Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Öz ÖZ Amaç: Bu çalışmada PR64G46, Sanbro MR ayçiçeği çeşitleri ve HA-460 hattının ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara halstedii)’nin 703 ve 710 no’lu ırklarına karşı dayanıklılığının tüm, mildiyö ırklarına hassas (duyarlı) HA-89 hattı ile karşılaştırılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem: Çalışmalar, Ege Üniversitesi’nde kontrollü koşullarda gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışmada Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından gönderilen, dayanıklı olduğu bilinen, PR64G46, Sanbro MR ayçiçeği çeşitleri ve HA-460 hattı kullanılmıştır. Çalışmada kullanılacak referans mildiyö ırkları Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir. Çalışmada hastalık şiddeti değerlendirmesi, Viranyi ve Bartha’nın geliştirdiği hastalık şiddeti değerlendirme skalasına göre yapılmıştır. Uygulanan yapay inokulasyon testlerinden sonra, hastalık şiddetleri skalaya göre hesaplanmıştır. Bulgular: HA-89 hattı 703 no’lu mildiyö ırkına % 47,57 ve 710 no’lu mildiyö ırkına % 51,06 oranında duyarlı bulunmuştur. HA-460 hattı 703 no’lu mildiyö ırkına % 73,06 ve 710 no’lu mildiyö ırkına % 78,02 oranında çok dayanıklı bulunurken, PR64G46 çeşidi 703 no’lu mildiyö ırkına % 92,15 ve 710 no’lu mildiyö ise, ırkına % 88,35 oranında çok dayanıklı saptanmıştır. Sonuç: Sanbro MR çeşidi 703 no’lu mildiyö ırkına % 98,04 oranında ve 710 no’lu mildiyö ırkına ise % 92,15 oranında “çok dayanıklı” bulunmuştur.

___

 • Akpınar E. 2017. Ayçiçeğinde mildiyö (köse) hastaliğina dayanikli genotiplerin moleküler markirlar kullanilarak belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
 • Anonim. 2015. Ayçiçeği ve ayçiçek yağı üretimi, ithalatı ve sorunları. Ziraat Mühendisleri Odası. http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_ detay.php?kod=23161&tipi=17&sube (Erişim tarihi: 7 Ocak 2015).
 • Antonova T, Iwebor M, Araslanova N. 2008. Races of Plasmopara halstedii on sunflower in separate agrocenoses of Adigeya Republic, Krasnador and Rostov regions in Russia. 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain June 8-12, 1:85-96pp.
 • Bouzidi MF,Badaoui S,Cambon F, Vear F, De Labrouhe D.T, Pereira N, Said M. 2002. Molecular analysis of a major locus for resistance to downy mildew in sunflower with specific PCR-based markers,Theor. Appl. Genet. 104: 592–600.
 • Delen N, Onoğur E, Yıldız M. 1985. Sensitivity levels to Metalaxyl in six Plasmopara helianthi Novot. İsolates. J. Turkish Pyhtopath., 14 (1), 31-36pp.
 • Dejana P, Natasa R, Sinisa J, Zlatko S, Dragan S. 2007. Development of Co-Dominant Amplified Polymorphic Sequence Markers for Resistance to Sunflower Downy Mildew Race 730, Plant Breeding 126 440-444, Blackwell Verlag, Berlin, doi:10.1111/j.1439- 0523.2007.01376.x.
 • Droby S, Coffey M. 1991. Biodegration process and the nature of metabolism of Metalaxyl in soil. Ann. Appl. Biol. 118:543-553pp.
 • Evci G, Akın K, Pekcan V, Yılmaz, İ. 2011. The determination of downy mildew resistance of some sunflower lines in trakya region. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi.
 • Gulya TJ, Tourvieille de Labrouhe D, Masirevic S, Penaud A, Rashid K, Viranyi F. 1998. Proposal for standardized nomenclature and identification of races of Plasmopara halstedii (sunflower downy mildew). Third Sunflower Downy Mildew Symposium. Fargo, USA: ISA, 130-136pp.
 • Hekimhan H, Tülek A. 2010. Ayçiçeği Mildiyösü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.
 • Lafon S, Penaud A, Walser P, De Guenin M-Ch, Molinero V, Mestres R, Tourvieille D.1996. Le mildiou du tournesol toujour sou surveillance. Phytoma, 484:35-36pp.
 • Maden, S. 1982. Ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et de Toni)’nün yapay inokulasyonu, bunun değerlendirilmesi, inokulasyondan sonraki sıcaklığın hastalık çıkışına etkisi ve kimyasal savaşımı.. Bitki Koruma Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 1, dec. 2008. ISSN 1308-8122.
 • Miller JF, Gulya TJ, Vick, BA. 2004. Registration of two maintainer (HA 434 and HA 435) and three restorer (RHA 436 to RHA 438) high oleic oilseed sunflower germplasms. Crop Sci. 31: 40-43pp.
 • Molinero-Ruiz ML, Domfnguez J , Melero-Vara JM. 2002. Races of isolates of Plasmopara halstedii from Spain and studies on their virulence. Plant Disease, 28 ref., 86(7):736-740pp.
 • Onan E, Karcılıoğlu A. 1989. Studies on chemical control of sunfiower dowıiy mildew (Plasmopara helianthi Novot) and on resistance of the pathogen to mcuıtaxyl. J. Turk Phyto., 18: 107-114.
 • Onan E, Onogur E. 1989. Downy mildew of sunflower (Plasmopara helianthi Novot.). Ege Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi, 26(1):271-286.
 • Onan E, Onoğur E .1990. Relation between quantity and quality of ınoculum and disease severity of sunflower downy mildew (Plasmopara helianthi Novot.). The Journal of Turkish Phytopathology, 19: 141-148.
 • Radwan O, Bouzidi MF, Vear F, Phillipon J, Tourveille de Labrouhe D, Nicolas P. 2002. Identification of non-TIR-NBS-LRR makers linked to the Pl5/Pl8 locus for resistance to downey mildev in sunflower. Theor Appl Genet 106:1438-1446pp.
 • Sakr N, Ducher M, Tourvieille J, Walser P, Vear F, Tourvieille D. 2009. A Method to Measure Aggressiveness of Plasmopara halstedii (Sunflower Downy Mildew), Journal of Phytopathology Volume 157, Issue 2, 133-136pp.
 • Spring O, Zipper R. 2006, Evidence for asexual genetic recombination in sunflower downy mildew, Plasmopara halstedii. Mycological Research, 110(6):657-663.
 • Tosun N.2016. Fungisitlerin genel özellikleri ve etki mekanizmaları. Ders notları http://slideplayer.biz.tr/slide/10273337/ (Erişim tarihi: 11 Ocak 2016).
 • Tourvieille de Labrouhe D, Sere F, Walser P, Roche S, Vear F. 2008. Quantitative resistance to downey mildew in sunflower. Euphytica 164:433-444pp.
 • Usatov, AV, Klimenko AI, Azarin KV, Gorbachenko O F, Markin NV, Tikhobaeva V.E, Kolosov YA, Usatova OA, Bakoev SY, Bibov M.Y, Getmantseva LV. 2014. DNA Markers of Sunflower Resistance to the Downy Mildew (Plasmopara halstedii), American Journal of Biochemistry and Biotechnology 10 (2): 125-129.
 • Vear F, Sere F, Roche S, Walser P, Tourvieille de Labrouhe. 2007. Recent research on downy mildew resistance useful for breeding industrial – use sunflower. Helia 30:45-54pp.
 • Vear F, Sere F, Jouan-Dufournel I, Bert P.F, Roche S, Walser P, Tourvieille de Labrouhe, Vincourt P. 2008. Inheritance of quantative resistance to downey mildew in sunflower. Euphytica 164: 561-570pp.
 • Virányi F. 1984. Recent research on the downy mildew of sunflower in Hungary. Helia, 7:35-38pp.
 • Virányi F, M. Bartha. 1981. Evaluation of sunflowers for the degree of resistance to downy mildew. Acta Phytopathologica Academiae Scientiarium Hungaricae. 16: 265-267.

___

APA AKATLAR F, TOSUN N (2020). Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 57(2), 157 - 163. 10.20289/zfdergi.558329
Chicago AKATLAR Fikriye Candan,TOSUN Necip Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 57, no.2 (2020): 157 - 163. 10.20289/zfdergi.558329
MLA AKATLAR Fikriye Candan,TOSUN Necip Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.57, no.2, 2020, ss.157 - 163. 10.20289/zfdergi.558329
AMA AKATLAR F,TOSUN N Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 57(2): 157 - 163. 10.20289/zfdergi.558329
Vancouver AKATLAR F,TOSUN N Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 57(2): 157 - 163. 10.20289/zfdergi.558329
IEEE AKATLAR F,TOSUN N "Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Reaksiyonlarının Belirlenmesi." Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 57, ss.157 - 163, 2020. 10.20289/zfdergi.558329
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1018-8851
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Ege Üniversitesi

81.5b34.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Simüle Edilmiş Elle Elma Hasadının 3 Boyutlu Hareket Analizi ile Ergonomik Değerlendirmesi

Erdal ÖZ, Martina JAKOB

Biber (Capsicum annuumL.) Genotiplerinin SSR Markörleri ile Genetik Karakterizasyonu

Yaşar KARAKURT, Damla GÜVERCİN, Ezgi CESUR

Milli Koleksiyon Bağından Seçilen Bazı Yöresel Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Budama Şekli ve Abiyotik Etmenlerin Fizyolojik Aktiviteler Üzerine Etkileri

İlknur KORKUTAL, Serkan CANDAR, Tezcan ALÇO, Elman BAHAR, Mümtaz EKİZ

Zamansal ve Mekansal Değişimlerin Farklı Fizyografyalardaki Toprakların Oluşumu, Gelişimi ve Morfolojisi Üzerine Etkisi

Sevda ALTUNBAŞ, Gafur GÖZÜKARA, Mustafa SARI

Farklı azot seviyelerinin dallıdarı (Panicum virgatum)’da yem verimi ve bazı tarımsal özelliklere etkisi üzerine bir ön çalışma

Hakan GEREN, Galip Çağlar CANDOĞAN

Yeşil Altyapı ve Yeşil Bina Bileşeni Olarak Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları

Ayşenur KAYLI, Aslı GÜNEŞ GÖLBEY GÖLBEY

Sodyum Diesatat ve Sodyum Benzoat İlavesinin Yüksek Nemli Mısır Silajlarının Aerobik Stabilite Özellikleri Üzerine Etkileri

Fisun KOC

Akdeniz Bölgesi Tarım Alanlarında Bulunan Akşam Sefası (Ipomoea spp.) İle Tarla Sarmaşığı (Convolvulus spp.) Türlerinin, Yaygınlık Ve Yoğunluk Durumları

Mine ÖZKİL, İlhan ÜREMİŞ

Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Necip TOSUN, Fikriye Candan AKATLAR

EGE BÖLGESİNDE TARIMSAL YAYIM ve İNOVATİF KÜLTÜR

Murat BOYACI