YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

Öz Yeni hükümet sisteminin en çok tartışılan konularından birisi; yürütmenin başı konumundaki Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan cumhurbaşkanlığı işlemleridir. Cumhurbaşkanlığı işlemlerini temelde ikiye ayırabiliriz: Bireysel işlemler ve düzenleyici işlemler. Cumhurbaşkanının düzenleyici işlemleri ise üçe ayrılmaktadır: Cumhurbaşkanlığı kararnameleri (Anayasa m. 104), Cumhurbaşkanı yönetmelikleri (Anayasa m. 124) ve Cumhurbaşkanının diğer düzenleyici işlemleri (genelge, yönerge, tebliğ, ilke karar vs.). Çalışmada öncelikle bu işlemler hakkında açıklamalar yapılacak olup; ardından aralarındaki farklar ve Türk Hukukundaki diğer düzenleyici işlemlerle beraber Normlar Hiyerarşisindeki konumları belirlenmeye çalışılacaktır. Çalışmada ayrıca yeni hükumet sisteminin demokratikliği bağlamında Cumhurbaşkanı tarafından yapılan işlemlerin yargısal denetimi konusu üzerinde durulacaktır.

Kaynakça

Akyılmaz, B., Sezginer, M. Ve Kaya, C. (2018), Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi. Ardıçoğlu, M.A. (2017), Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Ankara Barosu Dergisi, (3), ss. 19-51. Atay, E.E. (2018), İdare Hukuku, Ankara: Seçkin Yayınevi. Aydoğdu, Y. (2018), Kamu Görevlilerinin Sendikal Hakları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. Bilir, F. (2017), Türkiye’ye Özgü Yeni Bir Hükûmet Modeli: Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Yeni Türkiye Dergisi, 95, ss. 525-531. Çağlayan, R. (2018a), İdare Hukuku Dersleri, 6. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi. Çağlayan, R. (2018b), İdari Yargılama Hukuku, 10. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi. Garvey, T. (2012), Presidential Signing Statements: Constitutional and Institutional Implications, Congressional Research Service Report for Congress, https://fas.org/sgp/crs/natsec/RL33667 (21.11.2018). Gözler, K. (2018), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 22. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi. Gözler, K. ve Kaplan, G. (2018), İdare Hukukuna Giriş, 24. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi. Gözübüyük, A.Ş. ve Tan, T. (2014), İdare Hukuku Cilt II, 7. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi. Küçük, A (2017). Yeni Anayasa Değişikliği ile Getirilmek İstenen Türkiye’ye Özgü Başkanlık Sistemi: Korkular, Algılar, Beklentiler, Liberal Düşünce Dergisi, 22(85), ss. 157-189. Mayer, K.R. (1999), Executive Orders and Presidential Power, The Journal of Politics, 61(2), ss. 445-466. Söyler, Y. (2018), Yeni Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Ankara: Seçkin Yayınevi. Taşdöğen, S. (2016), Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65(3), 937-966. Teziç, E. (2013), Anayasa Hukuku, 16. Bası, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @diğer { dusbed492083, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {85 - 92}, doi = {}, title = {YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ}, key = {cite}, author = {Aydoğdu, Yasin} }
APA Aydoğdu, Y . (2019). YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (1) , 85-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/47156/492083
MLA Aydoğdu, Y . "YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 85-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/47156/492083>
Chicago Aydoğdu, Y . "YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 85-92
RIS TY - JOUR T1 - YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ AU - Yasin Aydoğdu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 92 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ %A Yasin Aydoğdu %T YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Aydoğdu, Yasin . "YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 1 (Temmuz 2019): 85-92 .
AMA Aydoğdu Y . YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ. DÜSOBED. 2019; 9(1): 85-92.
Vancouver Aydoğdu Y . YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(1): 85-92.
IEEE Y. Aydoğdu , "YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 85-92, Tem. 2019