Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Mali ve Hukuki Sonuçları

Global ölçekte gerçekleşmiş olan yolsuzluk, hile ve suiistimal kaynaklı olaylar bağımsız denetime olan talebi artırmıştır. Her geçen gün şirketlerin artması ve muhasebe bilgi sistemlerinin karmaşıklığı da göze alındığında bağımsız denetim mesleğine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Hile, yolsuzluk ve çalışanların yapmış olduğu hatalar, başta şirketler olmak üzere kamuoyunu, bilgi kullanıcılarını ve yatırımcıları olumsuz etkilemektedir. Bağımsız denetim uygulanmamış şirketler, faaliyette oldukları diğer şirket ve kurumlar içinde tehlike arz etmektedir. Bu çalışmada amaç bağımsız denetimin yapılmaması durumunda oluşabilecek finansal ve hukuki sonuçların ortaya çıkarılmasıdır. Kanun ve finansal veriler üzerinden analiz yapan çalışmamız sonucunda bağımsız denetim yaptırmayan şirketlerin, hükümsüzlük, idari para cezası ve fesih gibi yaptırım oluşturabilecek durumlarla karşı karşıya kalacakları ve finansal anlamda sıkıntılar yaşayacakları tespit edilmiştir. Bu bağlamda bağımsız denetimden önce şirketlerin iç kontrol sistemlerini oluşturmaları öneri olarak sunulmaktadır. 

FINANCIAL AND LEGAL CONSEQUENCES OF NON-IMPLEMENTATION OF INDEPENDENT AUDIT

Globally occured fraud and lawlessness issues result in increased independent auditing request. While the complexity of accounting information and number of corporations / institutions are increasing, independent auditing is becoming more important and necessary day by day. Accounting fraud and faults by employees affect negatively not only companies and institutions but also investors, information users and public opinion. The company or institutions that are not audited from independent auditor will be crucial and risky to the corporations make accounting operations with them. The aim of this study is to reveal the financial and legal consequences that may occur if independent audit is not performed. As a result of the analysis on financial and legal datas; companies or institutions that provides regulations but not audited from an independent auditor, may face to face with fiscal and legal sanctions. In this context, before an independent audit, companies should implement an internal control systems. 

Kaynakça

4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 24366, Cilt: 40, 7 Nisan 2001

5684 Sigortacılık Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 26552, Cilt: 46, 14 Haziran 2007

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı:27846, 13 Ocak 2011

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28513, Cilt: 53, 30 Aralık 2012

Arslan, Ö., (2015). Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Hukuki Sonuçları, Mali Çözüm Dergisi, Sayfa: 73-85, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/ malicozum/132malicozum/007_%C3%B6zkan_ARSLAN_.pdf, (Erişim Tarihi: 06.02.2019).

Ataman, B., & Cavlak, H., (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ile Tam Set Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Karşılaştırılması, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 3, Cilt: 2, Sayfa: 153-163

Bayram, G., Bağımsız Denetim Ve Süreçleri Slayttı, http://www.dt-audit.com/dosyalar/Kutuphane/1/Bag%C4%B1ms%C4% B1zdenetimsurecleri.pdf, (Erişim Tarihi: 05.02.2019).

Çelik, A., (2005). Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, (2015). Denetim Türleri, Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, Yayın:130, 2015, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar /130/2%20denetim%20turleri.pdf, (Erişim Tarihi: 05.02.2019).

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Neler Getiriyor? http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/BOB%C4%B0_FRS_Sorular_.pdf_172.pdf, (Erişim Tarihi: 05.02.2019).

Kamu Gözetimi Kurumu, Bağımsız Denetim Standartları, http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/5164/Standartlar-ve-I%CC%87lke-Kararlar%C4%B1 (Erişim Tarihi: 05.02.2019).

Selimoğlu, Özbirecikli & Uzay, (2017). Bağımsız Denetim Türkiye Denetim Standartlarıyla Uyumlaştırılmış, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

Solak, B., (2016). Bağımsız Denetçilerin İş Yükü İş Performansı Ve Denetim Kalitesi, Gazi Kitabevi, Ankara

Türkmen, N., (2017). Bağımsız Denetim Yaptırmayanı Kötü Günler Bekliyor, Sözcü Gazetesi, https://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/nedim-turkmen/bagimsiz-denetim-yaptirmayani-kotu-gunler-bekliyor-1872752/, (Erişim Tarihi: 06.02.2019).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad529133, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {121 - 134}, doi = {10.38009/ekimad.529133}, title = {Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Mali ve Hukuki Sonuçları}, key = {cite}, author = {Bağatır, Yusuf} }
APA Bağatır, Y . (2019). Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Mali ve Hukuki Sonuçları . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 121-134 . DOI: 10.38009/ekimad.529133
MLA Bağatır, Y . "Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Mali ve Hukuki Sonuçları" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 121-134 <
Chicago Bağatır, Y . "Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Mali ve Hukuki Sonuçları". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 121-134
RIS TY - JOUR T1 - Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Mali ve Hukuki Sonuçları AU - Yusuf Bağatır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38009/ekimad.529133 DO - 10.38009/ekimad.529133 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 134 VL - 1 IS - 2 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.529133 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Mali ve Hukuki Sonuçları %A Yusuf Bağatır %T Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Mali ve Hukuki Sonuçları %D 2019 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 1 %N 2 %R doi: 10.38009/ekimad.529133 %U 10.38009/ekimad.529133
ISNAD Bağatır, Yusuf . "Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Mali ve Hukuki Sonuçları". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 / 2 (Nisan 2019): 121-134 .
AMA Bağatır Y . Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Mali ve Hukuki Sonuçları. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(2): 121-134.
Vancouver Bağatır Y . Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Mali ve Hukuki Sonuçları. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(2): 121-134.
IEEE Y. Bağatır , "Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Mali ve Hukuki Sonuçları", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 121-134, Nis. 2019, doi:10.38009/ekimad.529133