. Küresel çapta, ticari hayatta yaşanan hızlı elektronik dönüşüm, sistemin işleyişindeki en önemli unsurlardan olan muhasebe ve vergi alanında da dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. E-fatura, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-irsaliye, e-gider pusulası, e-bilet, e-dekont, e-sigorta poliçesi gibi elektronik belgeler ve e-defter uygulamaları muhasebe sürecinin işleyişini önemli ölçüde değiştirecektir. Bu yeni döneme, gerek meslek mensupları, gerekse iş dünyasının hazır olabilmesi için yoğun bir şekilde bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması, yasal düzenlemelerin ve teknolojik altyapının en etkin şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda, 19.10.2019 tarihinde yayınlanan 509 nolu VUK Genel Tebliğinin ticari hayata getireceği etkileri inceleme konusu yapılmıştır.

___

Allahverdi, M. ve Karaer, M. (2019). E-dönüşümün muhasebe mesleği yeterlilikleri üzerindeki etkileri ve Türkiye’de lisans düzeyi muhasebe eğitiminin mesleki yeterlilikler açısından analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(1), 246-273. http://dx.doi.org/10.31460/mbdd.424178.

Elçin, R., Gerekan, B., ve Usta, M. (2018). E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Uygulamalarına Geçiş Sürecinde Yaşanan Sorunlar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma. Mali Çözüm Dergisi/Financial Analysis, (146), 13-42.

Gönen, S., ve Solak, B. (2017). Maliye Bakanlığı E-Dönüşüm Sürecinin Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Bir Alan Araştırması. Journal of Accounting & Finance, (76), 63-80.

Karasioğlu, F. ve Garip, O. (2019). E-Muhasebe Uygulamaları Kapsamında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Karaman’da Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (2), 433-446.

Öz, E. ve Bozdoğan, D. (2012). Türk Vergi Sisteminde E-Maliye Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 67-92.

Öztürk, M. S., ve Çarıkçı, O. (2019). Elektronik Muhasebe Uygulamaları Kapsamında Geleceğin Muhasebecileri Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), 1007-1026.

Şençiçek, F. T. (2013). Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi: E-Muhasebe. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 89-102.

Tekbaş, İ. (2019). Muhasebenin Dijital Dönüşümü ve Mali Mühendislik, Hümanist Kitap Yayıncılık, İstanbul.

Tektüfekçi, F. (2017). E-Dönüşüm Sürecinde E-Muhasebe Uygulamaları: Türkiye Örneği. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 12(1), 79-88.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (2019), 509 No’lu V.U.K. Genel Tebliği

___

Bibtex @yasa İncelemesi { emid740376, journal = {Ekonomi Maliye İşletme Dergisi}, eissn = {2667-4378}, address = {}, publisher = {Adil AKINCI}, year = {2020}, volume = {3}, number = {1}, pages = {75 - 84}, doi = {10.46737/emid.740376}, title = {MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA E-DÖNÜŞÜM: 509 NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN TİCARİ HAYATA ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Kurtcebe, Emin} }
APA Utku, M. & Kurtcebe, E. (2020). MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA E-DÖNÜŞÜM: 509 NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN TİCARİ HAYATA ETKİLERİ . Ekonomi Maliye İşletme Dergisi , 3 (1) , 75-84 . DOI: 10.46737/emid.740376
MLA Utku, M. , Kurtcebe, E. "MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA E-DÖNÜŞÜM: 509 NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN TİCARİ HAYATA ETKİLERİ" . Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 3 (2020 ): 75-84 <
Chicago Utku, M. , Kurtcebe, E. "MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA E-DÖNÜŞÜM: 509 NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN TİCARİ HAYATA ETKİLERİ". Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 3 (2020 ): 75-84
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA E-DÖNÜŞÜM: 509 NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN TİCARİ HAYATA ETKİLERİ AU - Mehmet Utku , Emin Kurtcebe Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.46737/emid.740376 DO - 10.46737/emid.740376 T2 - Ekonomi Maliye İşletme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 84 VL - 3 IS - 1 SN - -2667-4378 M3 - doi: 10.46737/emid.740376 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ekonomi Maliye İşletme Dergisi MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA E-DÖNÜŞÜM: 509 NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN TİCARİ HAYATA ETKİLERİ %A Mehmet Utku , Emin Kurtcebe %T MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA E-DÖNÜŞÜM: 509 NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN TİCARİ HAYATA ETKİLERİ %D 2020 %J Ekonomi Maliye İşletme Dergisi %P -2667-4378 %V 3 %N 1 %R doi: 10.46737/emid.740376 %U 10.46737/emid.740376
ISNAD Utku, Mehmet , Kurtcebe, Emin . "MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA E-DÖNÜŞÜM: 509 NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN TİCARİ HAYATA ETKİLERİ". Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 3 / 1 (Haziran 2020): 75-84 .
AMA Utku M. , Kurtcebe E. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA E-DÖNÜŞÜM: 509 NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN TİCARİ HAYATA ETKİLERİ. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi. 2020; 3(1): 75-84.
Vancouver Utku M. , Kurtcebe E. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA E-DÖNÜŞÜM: 509 NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN TİCARİ HAYATA ETKİLERİ. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi. 2020; 3(1): 75-84.
IEEE M. Utku ve E. Kurtcebe , "MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA E-DÖNÜŞÜM: 509 NOLU V.U.K. GENEL TEBLİĞİNİN TİCARİ HAYATA ETKİLERİ", Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 75-84, Haz. 2020, doi:10.46737/emid.740376