Uzun süren operasyonlardan sonra yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda gelişen invaziv kandida enfeksiyonları

Önceleri sadece hematolojik maligniteli hastalarda önemli olduğu düşünülen Candida türleri, son yıllarda sık rastlanan nozokomiyal patojenler arasında üst sıralara yerleşmeye başlamıştır. Özellikle yatış süresi yedi günü aşmış, damar içi kateteri olan, çoklu antibiyotik kullanımına bağlı mukoza kolonizasyonu ve / veya uzun operasyonlardan sonra gelişmiş cerrahi yara enfeksiyonları bulunan yoğun bakım hastalarında da derin mikoz oluşma sıklığı artmıştır. Bu derleme yoğun bakımlarda gelişen derin kandida enfeksiyonlarında etyoloji, patogenez, tanı ve tedaviyi gözden geçirmek amacıyla ele alınmıştır.

Deep Candida infections that developed in intensive care units after long operations

Candida species which were previously thought to be important only for patients with hematological malignancies, have found more upper place among nosocomial pathogens in recent years. Especially, the rates of deep mycosis have increased dramatically in intensive care patients who stay more than seven days; have vascular catheters, mucosal colonization because of multiple antibiotic usage, and / or wound infections alter prolonged operations. The purpose of this review is to emphasize the etiology, pathogenesis, diagnosis and therapy of deep Candida infections that can be seen in intensive care units.

___

1. Anaissie EJ, Darouich RO, Abi-Said D et ai. Management of invasive candida! infections: results of a prospective, randomized,multicenter study of fiuconazole versus amphotericin B and revievv of the literatüre. Clin Infect Dis 1996; 23:964-72.

2. Bauer TM, Ofner E, Just HM, Faschner FD. An epidemiologica! study assessing the relative importance of airborne and direcîcontact transmission of microorganisms in a medical intensive çare unit. J Hosp Infect 1990; 15: 301-9.

3. Beck-Saque CM, Jarvis WR, National nosocomia! infections surveillance systern. Secular trends in the epidemiology of nosocomiatfunga! infections in the United States, 1980-1990. J Infect Dis i 993; 167: 1247-51,

4. Benerjee SN, Emori TG, Culver DDH et al. Secular irends in nosocomia! primary blood stream infections in the United States 1980-1990. Am J Med 1991; 3B (Suppl): 86-9.

5. Carlson MA, Condon RE. Nephrotoxicity of amphotericin B. J Am Coll Surg 1994; 179: 361-81.

6. Crower JM, Rand RP, Bostvvich J, Hatcher CR. Management of postcardioiomy mediasîinitis. Waldhausen JA, Orringer MB (eds).Complications in Cardiac Surgery. St.Louis: Mosby-Year Book, 1991; ! 25-30.

7. Doebbeling BN, Hollis RJ, Isenberg HD, Wenze! RP, Pfaller MA. Restriction fragrnent analysis of a Candida tropicalis outbreak ofsternal vvound infections. J Clin Microbiol 1991; 29: 1268-70.

8. Ener B, Eskitürk A, Aydın Ö, Deliaiioğlu N, Bekiroğlu N, Quint W. Çeşitli Candida albicans izolatlarını suş düzeyinde tiplendirmedevirülans faktörlerinin rolü. Mikrobiyol Bült 1996; 30: 391-8.

9. Ener B, Babacan F, Johansson CB. !n vitro detection of phospholipase activity in Candida species. Med Bult istanbul 1991; 24:55-60.

10. Ener S, Paker AF, Gücü A ve ark. Açık kalp cerrahisi sonrası orofarengeal flora değişimi: sukralfat ve ranitidinin karşılaştırılması.GKD Cer Derg 1996; 4:123-7.

11. Gallis HA, Drew RH, Pickard WW. Amphotericin B: 30 years of clinical experience. Rev Infect Dis 1990; 12: 308-29.

12. Heinemann V, Kahny B, Debus K, Wacholz K, Jehn V. Pharmacokinetics of liposomal amphotericin B (AmBiosome) versus oiherlipid-base formulations. Bone Marrow Transplant 1994; 14: 8-9.

13. Hisatomi K, Kobayashi A, Moriyama Y, Shirnokavva S, Toyohira H, Taira A. Combined suppressive effect of cardiopulrnonarybypass and aging on cell-mediated immunity. J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 114:140-1.

14. Isennberg HD, Tucci V, Cintron F, Singer C, Weinstein GS, Tyras DH. Single-source outbreak of Candida tropicalis complicatingcoronary bypass surgery. J Clin Microbiol 1989; 27:2426-8.

15. Jarvis WR. Epidemiology of nosocomial fungal infections, with ernphasis on Candida species. Clin Infect Dis 1995; 20: 1526-30.

16. Markevvitz A, Faist E, Lang S, Endres S, Fuchs D, Reichart B. Successful restoration of ceii-mediated immune response artercardiopulrnonary bypass by immunomodulation. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 105:15-24.

17. Moyers DV, Edvvards JE Jr. Fungal endocarditis. Kaye D (ed). Jnfective endocarditis. 2nd edition. New York: Raven Press,1992:299-305.

18. Odds FC. Candida and candidiasis. A revievv and bibliography. 2nd edifion. London: Ballieve Tindal, 1988: 25-70.

19. Pfaller MA. Epidemiology and control of fungal infections. Clin Inlect Dis 1994; 19 (supp! 1): 8-13.

20. Rex JH, Bennett JE, Sugar AM. A randomized triai cornparing fluconazole with amphotericin B for the treatment of candidemia inpatients vvithout neutropenia. NEJM 1994; 331: 1325-30.

21. Rodriguez LJ, Rex JH, Anaissie EJ. Update on invasive candidiasis. Advances in Pharmacology 1997; 37: 349-400.

22. Rubinstein E, Lang R. Fungal endocarditis. Eur Heart J 1995; 16(Suppl):84-9.

23. Sağdıç K, Ener S, Heper Y, Paker AF, Akalın H, Ener B. Açık kalp cerrahisi sonrasi invaziv karıdida enfeksiyonları, infeksiyonDergisi 1996; 10: 69-71.

24. Schaber DR, Culver DH, Gaynes RP. Majör trends in the microbial etiology of nosocomiai infections. Am J Med 1991; 3B (Suppl):72-5.

25. Sugar AS, Hitchcock CA, Troke PF et al. Combination therapy of murine invasive candidiasis with fluconazole and amphotericin B.Antimicrobial Agents Chemother 1995; 39: 598-601.

26. Uzun Ö. Kanser hastalarında fungal infeksiyonlar: Tanı ve tedavide sorunlar, yeni yaklaşımlar. Fiora 1998; 1:141-52.

27. Uzun Ö. Hematolojik kanserli hastalarda antifungal proflaksi. ANKEM Derg 1996; 10:191-6.

28. Yılmaz M, Ener S, Akalın H, Sağdıç K, -Serdar OA, Cengiz M. Effect of low-dose meîhyl prednisoione on serum cytokine levelsfollovving extracorporeal circulation. Perfusion 1999; 14: 201-6

___

Ege Tıp Dergisi
  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

38b14.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Eski sezeryan skarında oluşan ektopik gebelik: Olgu sunumu

Salih SADIK, Deniz CAN, Özgür ÖZTEKİN, Çiğdem İSPAHİ

Parapsoriasis plağında topikal fotodinamik tedavi

Can CEYLAN, Fezal ÖZDEMİR, Alican KAZANDI

Böbreğin renal hücreli kanserlerinde prognostik faktörlerden cathepsin D1 ekspresyonu ve genetik heterojenitenin önemi

Meral KOYUNCUOĞLU, MUSTAFA PEHLİVAN, SACİDE PEHLİVAN, Ziya KIRKALI

Doğumda anne ve bebeklerin serum tiroid hormonları, tiroidi stimule eden hormon ve tiroglobulin değerleri

Hüseyin YILMAZ, Hayal ÖZKILIÇ, İnci GÜNER, A. Mete ERGENOĞLU

Peripartum intramüsküler metoklopramid uygulamasının postpartum laktasyon başlama zamanına etkisi

Tevfik YOLDEMİR, Başak BAKSU, Ahmet VAROLAN, Aydın Ayşe KARA, Aysun ALTINTAŞ, İnci DAVAS

Yoğun bakımda mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda propofol ile sedasyonun hemodinamik ve metabolik etkileri

ABDURRAHİM DERBENT, Melek SAKARYA, Aylin DERBENT, Ali Reşat MORAL

Ankara ili Altındağ Merkez 1 nolu Sağlık Ocağı bölgesinde kaza sıklığının saptanması ve kazaların bazı faktörlerle ilişkisinin belirlenmesi

Sebahat TEZCAN, Dilek ASLAN, N. YARDIM, E. ÇOŞKUN, G. CENGİZ, G. BAYRAM, M. BOZKURT, M. ÇELİK, M. ÇELEBİ, Ahu Senem DEMİRÖZ

Renal transplantasyon ve üreter nekrozu

Zerrin BİCİK, Şevki SERT, Ülver DERİCİ, Aydın DALGIÇ, Turgay ARINSOY, Şükrü SİNDEL

Overin matür kistik teratomunda tiroid papiller karsinomu: Bir olgu sunumu

Sevil SAYHAN, Tahir ÖZGÜDER, Nilgün DİCLE, Mustafa YAMAZHAN

Uzun süren operasyonlardan sonra yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda gelişen invaziv kandida enfeksiyonları

Serdar ENER, Beyza ENER, Halis AKALIN