Alt Genital Sistem Süperfisial Myofibroblastomunun Tamoksifen ile İlişkisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Amaç: Bir vajinal süperfisial myofibroblastoma olgusunu, tamoksifen kullanımı ile ilişkisi bakımından literatürü de gözden geçirerek sunmak. Olgu: İnvaziv duktal meme karsinomu nedeniyle dört yıl adjuvan tamoksifen tedavisi almış ve rutin genital muayene sırasında vajinal polip saptanmış 48 yaşında nullipar olguya vajinal polip eksizyonu uygulandı. Polip histopatolojisi süperfisial myofibroblastoma olarak raporlandı. Sonuç: Öyküsünde tamoksifen kullanımı olan kadınların takibinde, asemptomatik süperfisial myofibroblastoma lezyonlarının atlanmaması bakımından vulvo-vajinal inspeksiyonun yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Relationship Of The Lower Genital Tract Superficial Myofibroblastoma With Tamoxifen: A Case Report and Review Of The Literature

Objective: To present a vaginal superficial myofibroblastoma case by reviewing the literature regarding its relation with tamoxifen use. Case: A 48-year-old nullipar patient who had been treated with adjuvant tamoxifen for four years due to invasive ductal breast carcinoma and was diagnosed with a vaginal polyp during routine genital examination. Polyp histopathology was reported as superficial myofibroblastoma. Conclusion: We think that vulvo-vaginal inspections should be performed in order to not miss asymptomatic superficial myofibroblastoma lesions in the follow-up of women with tamoxifen use.

Kaynakça

1. Soto AM, Sonnenschein C. The two faces of Janus: sex steroids as mediators of both cell proliferation and cell death. J Natl Cancer Inst. 2001;93(20):1673-75.

2. Swerdlow AJ, Jones ME. Tamoxifen treatment for breast cancer and risk of endometrial cancer: a case–control study. J Natl Cancer Inst. 2005;97(5): 375-384.

3. Mofrad MH, Shandiz FH, Roodsare FV, Moghiman T. Evaluation of ovarian cysts in breast cancer cases on tamoxifen. Asian Pac J Cancer Prev. 2010;11(1): 161-164.

4. Segala D, Gobbo S, Pesci A, Martignoni G, Santoro A, Angelico G, et al. Tamoxifen related Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor (UTROSCT): A case report and literature review of this possible association. Pathol Res Pract. 2019;215(5): 1089-1092.

5. Laskin WB, Fetsch JF, Tavassoli FA. Superficial cervicovaginal myofibroblastoma: fourteen cases of a distinctive mesenchymal tumor arising from the specialized subepithelial stroma of the lower female genital tract. Hum Pathol. 2001;32(7): 715-725.

6. Ganesan R, McCluggage WG, Hirschowitz L, Rollason TP. Superficial myofibroblastoma of the lower female genital tract: report of a series including tumours with a vulval location. Histopathology. 2005;46(2): 137-143.

7. Magro G, Caltabiano R, Kacerovská D, Vecchio GM, Kazakov D, Michal M. Vulvovaginal myofibroblastoma: expanding the morphological and immunohistochemical spectrum. A clinicopathologic study of 10 cases. Hum Pathol (N Y). 2012;43(2): 243-253.

8. Liu JL, Su TC, Shen KH, Lin SH, Wang HK, Hsu JC, Chen CJ. Vaginal superficial myofibroblastoma: a rare mesenchymal tumor of the lower female genital tract and a study of its association with viral infection. Med Mol Morphol. 2012;45(2): 110-114.

9. Karasu AG, Sonmez F, Aydin S, Adanir I, Marasli M, Ilhan G. Survivin expression in simple endometrial polyps and tamoxifen-associated endometrial polyps. Int J Gynecol Pathol. 2018;37(1): 27-31. Doi:10.1097/PGP.0000000000000376

10. Nucci MR. Mesenchymal lesions of the lower genital tract. Surgical Pathology. Surg Pathol Clin. 2009;2(4): 603–623. Doi:10.1016/j.path.2009.08.014

11. Stewart CJ, Amanuel B, Brennan BA, Jain S, Rajakaruna R, Wallace S. Superficial cervico-vaginal myofibroblastoma: a report of five cases. Pathology. 2005;37(2): 144-148. https://doi.org/10.1080/00313020500058284

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-0990
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1964

1.6b 1.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Acil Servise Hasta Başvurularının ve Sonlanımlarının Analizi

Ali İlker ÖZER, Mehmet Oguzhan Ay, Akkan AVCI, Serdar BİRİCİK, Önder YEŞİLOĞLU, Hayri ÇINAR, Ozan DEMİR, Salim SATAR

Non Hodgkin Lenfoma Nedeni İle Splenektomi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi

Ahmet Gökhan SARITAŞ, Merih ALTIOK, Kubilay DALCI, Ahmet RENCUZOĞULLARI, Mehmet Onur GÜL, Orçun YALAV, İsmail Cem ERAY

Comparison of the Tissue Trauma Markers Following Total Laparoscopic Hysterectomy vs Total Abdominal Hysterectomy

Kazım HANÇER, EREN AKBABA, Burak SEZGİN, Nilgün ÖZTÜRK TURHAN

Alt Genital Sistem Süperfisial Myofibroblastomunun Tamoksifen ile İlişkisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Hakan Çökmez, Çetin AYDIN, Feyza GÜLGEL ŞEN

Nazofarengeal Sürüntü Pozitifliği ve Eşlik Eden Kronik Hastalığın Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisine Etkisi

Ulviye KIRLI, Hatice TOPAL, YAŞAR TOPAL, Sibel TİRYAKİ, Hülya KAYILIOĞLU, HAŞİM OLGUN

Astımlı Hastalarda Mesh Nebule Karsı Jet Nebulun Karşılastırılmalı Analızı: Retrospektıf Çalışma

Burcu YORMAZ

Acil Servise Sepsis Öntanısı İle Başvuran Hastaların Geliş Vital Parametreleri Ve Prokalsitonin Değerlerinin Kan Kültürü Üremeleriyle Olan İlişkisinin Araştırılması

Yasemin ÖZTÜRK, Çiğdem ÖZPOLAT, Haldun AKOĞLU, Ozge ONUR, Arzu DENİZBAŞI

Hiperemezis Gravidarumda Sebep Mi Sonuç Mu? Vitamin B12 Ve Folat Eksikliği

Huri GÜVEY, Samettin ÇELIK, Canan Soyer ÇALIŞKAN, Burak YAŞAR, Bahadır YAZICIOĞLU, Eda TÜRE, Hasan ULUBAŞOĞLU

Malign ve Benign Meme Lezyonlarının Ayırımında Elastisite / B Mod Ultrasonografinin Yeri

Gülten SEZGİN, Emine Özlem GÜR, Bilge İNCE BİRLİK, Melpa APAYDIN, Selda HACIYANLI