ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ SİSTEMİK VE SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada öğretmen yetiştirme programının değerlendirilmesi; eğitime başlamadan önce, eğitim esnasında ve eğitim gerçekleştikten sonra olmak üzere üç aşamada ve 8 farklı boyutla ele alınmıştır. Program değerlendirilirken, değerlendirme modellerinden Stake, Kirkpatrick ve Stufflebeam' in geliştirmiş olduğu program değerlendirme modelleri kıyaslamalı olarak incelenmiş ve hangi boyutta hangi modelin kullanılabileceği ortaya konmuştur. Sözü geçen üç modelin de öğretmen yetiştirme programının farklı boyutlarında kullanılabileceği belirlenmiştir. Ancak eğitim fakültesinden mezun olanların uzun vadede başarı durumunu gösteren boyut olarak ele alınan toplumsal yapıya katkıyı değerlendirmede üçünün de yetersiz kaldığı görülmüştür.

Öğretmen Yetiştirme Programlarının Sistemik ve Sistematik Değerlendirilmesi

In this study, evaluation of teacher education programs, has taken place in three phases, before the start of training, during training, and after training, and is discussed in 8 different dimensions. When evaluating teacher education programs, Stake, Kirkpatrick and Stufflebeam evaluation models were investigated as a comparative analysis of models of program evaluation. It has been identified that teacher education programs in the above mentioned three models can be used in different dimensions. But all three models were insufficient to assess contribution of social structure for long-term success of the graduates of teacher education programs.

Kaynak Göster

Bibtex @ { etku84232, journal = {Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama}, issn = {2147-1908}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {2}, pages = {54 - 71}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ SİSTEMİK VE SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Özaydın, Betül and Günbatar, Mustafa Serkan and Önal, Nezih and Çakır, Hasan} }
APA Özaydın, B , Günbatar, M , Önal, N , Çakır, H . (2012). ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ SİSTEMİK VE SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 2 (1) , 54-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/etku/issue/6272/84232
MLA Özaydın, B , Günbatar, M , Önal, N , Çakır, H . "ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ SİSTEMİK VE SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ" . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2 (2012 ): 54-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/etku/issue/6272/84232>
Chicago Özaydın, B , Günbatar, M , Önal, N , Çakır, H . "ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ SİSTEMİK VE SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2 (2012 ): 54-71
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ SİSTEMİK VE SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Betül Özaydın , Mustafa Serkan Günbatar , Nezih Önal , Hasan Çakır Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 71 VL - 2 IS - 1 SN - 2147-1908- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ SİSTEMİK VE SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ %A Betül Özaydın , Mustafa Serkan Günbatar , Nezih Önal , Hasan Çakır %T ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ SİSTEMİK VE SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2012 %J Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama %P 2147-1908- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Özaydın, Betül , Günbatar, Mustafa Serkan , Önal, Nezih , Çakır, Hasan . "ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ SİSTEMİK VE SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2 / 1 (Nisan 2012): 54-71 .
AMA Özaydın B , Günbatar M , Önal N , Çakır H . ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ SİSTEMİK VE SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU). 2012; 2(1): 54-71.
Vancouver Özaydın B , Günbatar M , Önal N , Çakır H . ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ SİSTEMİK VE SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2012; 2(1): 54-71.