Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Yapılmış Olan Çalışmaların Analizi

Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğu yıllarda ekonomik anlamda oldukça olumsuz şartlara sahiptir. Bunun en temel nedeni, Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralınan yüksek tutarlı borçlar ve savaşlarda hayatını kaybeden genç nüfusun ülkedeki işgücünü olumsuz etkilemesidir. Bu ekonomik olumsuzlukları minimum seviyelere indirebilmek ve ülkenin ekonomik anlamda kalkınabilmesini sağlayabilmek amacıyla Atatürk tarafından bir dizi ekonomi politikaları uygulanmıştır. İki farklı dönem aralığında incelenebilen bu politikaların ilki 1923 ve 1929 dönem aralığını kapsayan dışa açık ekonomi modelidir. Bunun ardından, 1929-1938 dönem aralığını kapsayan devletçi ekonomi uygulamaları söz konusudur. Atatürk tarafından uygulanan bu ekonomi politikalarının çok başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu büyük başarı literatürde birçok yazarın da araştırma konusunu oluşturmuştur.  Bu çalışmada da Atatürk döneminde uygulanan ekonomi politikalarını konu eden çalışmaların analiz edilmiştir. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası yazında taranan bazı makalelerin detayları hakkında bilgi verilmiştir. Sonuç olarak, Atatürk’ün para ve maliye politikalarının detaylıca açıklandığı tarihsel bir çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Belirtilen hususa ek olarak, Atatürk’ün ekonomi politikalarına yönelik sayısal verilerin dikkate alınarak istatistiki bir analizin yapılacağı yeni bir çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Analysis of The Studies on Economic Policies in Atatürk Period

In the year it was first founded, the Republic of Turkey has a very negative economic condition. The main reason for this is the high amount of debts taken from the Ottoman Empire. Additionally, the young population who lost their lives in wars negatively affected the workforce of the country. A number of economic policies have been implemented by Atatürk in order to reduce this economic downturn to the minimum level and enable the economic development of the country. The first of these policies, which can be examined in two different periods, is the open economy model covering the period between 1923 and 1929. Following this, there are state economic applications covering the period of 1929-1938. These economic policies implemented by Atatürk were very successful. This great success has also been the subject of many authors in the literature. In this study, the studies on the economic policies implemented during the period of Atatürk were analyzed. In this context, the details of some national and international articles are identified. As a result, it is seen that there is no historical study in which the monetary and fiscal policies of Atatürk were explained in detail. In addition to the mentioned issue, it is also thought that a new study which will make a statistical analysis by taking into account the numerical data of Atatürk's economic policies will contribute to the literature.

Kaynakça

Adalı, Z., & Yüksel, S. (2017). Causality relationship between foreign direct investments and economic improvement for developing economies. Marmara İktisat Dergisi, 1(2), 109-118.

Aktan, O. H. (1998). Atatürk’ün Ekonomi Politikası: Ulusal Bağımsızlık ve Ekonomik Bağımsızlık. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29-36.

Aytekin, G. K. (2019). Importance of Women Employment in Economy: The Case of Turkey. In Handbook of Research on Contemporary Approaches in Management and Organizational Strategy (pp. 188-206). IGI Global.

Bostancı, M. N. (1996). Cumhuriyetin başlangıç yıllarında ekonomi ve siyaset (Vol. 105). Ötüken Neşriyat.

Çelebi, E. (2002). Atatürk'ün ekonomik reformları ve Türkiye ekonomisine etkileri (1923-2002). Doğuş Üniversitesi Dergisi, 3(1), 17-50

Çolak, M. (2011). Atatürk Döneminde Kültürel, Siyasi ve Ekonomik Bakımdan Türk-Macar İlişkileri (1919-1938). Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2).

Dinçer, H., Yüksel, S., & Şenel, S. (2018). Analyzing the Global Risks for the Financial Crisis after the Great Depression Using Comparative Hybrid Hesitant Fuzzy Decision-Making Models: Policy Recommendations for Sustainable Economic Growth. Sustainability, 10(9), 3126.

Dinçer, H., Yüksel, S., Pınarbaşı, F., & Çetiner, İ. T. (2019a). Measurement of Economic and Banking Stability in Emerging Markets by Considering Income Inequality and Nonperforming Loans. In Maintaining Financial Stability in Times of Risk and Uncertainty (pp. 49-68). IGI Global.

Dinçer, H., Yüksel, S., Adalı, Z., & Aydın, R. (2019b). Evaluating the Role of Research and Development and Technology Investments on Economic Development of E7 Countries. In Organizational Transformation and Managing Innovation in the Fourth Industrial Revolution (pp. 245-263). IGI Global.

Ersin, İ., & Ergeç, E. H. (2018). Harcama Bileşenleri Ve Sektörel İstihdam Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16 (Özel Sayı 1), 161-180.

Eroğlu, N. (2007). Atatürk dönemi iktisat politikaları (1923-1938). Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 23(2), 63-73.

Güler, B. A. (2006). Yönetimde Özerklik Sorunu: Duyunu Umumiyei Osmanlı Meclisi İdaresi 1881-1948. Memleket Siyaset Yönetim, 1, 97.

Hyman, A. (1999). Nation, State and Economy in Central Asia: Does Ataturk Provide a Model?/The Labour Market, Wages, Income and Expenditures of the Population of the Republic of Uzbekistan. Central Asian Survey, 18(1), 138.

Kalaycı, İ. (2009). Atatürk’ün Kalkınma Modeli (AKM): Günümüz Sanayisi İçin Kazanımları. Maliye Dergisi, (156), 152-176.

Kalkavan, H. (2018). Türkiye'nin İktisat Tarihi.İ.Ersin, Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekonomisi (ss. 1-22).Baskı Yeri: Ekin Yayınevi.

Ökçün, G. (2009). İzmir İktisat Kongresi. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 4.

Önsoy, R. (1999). Osmanlı borçları, 1854-1914: mali tutsaklığa giden yol (Vol. 15). Turhan Kitabevi.

Özçelik, Ö., & Tuncer, G. (2007). Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları. Sosyal Bilimler Dergisi, 253-266.

Özel, S. (2002). Atatürk dönemi Türkiye ekonomisi. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, (2), 235-248.

Öztürk, S., & Yıldırmaz, F. (2009). Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi Çöküşü ve Atatürk Dönemi İktisat Politikaları. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(2), 145-165.

Pamuk, Ş. (2017). Osmanlı-Türkiye iktisadî tarihi 1500-1914. İletişim Yayınları.

Sakal, M., & Gölçek, A. G. (2017). Osmanlı Devleti’nde Mali Bunalım ve Reform. Sosyoekonomi, 25(34), 11-32.

Takim, A., & Yilmaz, E. (2010). Economic policy during Ataturks era in Turkey (1923-1938). African Journal of Business Management, 4(4), 549-554.

Tecer, M. (2006). Atatürk Döneminde (1923-1938) Ekonomik Örgütlenme. Amme İdaresi Dergisi, 39(4), 75.

Vural, İ. Y. (2008). Atatürk Dönemi Maliye Politikaları: Liberal İktisattan Karma Ekonomiye. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (20).

Yenal, O. (2010). Cumhuriyet'in iktisat tarihi (Vol. 2028). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Yüksel, S., Mukhtarov, S., Mahmudlu, C., Mikayilov, J. I., & Iskandarov, A. (2018). Measuring International Migration in Azerbaijan. Sustainability, 10(1), 132.

Yüksel, S. (2017). Strategies Out of Global Recession in Emerging Markets: An Application for 2008 Global Crisis. In Global Business Strategies in Crisis (pp. 57-75). Springer, Cham.

Yüksel, S., Eroglu, S., & Ozsari, M. (2016). An Analysis of the Reasons of Internal Migration in Turkey with Logit Method. Business and Management Horizons, 4(2), 34-45.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad492755, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {17 - 25}, doi = {10.38009/ekimad.492755}, title = {Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Yapılmış Olan Çalışmaların Analizi}, key = {cite}, author = {Şenel Uzunkaya, Seçil} }
APA Şenel Uzunkaya, S . (2018). Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Yapılmış Olan Çalışmaların Analizi . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 17-25 . DOI: 10.38009/ekimad.492755
MLA Şenel Uzunkaya, S . "Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Yapılmış Olan Çalışmaların Analizi" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 17-25 <
Chicago Şenel Uzunkaya, S . "Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Yapılmış Olan Çalışmaların Analizi". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 17-25
RIS TY - JOUR T1 - Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Yapılmış Olan Çalışmaların Analizi AU - Seçil Şenel Uzunkaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.38009/ekimad.492755 DO - 10.38009/ekimad.492755 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 25 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.492755 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Yapılmış Olan Çalışmaların Analizi %A Seçil Şenel Uzunkaya %T Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Yapılmış Olan Çalışmaların Analizi %D 2018 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 1 %N 1 %R doi: 10.38009/ekimad.492755 %U 10.38009/ekimad.492755
ISNAD Şenel Uzunkaya, Seçil . "Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Yapılmış Olan Çalışmaların Analizi". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Aralık 2018): 17-25 .
AMA Şenel Uzunkaya S . Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Yapılmış Olan Çalışmaların Analizi. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2018; 1(1): 17-25.
Vancouver Şenel Uzunkaya S . Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Yapılmış Olan Çalışmaların Analizi. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2018; 1(1): 17-25.
IEEE S. Şenel Uzunkaya , "Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Yapılmış Olan Çalışmaların Analizi", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 17-25, Ara. 2019, doi:10.38009/ekimad.492755