Covid-19 Krizi ve IMF Destekli Maliye Politikalarının Gerekliliği

Bu makalede gelişmekte olan ülkelerin ve Türkiye ekonomisinin COVID-19 krizine hangi şartlarda yakalandığı ve kriz aşamasında Dünya’da nasıl bir maliye politikası uygulamasına gidildiği araştırılmıştır. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de uygulanan maliye politikalarının COVID-19 krizinin ekonomik etkilerini karşılamada yeterli olup olmadığının ve IMF destekli istikrar politikalarının gerekliliğinin araştırılmasıdır. Çalışmada gelişmekte olan ülkelerin krize yüksek kamu borcu, enflasyon, işsizlik, düşük büyüme oranları ve sermaye çıkışları ile yakalandığı görülmüştür. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de krizin ekonomik etkilerini hafifletmek için “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı altında genişletici maliye politikaları uygulanmıştır. Çalışmada, Türkiye’de krizin etkilerini hafifletmek üzere alınan önlemler önemli olmakla birlikte özellikle işsizlik sigortası ve gelir vergisi gibi otomatik istikrar sağlayıcıların bir maliye politikası aracı olarak kullanılması ve firmalara ve hane halklarına ek desteklerin sağlanması gerektiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede dış kaynak ihtiyacının swap anlaşmaları ile sağlanamaması nedeniyle IMF’den alınacak krediler ile sağlanmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Covıd-19 Crisis and the Requirements of IMF Supported Fiscal Policies

In this article, it has been investigated that the conditions under which developing countries and Turkey's economy were caught the COVID-19 crisis and what kind of fiscal policy is implemented in the world during the crisis phase. The main objective of the study is to investigate whether the fiscal policy implemented in Turkey is enough to meet the economic effects of the COVID-19 crisis, and the necessity of IMF-supported stabilization policies. In the study, it was seen that developing countries were caught the crisis with high public debt, inflation, unemployment, low growth rates and capital outflows. As in many countries, in Turkey as well, expansionary fiscal policies under the name of “Economic Stability Shield” have been implemented in order to mitigate the economic impact of the crisis. In this study, as well as the measures taken to mitigate the effects of the crisis in Turkey, it has been found that the need of using automatic stabilizers such as the unemployment insurance and the income tax as a fiscal policy tool, and providing additional support to firms and households. In this context, it was concluded that it would be appropriate to meet the external resource need with the loans to be obtained from the IMF, since it cannot be met with swap agreements.

Kaynakça

Buluş ve Kabaklarlı., (2010). “1929 Ekonomik Buhranı ile Son Dönem Global Krizinin Karşılaştırılması”,2010, Sayı:19, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/289155,1-22, (Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2020).

Çakmaklı, C. vd., (2020). “Covid 19 and Emerging Market: Epidemiological Multi-Sector Model For Small Open Economy with an Aplication to Turkey”, NBER Working Paper 27191, Cambridge, www.nber.org,1-71, (Erişim Tarihi: 8 Haziran 2020).

Eğilmez, M., (2020). “Para Basımı ve IMF’nin Yeni İmkanı”, www.mahfieğilmez.com (Erişim Tarihi:22,07.2020).

Elgin, C. vd., (2020). “Economic Policy Responces to Pandemic: Developing the Covid-19”, Economic Stimulus Index, www.voxeu.org, (Erişim Tarihi: 8 Haziran 2020).

Faria e Casstro, M., (2020). “Fiscal Policy During a Pandemic”, Working Paper 2020-006E, Federal Rezerve Bank of St LOUIS, s:1-45 , https://s3.amazonaws.com/real.stlouisfed.org/wp/2020/2020-006.pdf, (Erişim Tarihi: 21 Haziran 2020).

Haizine ve Maliye Bakanlığı., (2020). “Borç Göstergeleri”, www.hmb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 20 Haziran 2020)

IMF., (2013). “World Economic Outlook,” April,2013, www.imf.org, (Erişim Tarihi: 10 Haziran 2020).

IMF., (2020a). “Policies to Support People During The COVID-19 Pandemic”, 1-26, www.imf.org, (Erişim Tarihi 14 Haziran 2020).

IMF., (2020b). “World Economic Outlook”,2020, www.imf.org.tr (Erişim Tarihi 15 Haziran2020).

IMF., (2020d). “Fiscal Policies to Protect People During the Coranavirüs Outbreak, Question and Answer,” https://blogs.imf.org/2020/03/05/fiscal-policies-to-protect-people-during-the-coronavirus-outbreak/ (Erişim Tarihi:15 Haziran 2020)

IMF., (2020e). “The IMF Response to COVID-19” What is the fund doing to help countries during the coronavirüs crisis?, https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19#Q1,( Erişim Tarihi:23.07.2020).

IMF., (2020f). “Policy Steps to Address the Corona Crisis,” https://www.imf.org/en/ Publications/ Policy- Papers/Issues/2020/03/16/Policy-Steps-to-Address-the-Corona-Crisis-49262, ( Erişim Tarihi: 27 Temmuz 2020)

IMF., (2020g).“How the IMF Can Help Countries Adress the Economic Impact of Coronavirüs”, https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2020/02/28/how-the-imf-can-help-countries-address-the-economic-impact-of-coronavirus, ( Erişim Tarihi:24.07.2020).

IMF.,(2020c). “The IMF’s Response to COVID-19, Oustions and Answers”, https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19 (Erişim Tarihi: 25 Haziran 2020).

Molino, L. ve Viani,F., (2019). “Capital Flow to Emerging Economies: Recent Developments and Drivers”, Economic Bulletin, www.bde.es, (Erişim Tarihi: 10 Haziran 2020).

Mühleisen, M., (2020). “Coronavirus Economic Planning: Hoping for the Best, Prepared for the Worst,” IMF Blog website: https://blogs.imf.org/2020/03/12/coronavirus-economic-planning-hoping- for-the-best-prepared-for-the-worst/ (Erişim Tarihi: 24.07.2020)

Statista (2020), Value of COVID-19 stimulus packages in the G20 as share of GDP 2020 Published by Statista Research Department, Nov 26, https://www.statista.com/statistics/1107572/covid-19-value-g20-stimulus-packages-share-gdp/

TCMB., (2020a). “Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri,” Mart 2020, www.tcmb.gov.tr, (Erişim Tarihi: Haziran, 2020)

TCMB., (2020b). “Korona Virüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirler”, www.tcmb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 29 Haziran 2020)

TİM, “14 Nisan 2020 İtibari ile COVID-19 ile Mücadele İçin Ülkemizde Alınan Tedbirler”,2020, www.tim.org.tr, 1-28, (Erişim Tarihi: 10 Haziran 2020

Yardımcı, M. vd., (2017). “1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme”, Dünden Bugüne Ekonomi Yorumları,242-268, www.library.ecoer.org. (Erişim Tarihi: 8 Haziran 2020.)

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad776850, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {209 - 222}, doi = {10.38009/ekimad.776850}, title = {Covid-19 Krizi ve IMF Destekli Maliye Politikalarının Gerekliliği}, key = {cite}, author = {Fırat, Meral} }
APA Fırat, M . (2020). Covid-19 Krizi ve IMF Destekli Maliye Politikalarının Gerekliliği . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 209-222 . DOI: 10.38009/ekimad.776850
MLA Fırat, M . "Covid-19 Krizi ve IMF Destekli Maliye Politikalarının Gerekliliği" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 209-222 <
Chicago Fırat, M . "Covid-19 Krizi ve IMF Destekli Maliye Politikalarının Gerekliliği". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 209-222
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Krizi ve IMF Destekli Maliye Politikalarının Gerekliliği AU - Meral Fırat Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38009/ekimad.776850 DO - 10.38009/ekimad.776850 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 222 VL - 2 IS - 3 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.776850 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Covid-19 Krizi ve IMF Destekli Maliye Politikalarının Gerekliliği %A Meral Fırat %T Covid-19 Krizi ve IMF Destekli Maliye Politikalarının Gerekliliği %D 2020 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 2 %N 3 %R doi: 10.38009/ekimad.776850 %U 10.38009/ekimad.776850
ISNAD Fırat, Meral . "Covid-19 Krizi ve IMF Destekli Maliye Politikalarının Gerekliliği". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 2 / 3 (Aralık 2020): 209-222 .
AMA Fırat M . Covid-19 Krizi ve IMF Destekli Maliye Politikalarının Gerekliliği. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 2(3): 209-222.
Vancouver Fırat M . Covid-19 Krizi ve IMF Destekli Maliye Politikalarının Gerekliliği. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 2(3): 209-222.
IEEE M. Fırat , "Covid-19 Krizi ve IMF Destekli Maliye Politikalarının Gerekliliği", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 3, ss. 209-222, Ara. 2020, doi:10.38009/ekimad.776850