Sağ serebellar hematoma bağlı bir akıcı afazi olgusu

Bu yazıda sağ serebellar hematoma bağlı olarak sağ serebellar sendrom ve akıcı afazi gelişmiş bir olgu sunulmuştur. SPECT çalışması sol hemisferde temporopariyetal bölgede bir hipoperfüzyon alanının varlığını göstermiştir. Bu alan dört ay sonraki incelemede de sürmektedir ve oldukça sınırlıdır. Serebellumun, serebroserebellar bağlantılar aracılığıyla lisan fonksiyonlarında kritik bir rol oynadığı ve perfüzyon incelemeleriyle ortaya konan serebellokortikal diaşisis verilerinin bu görüşü destekleyici olduğu ileri sürülmüştür

A case of fluent aphasia due to the right cerebellar haematoma

In this report, a patient who developed a right cerebellar syndrome and fluent aphasia due to the right cerebellar haematoma was presented. SPECT study showed a temporoparietal hypoperfusion area in the left hemisphere. A repeat SPECT performed four months from the first examination demonstrated that this hypoperfusion area was still present and quite delineated. It was proposed that the cerebellum plays a critical role in language functions via cerebrocerebellar interrelationships and data on cerebellocortical diaschisis elicited by perfusion studies seem to support this conceptualization

___

Ege Tıp Dergisi
  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

38b14.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ultrasonda koroid pleksus kisti saptanan gebelerin sitogenetik analiz değerlendirmesi

Cumhur GÜNDÜZ, Ferda ÖZKINAY, Hakan KANIT, Gül SAPMAZ, Özgür ÇOĞULU, Tufan ÇANKAYA, Cihangir ÖZKINAY

İnstabil subtrokanterik femur osteotomilerinin intramedüller osteosentezinde değişik implantların biomekanik açıdan karşılaştırılması

Güvenir OKCU, Veli LÖK

Parkinson hastalarında apolipoprotein E gen polimorfizminin lipid profilleri ile ilişkisi

Bedia AĞAÇHAN, Hülya YILMAZ, Makbule AYDIN, Güneş KIZILTAN, TURGAY İSBİR

Vulvar intraepiteliyal neoplazilerde multidisipliner yaklaşım

Cenk GÖRKEN, Mehmet ALPER, Ufuk BİLKAY, Aydın ÖZSARAN, Yılmaz DİKMEN, Ecmel SONGÜR

E.Ü.T.F acil servisine bir yıl içinde başvuran hastaların sosyodemografik özelliklerinin ve başvuru zamanlarının değerlendirilmesi

Taner Şafak GÜRSOY, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Meral TÜRK, Murat SÖZBİLEN

Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde histopatolojik parametrelerin sağkalıma etkisi

Kaygı ölçeği ( Stres Audit - S.A )'nin geçerlilik ve güvenirliği

B. Benal İNCEER, Aslı DAY

Değişici epitel karsinomlarında proliferatif indeks prognoz ilişkisi ( Histolojik derecelendirme, mitotik indeks, AgNOR ve PCNA )

Taner AKALIN, Gülşen KANDİLOĞLU, FUNDA YILMAZ BARBET, MEHMET DÜNDAR, İbrahim CÜREKLİBATUR, Oktay NAZLI, Özcan ERHAN

Sağ serebellar hematoma bağlı bir akıcı afazi olgusu

Dilek EVYAPAN, Hakkı Ümit EVYAPAN, Emre KUMRAL

Cystic echinococcosis (CE)' in serolojik tanısında yalancı pozitifliklerin araştırılması

Süleyman YAZAR, Nazmiye ALTINTAŞ, Nermin ŞAKRU, Ayşegül YOLASIĞMAZ