YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Yabancılara Türkçe öğretimi alanında sınıf içinde ve dışında öğrenicilerin teknoloji kullanarak erişebileceği yerli öğretim materyallerinin sayısı oldukça sınırlıdır. Bu araştırmanın amacı öğrencilere teknolojik öğretim materyali sağlayan; 3 Dakikada Türkçe, Türkçe Öğreniyorum ve Türkçe Öğretim Portalı eğitsel web sitelerinin kullanılabilirliğini, öğretici görüşleri açısından değerlendirmek ve alandaki öğreticilerin hem interaktif materyal kullanımlarının ne düzeyde olduğunu görerek eğitsel web siteleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymak hem de öğreticilerde dijital ortamlara yönelik farkındalık oluşturmaktır. Çalışmada karma araştırma tasarımlarından, “tamamen karma eşzamanlı eşit statülü tasarım” kullanılmıştır. Bu karma araştırma modeli, nitel ve nicel aşamaların eşit ağırlıkta olduğu ve bunların araştırmanın bir ya da birden fazla bileşeninde aynı anda karma yapıldığı tasarım modelidir (Leech ve Onwuegbuzie, 2009). Nicel verilerin analizinde ‘tarama yöntemi’, nitel verilerin analizinde ise ‘durum çalışması’ yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini; yabancı dil olarak Türkçe öğreten, seçili eğitsel web sitelerini öğretme amaçlı kullanan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 100 öğretici oluşturmaktadır. Bu eğitsel web siteleri kullanılabilirlik kriterleri ve öğretici görüşleri açısından karşılaştırılmıştır. Öğreticilerin belirtilen üç eğitsel web sitesinin kullanılabilirliği hakkındaki algılarını ölçmek için Ateş (2010) tarafından geliştirilen “Eğitsel Web Sitesi Değerlendirme Ölçeği (EWSDÖ)”; öğreticilerin belirtilen üç eğitsel web sitesine yönelik değerlendirmelerini ve alan yeterliliklerini incelemek için tarafımızdan geliştirilen “Öğretici Görüşme Formu” kullanılmıştır. Öğreticilerin üç eğitsel web sitesi hakkındaki ortak görüşü, sitelerin oldukça başarılı, kullanışlı ve faydalı oldukları yönündedir. Bununla birlikte öğreticiler, söz konusu sitelerin güçlendirilmesi gereken taraflarının da olduğunu belirtmiş, 3DTEWS için, A1 gibi diğer düzeylerin de (A2, B1, B2, C1) siteye eklenmesi gerektiği; TÖEWS için, sitenin içerik olarak çeşitli konularda zenginleştirilmesi gerektiği; TÖPEWS için teknik aksaklıkların düzeltilmesi gerektiği önerilerinde bulunmuşlardır.

Kaynakça

Ateş, A. (2010). Eğitsel Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Önerisi. 13th International Conference ICT in the Education of the Balkan Countries. Varna.

Baki, A., & Gökçek, T. (2012). Karma Yöntem Araştırmalarına Genel Bir Bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.

Bilici, S. C. (2019). Örnekleme Yöntemleri. H. Özmen, & O. Karamustafaoğlu içinde, Eğitimde Araştırma Yöntemleri (s. 56-78). Ankara : Pegem Akademi.

Can, A. (2019). SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Bilici, S. C. (2019). Örnekleme Yöntemleri. Edit: H. Özmen, & O. Karamustafaoğlu, Eğitimde Araştırma Yöntemleri (s. 56-78). Ankara : Pegem Akademi.

Creswell, W. J. (2017). Araştırma Deseni . Ankara : Eğiten Kitap.

Farrell, T. S., & Jacobs, G. (2010). Essentials for Successful English Language Teaching. Londra: MPG Book Group.

ISTE. (2016). International Society for Technology in Education. https://www.iste.org/. adresinden alındı.

İnce, B. (2017). 3 Dakikada Türkçe. https://3dakikadaturkce.com/. adresinden alındı.

Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. (2009). A typology of mixed methods research designs. Qual Quant, 265-275.

Little, D. (1999). Learner Autonomy is More Than a Western Cultural Construct. Edit: S. Cotterall, & D. Crabbe, Learner Autonomy in Language Learning: Defining the Field and Effecting Change (s. 11-18). Frankfurt: Peter Lang.

Scharle, A., & Szabo, A. (2007). Learner Autonomy : A Guide to Developing Learner Responsibility. New York: Cambridge University Press.

Subaşı, M., & Okumuş, K. (2017). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 419-426.

Türkçe Öğreniyorum. (2016). https://turkish.yasar.edu.tr/. adresinden alındı.

Türkçe Öğretim Portalı. (2009). https://learnturkish.com/. adresinden alındı.

Yaylı, D., & Bayyurt , Y. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve Beceriler. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed806944, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {300 - 317}, doi = {}, title = {YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Gök, Veli and Karademir, Fevzi} }
APA Gök, V , Karademir, F . (2020). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (2) , 300-317 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/58588/806944
MLA Gök, V , Karademir, F . "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 300-317 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/58588/806944>
Chicago Gök, V , Karademir, F . "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 300-317
RIS TY - JOUR T1 - YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Veli Gök , Fevzi Karademir Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 300 EP - 317 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Veli Gök , Fevzi Karademir %T YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Gök, Veli , Karademir, Fevzi . "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 2 (Aralık 2020): 300-317 .
AMA Gök V , Karademir F . YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. DÜSOBED. 2020; 10(2): 300-317.
Vancouver Gök V , Karademir F . YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 10(2): 300-317.
IEEE V. Gök ve F. Karademir , "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ EĞİTSEL WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 300-317, Ara. 2021