Hz. Peygamber’in Şehit Aileleriyle Münasebetleri

Her milletin, uğrunda fedakârlık ettiği kutsalları vardır. Müslüman milletin de, tarih boyunca uğrunda fedakârlık ettiği hatta canını verdiği, İslâmî literatürde mukaddesât adı verilen kutsalları var olagelmiştir ve olacaktır. Bu uğurda canlarını feda edenlere şehit, şehitlerin geride bıraktıkları birinci derecede yakınlarına ise şehit ailesi denilmiştir. Bu çalışmada Hz. Peygamber’in, şehit ailelerine, yani babası şehit olan yetim çocuklara ve şehitlerin birinci derecedeki diğer yakınlarına muamelesi ele alınmaktadır.

The Relations of the Prophet Mohammad With the Families of the Martyrs

Each nation has values for which it sacrifices itself. The muslim states, throughout the history, have had values called the sacred, mukaddesat in Islamic terms, for which it has sacrificed itself and even died. For this value, those who have sacrificed themselves are called the martyrs and the first degree relatives that these martyrs leave behind are the family of the martyrs. In this paper, we deal with the attitude of the prophet Mohammad toward the orphan children, and the other first degree relatives of the martyrs.
EKEV Akademi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1301-6229
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1996
  • Yayıncı: ERZURUM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI