“Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri: Teorik Bir Değerlendirme”

Toplu tasıma, kent içerisinde genel mobiliteyi sağlama, istihdam ve eğitim ile ilgili imkânlara ulaşabilmeyi kolaylaştırma, sürdürülebilir bir kent yapısını oluşturma ve otomobil kullanımı sonucu oluşan kirlilik ve tıkanıklık düzeyini azaltma açısından önemli fırsatlar doğuran bir ulaşım türüdür. Dolayısıyla toplu taşıma hizmetlerinden beklenen faydaların sağlanabilmesi, her şeyden bu hizmet türünün etkin bir biçimde sunulmasına bağlıdır. Bu çalışma sürdürülebilir bir toplu taşıma hizmetinin sağlanmasında nasıl bir fiyatlama stratejisinin izlenmesi gerektiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada önce, toplu taşıma sistemlerinde kullanılan fiyatlama stratejileri hakkında bilgiler verilecektir. Daha sonra ise, kullanılan fiyatlama stratejileri; toplu taşıma maliyetlerini karşılama potansiyeli, gelir üretme potansiyeli, adalet, ekonomik etkinlik, maliyet etkinliği vb. kriterler açısından değerlendirilecektir

“Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri: Teorik Bir Değerlendirme”

Kaynakça

Beasley, J & C. Grimsey. “Fares Policy: The Public Interest Report”, 49th International Congress Stockholm, 1991.

Cervero, R. & M. Wachs. "An Answer to the transit Crisis: The Case for Distance-Based Fares." Journal of Contemporary Studies Spring, 1982, pp. 59-70.

Cervero, R. "Flat Versus Differentiated Transit Pricing: What's a Fair Fare?" Transportation, (10), , pp. 211-232. Cervero, R. “Efficiency and Equity: Implications of Transit Fare Policies”, Transportation Research Record, No. 799, 1980, pp. 7-15.

Iles, Richard, Public Transport in Developing Countries, Elsevier, 2005.

Luhrsen, Kurt. F. & Brain. D. Taylor. "The High Cost of Flat Fares: An Examination of Ridership Demographics and Fare Policy at the Los Angeles MTA.", UCLA Institute of Transportation Studies Working Paper, August 1997. http://www.uctc.net/papers/703.pdf. (İndirme Tarihi, 04.2010).

Mark, Streeting & Charles Phil. “Developments in Transit Fare Policy Reform”, 29th Australasian Transport Research Forum http://espace.library.uq.edu.au/eserv/UQ:7732/n128.pdf, 2006 (İndirme Tarihi: 11.10.2009).

Oram, R.L. Deep Discount Fares: Building Transit Productivity with Innovative Pricing, Urban Mass Transportation Administration, Washington, 1988.

Parody, T. E., M. E. Lovely, & DS, Hsu. "Net Cost of Peak and Off-Peak Transit Trips Taken Nationwide by Mode." Transportation Research Record, No. 1266, 1990, pp.139-145.

Smith, Richard. “Urban Public Transport Pricing Schemes The Context and Options”, The Second Seminar of The IMPRINT-EUROPE Thematic Network: “Implementing Reform on Transport Pricing: Identifying Mode-Specific issues”, Brussels, 14th/15th May 2002.

Spock, Linda. “Fare Policy Regarding Regular and/or Inflation-related (“Programmed”) Price Increases”, NYU Wagner Rudin Center for Transportation Policy & Management, November Taylor, Brain. D., Mark Garrett & Hiroyuki Iseki. "Measuring Cost Variability in the Provision of Transit Service." Transportation Research Record, No.1735, 2000, pp. 101-112.

TCRP (Transit Cooperative Research Program). Fare Policies, Structures and Technologies Report, No. 10, Transportation Research Board, Washington, 1996.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ebd66783, journal = {Ekonomi Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-8020}, eissn = {1309-8020}, address = {}, publisher = {Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {131 - 138}, doi = {}, title = {“Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri: Teorik Bir Değerlendirme”}, key = {cite}, author = {BENK, Serkan and AKDEMİR, Tekin} }
APA BENK, S , AKDEMİR, T . (2010). “Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri: Teorik Bir Değerlendirme”. Ekonomi Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 131-138 .
MLA BENK, S , AKDEMİR, T . "“Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri: Teorik Bir Değerlendirme”". Ekonomi Bilimleri Dergisi 2 (2010 ): 131-138 <
Chicago BENK, S , AKDEMİR, T . "“Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri: Teorik Bir Değerlendirme”". Ekonomi Bilimleri Dergisi 2 (2010 ): 131-138
RIS TY - JOUR T1 - “Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri: Teorik Bir Değerlendirme” AU - Serkan BENK , Tekin AKDEMİR Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Ekonomi Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 138 VL - 2 IS - 1 SN - 1309-8020-1309-8020 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ekonomi Bilimleri Dergisi “Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri: Teorik Bir Değerlendirme” %A Serkan BENK , Tekin AKDEMİR %T “Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri: Teorik Bir Değerlendirme” %D 2010 %J Ekonomi Bilimleri Dergisi %P 1309-8020-1309-8020 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD BENK, Serkan , AKDEMİR, Tekin . "“Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri: Teorik Bir Değerlendirme”". Ekonomi Bilimleri Dergisi 2 / 1 (Haziran 2010): 131-138 .
AMA BENK S , AKDEMİR T . “Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri: Teorik Bir Değerlendirme”. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 2010; 2(1): 131-138.
Vancouver BENK S , AKDEMİR T . “Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri: Teorik Bir Değerlendirme”. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 2010; 2(1): 138-131.