Diltiazemin internal torasik arter kan akımı üzerine etkisi

Bir kalsiyum antagonist! olan diltiazemin koroner arter cerrahisinde internal torasik arter (İTA) akımı üzerindeki etkisini incelemek üzere 60 olgu üzerinde yapılan çalışmada, 30 olguya peroperatif 0.1 mg/kg/saat - 0.3 mg /kg / saat arasında değişen dozlarda diltiazem perfüzyonu başlandı ve 24 saat devam edildi (Grup 1). Diğer 30 olguya (Grup 2) diltiazem verilmedi. Yapılan ölçümlerde İTA kan akımı Grup Vde 110 ± 5 ml/dk, Grup 2'de 70 ± 7 mi/ dk bulundu (p < 0.05). Grup 2'deki olgulara İTA içine papaverin enjekte edildikten sonra yapılan ölçümlerde İTA kan akımı 120 ± 5 mi olarak ölçüldü. Elde edilen gözlem, peroperatif başlanan diltiazem perfüzyonunun İTA kan akımını önemli ölçüde artırdığı şeklindedir.

Effect of diltiazem on internal thoracic artery flow

This prospective, randomized study was performed on 60 patients to evaluate the effects of diltiazem on internal thoracic artery (ITA flow. Thirty patients. (Group 1) received a minimum dose of 0.1 mg / kg /hr diltiazem perfusion perioperatively which was continued for 24 hours in the intensive care unit. The other 30 patients (Group 2) did not recieve diltiazem. The ITA flow, measured just before the start of cardiopulmonary bypass (C.P.B.) was 110 ± 5 ml /min in Group 1 and 70± 7 ml/min in Group 2 (p < 0,05). Diluted papaverin solution was injected in İTA s in Group 2 and in the repeated measurement, the ITA flow was measured as 120 ± 5 ml/min. These initial results suggest that perioperative diltiazem perfusion increases ITA flow significantly and prevents spasm in the early operative period.

___

Ege Tıp Dergisi
  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

38b14.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuklarda fournier gangreninin tedavisi: Olgu sunumu

Ahmet ÇELİK, İbrahim ULMAN, Ali AVANOĞLU, Mehmet DEMİRCAN, HAKKI ATA ERDENER

Hastane yatak kapasitesinin personel ile ilişkisi

M. Akif YALÇIN, A. Serhat YALÇIN

Diltiazemin internal torasik arter kan akımı üzerine etkisi

Belhhan AKPINAR, Gürkan ÇETİN, Osman BAYINDIR, Emine CAKALI, Ülkü PEKCAN, Bingür SÖNMEZ

İkiz prematüre bebeklerde osteogenezis imperfekta

Tülay KAVAKLI, Müjgan İBRAHİMHAKKIOĞLU, Muhittin KARAKUŞ, Hamdi YAZGAN, Tandoğan TOKER

Pre-eklampside kalsiyum atılımı

Nilgün KEBABCI, Hüseyin YILMAZ, Ömer DİNÇER, Mustafa ULUKUŞ

Akondrogenez tip-IA ( Houston-Harris tipi ): Olgu sunumu

Enver VARDAR, Hakan POSTACI, A. Rıza KANDİLOĞLU, Kemal COŞKUN, Tamer ŞAHİN

Renal allogreft alıcılarında oküler komplikasyonlar

Ercan OK, Mete ALEV, Sait EĞRİLMEZ, Sibel BOYVADA, Abdülkadir ÜNSAL, Yaman TOKAT, Ali BAŞCI, Günhan ERBAKAN

İntraluminal sodyum nitroprussid kullanımı ile internal mammariyan arteri kan akımının arttırılması

Ahmet HAMULU, Hakan POSACIOĞLU, Yüksel ATAY, Osman SARIBÜLBÜL, Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU, Ali TELLİ

Renal hücreli karsinomun rastlantısal olarak görülme sıklığı

Bülent SEMERCİ, Çağ ÇAL, Necmettin ÇIKILI, Atalay GÜRSAN, Nurullah MÜLAZIMOĞLU

Akut miyofasyal ağrı tedavisinde diklofenak potasyum ve diflunisal'in etkilerinin klinik olarak karşılaştırılması

Meltem UYAR, Sema TURAN, Elvan ERHAN, Hakan AKMAN, Işık TUĞLULAR, İbrahim YEĞÜL