Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Öz Türkiye’de çim (yeşil alan) araştırmaları çok yenidir ve uzun yıllardır başarısız olan çimlendirme çalışmalarında, bilgi ve araştırmaya dayalı uygulamaların yokluğu en önemli engeli oluşturmaktadır. Türkiye’de çim araştırmalarına öncülük eden Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde 1993 yılında TÜBİTAK desteğiyle başlayan çalışmalarla pek çok temel bilgi üretilmiştir. Bir başka Tübitak desteğiyle yürütülen proje kapsamındaki çalışmalarda, bazı yeni çim seçenekleri fakülte araştırma parsellerinde yetiştirilmiş, bu çim örtülerinin çağdaş tekniklerle; renk, kaplama derecesi, yabancı bitki oranı ve düzlük gibi kalite özellikleri, faktöriyel tesadüf blokları deneme desenine göre düzenlenen parsel denemeleriyle incelenmiştir. 2013-2014 yıllarında iki yıl süreyle yürütülen bu çalışmalarda Cynodon dactylon, Cynodon dactylonxCynodon transvaalensis, Paspalum vaginatum ve Zoysia japonica gibi yeni sıcak iklim çimleri ile konvansiyonel serin iklim çimlerinden oluşan spor saha karışımı seçeneği ele alınmıştır. Sonuçlar, yeni sıcak iklim çimlerinin kış mevsimi dışında ve özellikle yaz mevsimlerinde yüksek kalite özellikleri sergilediklerini, spor saha seçeneğinin ise ikinci yıldan itibaren gerileyip kalitesinin düştüğünü göstermiştir. İncelenen düzlük özelliğinin ise araştırma koşullarında anlamlı sonuçlar vermediği anlaşılmıştır.

Kaynakça

Anonim, 2015. İklim Verileri. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Konak-İzmir.

Açıkgöz, E., 1994. Çim Alanlar Yapım ve Bakım Tekniği. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bursa.

Açıkgöz, N., Akbaş, M.E., Moghaddam, A. ve Özcan, K., 1994. Pc’ler İçin Veritabanı Esaslı Türkçe İstatistik Paketi: TARİST. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, Bornova-İzmir, 131-136s.

Anonim, 2005. The FIFA Quality Concept for Football Turf. FIFA Marketing XTVAG, Grafenciuweg 2, P.O. Box 4250, Switzerland.

Anonim, 2009. The FIFA Quality Concept for Football Turf, Handbook of Requirements May Edition. FIFA Marketing XTVAG, Grafenciuweg 2, P.O. Box 4250, Switzerland, Pp: 24.

Avcıoğlu, R. ve Geren., H., 2000. Değişik Azot Dozlarıyla Biçim Sıklıklarının Bazı Yeşil Alan Buğdaygillerine Etkisi. Tubitak TOGTAG-1725 no’lu Proje, İzmir.

Avcıoğlu, R., 1983. Çayır-Mer’a Bitki Topluluklarının Özellikleri ve İncelenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 466, Bornova-İzmir.

Avcıoğlu, R., 1995. Bitki Fizyolojisi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ders Notu, Bornova-İzmir, 194s.

Avcıoğlu, R., 1997. Çim Tekniği, Yeşil Alanların Ekimi, Dikimi ve Bakımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova-İzmir.

Avcıoğlu, R., Demiroğlu, G. ve Geren, H., 2004. Bazı Yeni Yem Bitkisi Cins, Tür ve Çeşitlerinin Ege Bölgesi Koşullarında Verim ve Yem Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Tubitak TOGTAG-2847 nolu Proje, İzmir.

Avcıoğlu, R., Tapıcı, A., Koçer, H. ve Yolcubal, H., 2007. Tuzlu Çevreler için Sürdürülebilir Çim Bitkisi Seçeneklerine Bir Yaklaşım. III. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Antalya, (2007).

Avcıoğlu, R., ve Soya, H., 1996. Akdeniz İklimine Uygun Bazı Yeşil Alan Buğdaygillerinde Vejetatif Tohumluk Üretimi ile Vejetasyon Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. TUBİTAK Proje No: TOAG-879, Bornova-İzmir.

Avcıoğlu, R. ve Geren, H., 2012. Bazı Sıcak İklim Çim Buğdaygillerinin Akdeniz İklimindeki Performansları Üzerinde Araştırmalar. Anadolu, J. of AARI, 22 (1) 2012, 1-17.

Baker, S.W. and Canaway, P.M., 1993. Concepts of Playing Quality: Criteria and Measurement. International Turfgrass Society Research Journal, Vol. 7, Chapter 20, Pp: 172-181.

Beard, J.B., 1973. Turfgrass Science and Culture. Englewood Cliffs, N, J. Printice Hall, London.

Bilgili, U. ve Açıkgöz, E., 2005. Year-Round Nitrogen Fertilization Effects on Growth and Quality of Sports Turf Mixtures. Journal of Plant Nutrition, Volume 28, Issue 2, Pp: 299-307.

Brosnan, J.T. and Deputy, J., 2008. Zoysiagrass. Turf Management, TM-8, Cooperative Extension Service.

Demiroğlu Topçu, G. and Özkan, Ş.S., 2016. Turf Ecology. International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium, 16-19 May 2016, The Abstract Book, Pp:63, Kars/Turkey.

Demiroğlu, G., Geren, H., Kır, B., Avcıoğlu, R., 2010. Performances of Some Cool Season turfgrass cultivars in Mediterranean environment: II. Festuca arundinacea schreb., Festuca ovina L., Festuca rubra spp. rubra L., Festuca rubra spp. trichophylla gaud and Festuca rubra spp. commutata gaud. Turkish Journal of Field Crops, 15(2): 180-187.

Demiroğlu, G., Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H. 2015. An investigation on the adaptability of some new perennial ryegrass (Lolium perenne l.) cultivars in turf areas under coastal part of Aegean region conditions. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47 (1), 71-78.

Duncan, R.R. and Carrow, R.N., 2005. Managing seashore paspalum greens. Golf Course Management, 73, 114-118.

Dunn, J. H., Scheffer, K.M. and Halisky, P.M., 1981. Thatch and Quality of Meyer Zoysia in Relation to Management. Agron. J. 73, Pp: 949-952.

Elmalı, Y. ve Avcıoğlu, R., 1992. Ege Sahil Kuşağında Yetiştirilen Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea)’ın Bazı Agronomik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü. Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova-İzmir.

Kacar, B. ve Katkat, V., 2007. Bitki Besleme. Nobel Yayın No: 849, Fen ve Biyoloji Yayınları Dizisi, 29.

Kır, B., Avcıoğlu, R., Salman, A. and Özkan, Ş.S., 2014. Soccer Playing Characteristics of Some Soccer Fields Around Izmir/Turkey under Mediterranean Conditions. 25th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 25-27 September 2014, Book of Abstracts, Pp: 17, Cesme/Turkey.

Miele, S., Volterrani, M., Gaetani, M., Grossi, N., Pardini, G. and Chelini, M., 1995. Modificazioni Cromatiche Di Specie Graminacee Da Tappeti Erbosi In Conseguenza Dello Stres Idrıco. Riv. Argon., 29, Pp: 152-159.

Morris, K.N., 2002. National turfgrass evaluation program. US Dep. of Agric., Beltsville, Maryland.

Orchard, J., 2002. Is There a Relationship Between Ground and Climatic Conditions and Injuries in Football. Sports Med.; 32 (7): 419-432.

Ralish, G., 2008. Paspalum vaginatum: An Alternative to Bermudagrass. Turfgrass Culture, ORH 3222c, http://grove.ufl.edu/~turf/turfcult/ralish.html

Ries, S., Cockerham, S., Weng, V. and Gibeault, V., 2006. Color of Six Warm Season Turfgrass Cultivars of Two Species from Winter to Summer. ASA-CSSA-SSSA, 2006 International Meeting, November 12-16, Indianapolis.

Salisbury, F.B. and Ross, C.W., 1992. Plant Physiology. Wadsworth Pub. Com., Inc., Belmont, California-USA.

Salman, A. ve Avcıoğlu, R., 2008. Farklı Gübre Dozlarının Bazı Serin ve Sıcak İklim Çimlerinin Yeşil Alan Performanslarına Etkisi. (Doktora Tezi), E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova-İzmir.

Trenholm, L.E. and Unruh, J.B., 2007. Seashore Paspalum for Florida Lawns. http://edis.ifas.ufl.edu/EP059.

Trenholm, L.E., Unruh, J.B. and Cisar, J.L., 2007. Selecting a Turfgrass for Florida Lawns. University of Florida, Ifas Extensiom, ENH04, Florida, USA.

Volterrani, M. and Magni, S., 2004. Species And Growing Media For Sports Turfs In Mediterranean Area. I International Conference on Turfgrass Management and Science for Sports Fields, ISHS Acta Horticulturae 661.

Yılmaz, M. ve Avcıoğlu, R., 2000. Yeşil Alan ve Erozyon Kontrol Bitkisi Olarak Kullanılan Bazı Buğdaygillerin Tokat Şartlarında Yeşil Alana Uygunlukları ve Tohum Verimleri Üzerinde Araştırmalar. (Doktora Tezi), E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova-İzmir.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { zfdergi393813, journal = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {55}, pages = {21 - 30}, doi = {10.20289/zfdergi.393813}, title = {Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kır, Behçet and Salman, Ali and Avcıoğlu, Rıza and Özkan, Şükrü Sezgi} }
APA Kır, B , Salman, A , Avcıoğlu, R , Özkan, Ş . (2018). Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 55 (4) , 21-30 . DOI: 10.20289/zfdergi.393813
MLA Kır, B , Salman, A , Avcıoğlu, R , Özkan, Ş . "Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma" . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 55 (2018 ): 21-30 <
Chicago Kır, B , Salman, A , Avcıoğlu, R , Özkan, Ş . "Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 55 (2018 ): 21-30
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma AU - Behçet Kır , Ali Salman , Rıza Avcıoğlu , Şükrü Sezgi Özkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.393813 DO - 10.20289/zfdergi.393813 T2 - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 30 VL - 55 IS - 4 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.393813 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma %A Behçet Kır , Ali Salman , Rıza Avcıoğlu , Şükrü Sezgi Özkan %T Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1018-8851-2548-1207 %V 55 %N 4 %R doi: 10.20289/zfdergi.393813 %U 10.20289/zfdergi.393813
ISNAD Kır, Behçet , Salman, Ali , Avcıoğlu, Rıza , Özkan, Şükrü Sezgi . "Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 55 / 4 (Aralık 2018): 21-30 .
AMA Kır B , Salman A , Avcıoğlu R , Özkan Ş . Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 55(4): 21-30.
Vancouver Kır B , Salman A , Avcıoğlu R , Özkan Ş . Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 55(4): 21-30.
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1018-8851
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ege Üniversitesi

66.6b35.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kentsel Doku İçinde Yer Alan Modern Alışveriş Merkezlerinin Peyzaj Tasarım Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi: Manisa İli Forum Magnesia ve İzmir İli Optimum Outlet Alışveriş Merkezleri Örneği

Bahriye Gülgün Aslan, Kübra Yazici, Bahar Türkylmaz Tahta

Zeytinyağında Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Dikili İlçesi Örneği

Mehmet AĞIR, Cengizhan BORAN, Fatih ÖZDEN, M.metin ARTUKOĞLU

Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri

Bülent YAĞMUR, Bülent OKUR

Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayısı ve Malondialdehit Miktarı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Elif ÖZER, Harun KESENKAŞ, Özer KINIK, Oktay YERLİKAYA

Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Behçet KIR, Ali SALMAN, Rıza AVCIOĞLU, Şükrü Sezgi Özkan

Kapari Tohumlarının Çimlenmesinin İyileştirilmesinde Farklı Tohum Uygulamalarının Etkisinin Belirlenmesi

Adem GÖKÇÖL, İbrahim DUMAN

Batman İli Beşiri İlçesi Mera Vejetasyonlarının Bazı Özellikleri

Seyithan Seydoşoğlu, Kağan Kökten

Keçi Sütü İşleyen İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Yapılarının Analizi: İzmir, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Örneği

Harun KESENKAŞ, Sait ENGİNDENİZ, A. Ferhan SARVAN, Duygu AKTÜRK, Nedim KOŞUM, Turgay TAŞKIN, Mukadderat GÖKMEN, Ayşe UZMAY

Fide Üretim Tesisleri Simülasyonunda Ozon Gazı ile Dezenfeksiyon Olanakları Üzerinde Araştırmalar

Nedim ÇETİNKAYA

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ’NDE İNOVASYON SÜRECİ ve KÜLTÜRÜ

Murat BOYACI