Kazakistan’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

Kazakistan kömür, petrol, doğalgaz ve uranyum gibi fosil kaynaklara zengindir ve rüzgar, güneş, hidroelektrik ve biyokütle gibi önemli yenilenebilir enerji potansiyeline sahiptir. Fakat yüksek yenilenebilir enerji potansiyeline rağmen Kazakistan enerji üretimi için fosil yakıtlara son derece bağımlıdır. Ülkede toplam enerji üretiminin %75’ini kömür yakıtlı santraller oluşturmaktadır. Buna ek olarak, Kazakistan GSYİH'ye sera gazı emisyonları açısından GSYİH doları başına 3,38 kg sera gazı emisyonu olarak dünyada birinci sırada yer almaktadır. Dolayısıyla fosit yakıtların kullanımı sera gazı emisyonları nedeniyle insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileriyle ilgili endişelere yol açmaktadır. Bu bağlamda, yenilenebilir enerji kaynakları, dünyadaki enerji arz açığını kapatmak ve ulusal sera gazı emisyonlarını azaltmak için giderek daha cazip bir seçenek haline gelmektedir. Bu çalışmada, Kazakistan’daki yenilenebilir enerji teknolojilerinin yayılmasını engelleyen çeşitli faktörler gözden geçirilmiştir. Kazakistan’da yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesini engelleyen düşük elektrik tarifeleri, iletim kayıpları, eski ve verimsiz teknolojiler, zayıf düzenleyici ve yasal çerçevelerin yanı sıra yüksek riskli bir iş ortamı gibi faktörler bulunmaktadır. Çalışmada söz konusu engellerin üstesinden gelmek için potansiyel tedbirler önerilmiştir.

Renewable Energy Potential in Kazakhstan

Kazakhstan is rich in fossil resources such as coal, oil, natural gas and uranium and has significant renewable energy potential such as wind, solar, hydropower and biomass. But despite its high renewable energy potential, Kazakhstan is highly dependent on fossil fuels for energy production. Coal-fired power plants account for 75% of the total energy production in the country. In addition, Kazakhstan ranks first in the world in terms of greenhouse gas emissions to GDP as 3.38 kg greenhouse gas emissions per dollar of GDP. Therefore, the use of fossil fuels raises concerns about their impact on human health and the environment due to greenhouse gas emissions. In this context, renewable energy sources are becoming an increasingly attractive option to close the world's energy supply gap and reduce national greenhouse gas emissions. In this study, various factors preventing the spread of renewable energy technologies in Kazakhstan were reviewed. Low electricity tariffs in Kazakhstan prevents the development of renewable energy sources, transmission losses, and inefficient and old technologies, weak regulatory and legal frameworks, as well as high-risk business environments there are factors such as. The study suggested potential measures to overcome these obstacles

Kaynakça

Biogas, Z. (2011). First biogas plant started energy production in Kazakhstan. http://zorg-biogas.com Erişim: 09.07.2018

BMZ (2017). Renewable Energies in Central Asia. Country Chapter: Republic of Kazakhstan. Germany Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Erişim: www.gtz.de

BP (2019). BP Statistical Review of World Energy 2019, https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf Erişim: 13.01.2020

Dünya Bankası. (2020). World Bank Open Data. Available from: https://www. data.worldbank.org.

Enerdata. (2018). Global Enerji İstatistiği Yıllığı 2017. www.yearbook.enerdata.net

Energy Partner LLP (2014). Biomass and biogas in Kazakhstan report. Erişim: www.energypartner.kz

ERI (2015). “Kazakistan`da Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Üzerine Değerlendirmeler”, Eurasian Research Institute, Weekly Analysis e-bulletin. http://www.ayu.edu.tr/static/aae_haftalik/aae_bulten_tr_22.pdf

Gómez, A., Dopazo, C., & Fueyo, N. (2014). The causes of the high energy intensity of the Kazakh economy: A characterization of its energy system. Energy, 71, 556-568.

IRENA (2019). Renewable Energy Statistics 2019., https://www.irena.org/publications/2019/Jul/Renewable-energy-statistics-2019 Erişim: 13.01.2020

Kaygusuz, K. (2012). Energy for sustainable development: A case of developing countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(2), 1116-1126.

Kazenergy (2018). National Energy Report. Kazakhstan Association of Oil-Gas and Energy Organizations 2017. Available at: http://kazenergy.com/

Kazinform Ajansı (2018). http://www.kazakistan.kz/kazakistan-gunes-enerjisine-yatirim-yapiyor/ Erişim: 09.08.2018

Karatayev, M., & Clarke, M. L. (2016). A review of current energy systems and green energy potential in Kazakhstan. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55, 491-504.

KEGOC, (2017). 2018-2030 jj. aralığındağı Qazaqstan BÉJ élektr énergïyası men qwatınıñ boljamdıq teñgerimi. (2018-2030 dönemi. Kazakistan'ın tahmini elektrik gücü ve kapasitesi). https://www.kegoc.kz

KEGOC (2019). Regular review of electric balance and energy efficiency in Kazakhstan. Kazakhstan Electricity Grid Operating Company 2018. Available at: www.kegoc.kz

NRGI (2017). Kazakhstan report. Natural Resource Governance Institute 2017. Erişim: www.resourcegovernance.org

Oprisan, M. (2011). Prospects for coal and clean coal technologies in Kazakhstan. IEA Clean Coal Centre.

REN21, (2019). Renewables 2019 Global Status Report, https://www.ren21.net/gsr-2019/ Date of access: 15.01.2020

Syzdykova, A., Tanrıöven C., (2018). Petrol Fiyatlarının Kazakistan’daki Makroekonomik Aktiviteler Üzerindeki Etkisi, 3rd Internatıonal Congress on Economics, Finance and Energy. Almaty/Kazakhstan.

UNDP (2017). Lessons learnt from the Kazakhstan: wind power market development initiative. United Nations Development Program Kazakhstan 2016. Available at: www.undp.kz

USDA (2018). Kazakhstan: Agriculture Overview. https://www.fas.usda.gov/regions/kazakhstan Erişim: 17.11.2018

Wilkins, G. (2010). Technology transfer for renewable energy. Routledge.

WNA (2014). Russia helps Kazakh nuclear power plants. World Nuclear Association 2014. Erişim: www.world-nuclear-news.org

WNA (2017). Kazakhstan: Facts and figures. World Nuclear Association 2017. London. UK. Erişim: www.world-nuclear.org

Yılmaz, M. (2012). Türkiye’nin enerji potansiyeli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi açısından önemi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 4(2), 33-54.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad699911, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {79 - 88}, doi = {10.38009/ekimad.699911}, title = {Kazakistan’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli}, key = {cite}, author = {Syzdykova, Aziza} }
APA Syzdykova, A . (2020). Kazakistan’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 79-88 . DOI: 10.38009/ekimad.699911
MLA Syzdykova, A . "Kazakistan’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 79-88 <
Chicago Syzdykova, A . "Kazakistan’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 79-88
RIS TY - JOUR T1 - Kazakistan’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli AU - Aziza Syzdykova Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38009/ekimad.699911 DO - 10.38009/ekimad.699911 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 88 VL - 2 IS - 1 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.699911 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Kazakistan’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli %A Aziza Syzdykova %T Kazakistan’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli %D 2020 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 2 %N 1 %R doi: 10.38009/ekimad.699911 %U 10.38009/ekimad.699911
ISNAD Syzdykova, Aziza . "Kazakistan’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (Nisan 2020): 79-88 .
AMA Syzdykova A . Kazakistan’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 2(1): 79-88.
Vancouver Syzdykova A . Kazakistan’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 2(1): 79-88.
IEEE A. Syzdykova , "Kazakistan’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 79-88, Nis. 2020, doi:10.38009/ekimad.699911