Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmes

Amaç: t(4;11), MLL-AF4 translokasyonu sonucu oluşan, 4q21 kromozomal bandına yerleşim gösteren AF4 geninin 11q23 kromozomal bandına yerleşim gösteren MLL genine füzyonu sonucu gelişen kromozomal bir anomalidir. Bu çalışmada, retrospektif olarak 2009-2013 yılları arasındaki akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarındaki t(4;11) MLL- AF4 translokasyonunun analiz sonuçlarının incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’na 2009-2013 yılları arasında akut lösemi ön tanısıyla 176 çocuk (70 kız, 106 erkek) ve 144 yetişkin (60 kadın, 84 erkek) olgunun kan veya kemik iliği örnekleri incelendi. Bu olgulara ait 71 kan ve 473 kemik iliği örneğinin t(4;11) translokasyon RNA sonuçları, gerçek zamanlı RT-PCR yöntemi ile kantitatif olarak değerlendirildi. İlk aşamada, kan ve kemik iliği örneklerinden izole edilen total RNA veya mRNA’dan konvansiyonel bir PCR cihazı ile komplementer DNA sentezlendi. İkinci aşamada, gerçek zamanlı PCR cihazı ile t(4;11) kantitasyonu gerçekleştirildi. Olguların kantitatif olarak değerlendirilmesi, pozitif kontrol ve negatif kontrolün karşılaştırılması ile örneklerin negatif yada pozitif (pozitif olgu kopya sayısının referans kopya sayısına oranı) olması şeklinde yapıldı. Bulgular: Çalışmamızda 98’i takip hastası olmak üzere toplam 320 hasta t(4;11) MLL-AF4 translokasyonu için değerlendirildi. Çalışmaların sonucunda toplam 34 olgu (24 çocuk, 10 yetişkin) pozitif ve diğer örnekler negatif olarak bulundu. Sonuç: Bu değerlendirmenin sonuçları, RT-PCR yöntemi ile ALL hastalarında yeni tanı döneminde ve tedavi sürecinde t(4;11) MLL-AF4 translokasyonunun kantitatif tayini, hem tanının kesinleştirilmesinde hem de moleküler remisyon sağlanmasına yönelik tedaviyi yönlendirmesinde değerli bir yöntem olduğunu desteklemektedir.

A five-year retrospective evaluation of t(4;11) MLL/AF4 translocation results with real time RT-PCR in acute lymphoblastic leukemia patients

Aim: t(4,11) is a chromosomal abnormality formed by the translocation MLL-AF4, which is the result of the fusion of the AF4 gene, localized on 4q21 chromosomal band, to the MLL gene, localized on 11q23 chromosomal band. The aim of this study is to examine the results of the analysis of t (4;11) MLL-AF4 translocation in acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients retrospectively. Materials and Methods: Peripheral blood or bone marrow samples of 176 children (70 girls, 106 boys) and 144 adults (60 women, 84 men) with a preliminary diagnosis of acute leukemia between 2009-2013 were analyzed in the Medical Biology Department of Ege University Faculty of Medicine. The translocation RNA results of 71 peripheral blood and 473 bone marrow samples of these patients were evaluated quantitatively for t(4;11) with real-time RT- PCR. t(4;11) quantitation was performed by real-time qRT-PCR instrument after the synthesis of complementary DNA with conventional PCR from total RNA or mRNA isolated from blood and bone marrow. Quantitative analysis of the patients was performed by comparing positive and negative controls and samples classified as positive or negative (the ratio of the number of positive copies to the number of reference copies). Results: A total of 320 patients, with 98 having also follow-ups, were evaluated for t(4;11) translocation. Totally 34 patients (24 children and 10 adults) were found positive and the other samples were negative. Conclusion: The assessment of these results supports that, quantitative determination of t(4;11) with RT-PCR method among newly diagnosed ALL patients and ALL patients undergoing treatment, is a valuable method for both confirming the diagnosis and guiding the treatment intended to achieve molecular remission.

Kaynakça

1. Gurney JG, Severson RK, Davis S, Robison LL. Incidence of cancer in children in the United States. Sex-, race-, and 1-year age-specific rates by histologic type. Cancer 1995;75(8):2186-95.

2. Jemal A, Siegel R, Ward E, et al. 2008. Cancer statistics, 2008. CA Cancer J Clin. 2008;58(2):71-96.

3. Rabbitts TH. Chromosomal translocations in human cancer. Nature 1994;372(6502):143-9.

4. Zhang Y, Rowley JD. Chromatin structural elements and chromosomal translocations in leukemia. DNA Repair 2006;5(9- 10):1282-97.

5. Milne TA1, Briggs SD, Brock HW, et al. MLL targets SET domain methyltransferase activity to Hox gene promoters. Mol Cell 2002;10(5):1107-17.

6. Meyer C1, Kowarz E, Hofmann J, al. New insights to the MLL recombinome of acute leukemias. Leukemia 2009;23(8):1490-9.

7. Kohlmann A, Schoch C, Dugas M, et al. New insights into MLL gene rearranged acute leukemias using gene expression profiling: shared pathways, lineage commitment, and partner genes. Leukemia 2005;19(6):953-64 .

8. Marchesi F, Girardi K, Avvisati G. Pathogenetic, clinical and prognostic features of adult t(4;11)(q21;q23)/MLL-AF4 positive B- cell acute lymphoblastic leukemia. Adv Hematol 2011;2011:621627.

9. Pui CH, Gaynon PS, Boyett JM, et al. Outcome of treatment in childhood acute lymphoblastic leukaemia with rearrangements of the 11q23 chromosomal region. Lancet 2002;359(9321):1909-15.

10. van Dongen JJ, Macintyre EA, Gabert JA, et al. Standardized RT-PCR analysis of fusion gene transcripts from chromosome aberrations in acute leukemia for detection of minimal residual disease. Report of the BIOMED-1 concerted action: Investigation of minimal residual disease in acute leukemia. Leukemia 1999;13(12):1901-28.

11. Santamaría-Quesada C, Vargas M, Venegas P, et al. Molecular and epidemiologic findings of childhood acute leukemia in Costa Rica. J Pediatr Hematol Oncol 2009;31(2):131-5.

12. Pakakasama S, Kajanachumpol S, Kanjanapongkul S, et al. Simple multiplex RT-PCR for identifying common fusion transcripts in childhood acute leukemia. Int J Lab Hematol 2008;30(4):286-91.

13. Liu F, Gao L, Jing Y, et al. Detection and clinical significance of gene rearrangements in Chinese patients with adult acute lymphoblastic leukemia. Leuk Lymphoma 2013;54(7):1521-6.

14. Sabir N, Iqbal Z, Aleem A, et al. Prognostically significant fusion oncogenes in Pakistani patients with adult acute lymphoblastic leukemia and their association with disease biology and outcome. Asian Pac J Cancer Prev 2012;13(7):3349-55.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

3.6b 2.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Diagnosis and differential diagnosis of para-articular chondroma of popliteal fossa: A very rare location

Berne Dirim METE, MERVE GÜRSOY BULUT, Donald RESNICK

A case of pseudotumor cerebri associated with idiopathic hypopara-thyroidism and vitamin B12 deficiency

Pınar AKGÜL, Müge ÖZSAN, Remzi YİĞİTER, Aylin AKÇALI, AYŞE MÜNİFE NEYAL, Sema GEYİK, Mustafa YILMAZ, Mehmet Ali ELÇİ

Obstetrik anestezide neler oluyor?

Asuman SARGIN, SEMRA KARAMAN

Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri

Nilüfer KUTBAY ÖZDEMİR, Esma PEHLİVAN, ÖZER MAKAY, BANU PINAR ŞARER YÜREKLİ, Mehmet ERDOĞAN, Şevki ÇETİNKAL, Gökhan ÖZGEN, Füsun SAYGILI

Bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran adelosanlardaki riskli davranışların değerlendirilmesi

Zahide YALAKİ, Fatma ÇETİN, Yıldız Bilge DALLAR

A case of medulloblastoma mimicking astrocytoma located in cerebello- pontine angle

TARIK AKMAN, Halil Murat ŞEN, Murat COŞAR, Mustafa GÜVEN, Adem Bozkurt ARAS

Polis meslek yüksekokulu öğrencilerinde sigara kullanımına yönelik görüş ve tutumun değerlendirilmesi

GÖRKEM YARARBAŞ, DEMET HAVAÇELİĞİ ATLAM

Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmes

SUNDE YILMAZ SÜSLÜER, Burçin KAYMAZ TEZCAN, VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ, ASLI TETİK VARDARLI, DUYGU DÖNDÜ AYGÜNEŞ JAFARI, AYŞEGÜL DALMIZRAK, .Çağdaş AKTAN, Ali Şahin KÜÇÜKASLAN, Tuğçe BALCI, Çağla KAYABAŞI, Besra YELKEN ÖZMEN, NUR SELVİ GÜNEL, Çığır AVCI BİRAY, BUKET KOSOVA, FATMA ZUHAL EROĞLU, Serap AKSOYLAR, Nazan ÇETİ

Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi

Sıtkı ÜN, Yüksel YILMAZ, GÖKHAN KOÇ, HAKAN TÜRK, Osman KOCA, Fırat AKDENİZ

Cardiac and cerebral involvement in Erdheim-Chester disease

Yasemin Çiğdem ÖZERDEM, Bahar MÜEZZİNOĞLU, Gür AKANSEL, Muhip KANKO, HÜSNÜ EFENDİ