Interventional radiology for hemorrhage due to tuberous sclerosis associated angiolipoma rupture

Renal angiomyolipomas are rare tumors that may be seen with tuberous sclerosis and cause massive retroperitoneal hemorrhage. In this paper, we present a case with massive hemorrhage due to angiomyolipoma in the left kidney and treated with selective arterial embolization by interventional radiology. Even in cases of massive bleeding, the angiographic procedure can be successfully performed and thus the kidney can be spared.

Tüberoz skleroz ile ilişkili anjiyolipoma rüptürüne bağlı kanamada girişimsel radyoloji

Renal anjiyomyolipomlar, tüberoz sklerozla birlikte görülebilen, masif retroperitoneal kanamaya neden olabilen nadir bir tümördür. Bu yazıda, sol böbrekte anjiyomyolipom nedeniyle masif hemorajisi olan ve girişimsel radyoloji tarafından selektif arter embolizasyonu ile tedavi edilen bir vakayı sunuyoruz. Masif kanama durumunda dahi anjiyografik girişim başarıyla uygulanabilir ve böylece böbreğin korunması sağlanabilir.

Kaynakça

10. Ljungberg B, Bensalah K, Canfield S, et al. EAU guidelines on renal cell carcinoma: 2014 update. Eur Urol 2015;67(5):913-24.

9. Murray TE, Doyle F, Lee M. Transarterial embolization of angiomyolipoma: A systematic review. J Urol 2015;194(3):635-9.

8. Heidenreich A, Hegele A, Varga Z, et al. Nephron-sparing surgery for renal angiomyolipoma. Eur Urol 2002;41(3):267-73.

7. Sooriakumaran P, Gibbs P, Coughlin G, et al. Angiomyolipomata: Challenges, solutions, and future prospects based on over 100 cases treated. BJU Int 2010;105(1):101-6.

6. Nelson CP, Sanda MG. Contemporary diagnosis and management of renal angiomyolipoma. J Urol 2002;168(4):1315-25.

5. Seyam RM, Bissada NK, Kattan SA, et al. Changing trends in presentation, diagnosis and management of renal angiomyolipoma: Comparison of sporadic and tuberous sclerosis complex-associated forms. Urology 2008;72(5):1077-82.

4. Bissler JJ, Kingswood JC. Renal angiomyolipomata. Kidney Int 2004;66(3):924-34.

3. Christopher DM, Julia A. WHO classification of tumours of soft tissue and bone. In: Fletcher CDM, Bridge JA, Hogendoorn PCW, Mertens F (eds). International Agency for Research on Cancer. 4th ed. IARC Press; Lyon;2013:110-1.

2. Chen YC, Lin YC. Wunderlich syndrome. QJM 2013;106(2):187-8.

1. Schieda N, Kielar AZ, Al Dandan O, McInnes MD, Flood TA. Ten uncommon and unusual variants of renal angiomyolipoma (AML): Radiologic-pathologic correlation. Clin Radiol 2015;70(2):206-20.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

19.6b 8.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hemşirelik öğrencileri gözüyle klinik alanda etik sorunlar

Esra Akın KORHAN, BURCU CEYLAN, ÇAĞATAY ÜSTÜN, Merve KIRŞAN

Anterior segment and corneal biomechanics of achondroplasia patients

MELİS PALAMAR ONAY, HÜSEYİN ONAY, Tahir ATİK, Suzan Güven YILMAZ, Ferda ÖZKINAY

Elektrik çarpması sonucu meydana gelen yaralanmaların adli-tıbbi değerlendirmesi

FARUK AYDIN, MEHMET SUNAY YAVUZ, Ufuk AKIN, İlknur KAHRAMAN

Çocuklarda ofis kan basıncı parametreleri ile ayaktan kan basıncı monitörizasyonu (AKBM) sonuçlarının karşılaştırılması: Güncellenmiş AKBM raporuna göre olguların değerlendirilmesi

Aslı ÇELEBİ TAYFUR, Ece ONAT GÖKÇE, BAHAR BÜYÜKKARAGÖZ, Aysun ÇALTIK YILMAZ, NİLGÜN ALTUNTAŞ, Ayşe Derya BULUŞ

Lokal ileri evre serviks kanserlerinde yoğunluk ayarlı radyoterapi ve volumetrik ayarlı ark tedavinin dozimetrik karşılaştırılması

Berna NALBANT, FATMA SERT, Emin TAVLAYAN, NEZAHAT OLACAK, ZEYNEP ÖZSARAN

Bone mineral density in obese children with prediabetes

Ala ÜSTYOL, Mehmet Emre ATABEK

Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında tümör ilişkili makrofajların tümör progresyonundaki rolü

MERİH TEPEOĞLU, F. Zeynep TAŞTEPE, B. Handan ÖZDEMİR

Interventional radiology for hemorrhage due to tuberous sclerosis associated angiolipoma rupture

Fuat KIZILAY, Emir AKINCIOĞLU, Elmir ALİYEV, Adnan ŞİMŞİR

Variant anatomy of sciatic nerve and their clinical implications

Z. Aslı AKTAN İKİZ, OKAN BİLGE, HÜLYA ÜÇERLER, SERVET ÇELİK, ERENGÜL BODUÇ

İdiyopatik mediastinal fibrozis

Önder KAVURMACI, TEVFİK İLKER AKÇAM, AYŞE GÜL ERGÖNÜL, KUTSAL TURHAN